petek, 23. 12. 2016

Celostna prometna strategija MOL

MOL je pristopila k izdelavi Celostne prometne strategije, saj želimo meščanom Ljubljane in njenim obiskovalcem ponuditi še bolj kakovostne, učinkovite in raznolike načine mobilnosti, hkrati pa ohraniti mesto zeleno, čisto, dostopno in vsem prijazno. 

Prva spletna javna razprava, ki bo namenjena zbiranju mnenj o obstoječih prometnih ureditvah in dajanju pobud za njihovo izboljšanje, bo od 21. decembra 2016 do 6. januarja 2017 potekala na posebnem, prav za ta namen ustanovljenem portalu, ki je dostopen na http://cpsmol.projekti.si. Na tem mestu so na voljo tudi vse ključne informacije o CPS.
 
Ker želimo, da svoje predloge poda čim širši krog občanov predlagamo, da informacijo delite na vaših spletnih straneh ter delite objavo na vašem FB (v kolikor ga imate).
 
Več informacij najdete na spletni strani MOL: