9. seja Sveta Četrtne skupnosti Sostro

Cesta II. grupe odredov 43, 1261 LJ-Dobrunje, 9. 11. 2011 / 17:00

Dnevni red

1. Pregled in potrditev zapisnika 8. redne seje in 2. korespondenčne seje Sveta ČS Sostro
2. Pobude in predlogi
3. Prioritetne naloge ČS Sostro
4. Sprememba finančnega načrta ČS Sostro za leto 2012
5. Pregled realizacije preteklih sklepov Sveta ČS Sostro
6. Razno
 

Zapisnik