torek, 11. 6. 2019

Predstavitev projekta za razširitev črnovaške ceste

Kot smo se dogovorili na sestanku z lastniki zemljišč glede odkupov zemljišč za razširitev črnovaške ceste, ki je potekal 22. maja 2019, objavljamo predstavitev celotnega projekta.

Projekt je zasnovan, tako da:

  • se cestišče ne premika in ostaja v isti širini, novi komunalni vodi bodo ob robu ceste pod pasom kolesarske steze in pločnika in sicer: kanalizacija, elektrika, optika T2 in Telekom, plin, nov vodovod in javna razsvetljava,
  • bodo urejeni dostopi do parcel z mostički,
  • bo urejeno odvodnjavanje cestišča,
  • bodo vsa avtobusna postajališča rekonstruirana,
  • bo cestišče obnovljeno.

Več informacij je pripetih dokumentih.