Preventivno delo in akcije

Dolgoročna kampanja za izboljšanje prometne varnosti

Z jasnimi in duhovitimi sporočili dolgoročne kampanje Mestnega redarstva meščankam in meščanom predstavljamo obseg in smisel delovanja mestnih redarjev ter njihovo dostopnost, odprtost in pripravljenost na sodelovanje. Z neposrednim nagovorom o višini kazni za posamezen prekršek sporočamo, da je bolje upoštevati pravila in tako poskrbeti za lastno ter varnost drugih, s čimer se izognemo tudi plačilu kazni.

Preventivne akcije, pri katerih sodeluje Mestno redarstvo

Operativno delo in aktivnosti usklajujemo in sodelujemo s Policijsko upravo Ljubljana (PU Ljubljana) in policijskimi postajami na območju MOL ter SPVCP MOL, kakor tudi z drugimi službami MOL (npr. Inšpektorat MOL) ter pristojnimi državnimi organi (AVP idr.). 

Mestno redarstvo Ljubljana tako v okviru svojih pristojnosti in pooblastil aktivno sodeluje v več  nacionalnih preventivnih akcijah, ki jih organizira in koordinira AVP:

 • nacionalna preventivna akcija »Uporaba mobilnih telefonov med vožnjo« s sloganom »Vozimo pametno«,
 • nacionalna preventivna akcija »Pešec, bodi preVIDEN«,
 • nacionalna preventivna akcija »Varnostni pas«,
 • nacionalna preventivna akcija »Varnost motoristov«,
 • nacionalna preventivna akcija »Hitrost«,
 • nacionalna preventivna akcija »Varnost kolesarjev«,
 • nacionalna preventivna akcija »Varno poletje«,
 • nacionalna preventivna akcija »Začetek šolskega leta«.

Sodelujemo pa tudi v drugih preventivnih akcija, ki jih izvajamo skupaj z Inšpektoratom MOL in drugimi službami MOL, PU Ljubljana ter drugimi državnimi institucijami, kot so npr.:

 • preventivna akcija »Moped«,
 • preventivni nadzor in »osveščanje lastnikov oziroma skrbnikov psov« glede njihove dolžnosti zagotavljanja ustreznega fizičnega varstva psov na javnih mestih (vodenje psov na povodcih, ščuvanje psov zoper druge osebe ali živali, pobiranje pasjih iztrebkov),
 • nadzor ugotavljanja upravičenosti uporabe parkirnih mest, rezerviranih za osebe z oviranostmi,
 • nadzor nepravilnega parkiranja na avtobusnih postajališčih,
 • vsesplošna akcija »Evropski teden mobilnosti«,
 • preventivna akcija z namenom ozaveščanja glede nevarnosti uporabe petard in drugih pirotehničnih sredstev »Bodi zvezda, ne meči petard« idr.

Prav tako se odzovemo na povabila in sodelujemo na različnih dogodkih, ki jih organizirajo četrtne skupnosti, šole, vrtci in različna društva, kot npr. prometni dan na osnovnih šolah in vrtcih, občinsko tekmovanje »Kaj veš o prometu«, dnevi četrtnih skupnosti, dnevi odprtih vrat gasilskih društev idr.