četrtek, 2. 8. 2018

Projekt URBforDAN za boljše upravljanje urbanih gozdov

V Mestni občini Ljubljana – Zeleni prestolnici Evrope 2016 – smo z namenom, da bi urbane gozdove še naprej ustrezno negovali, jih urejali v sožitju z naravo ter v njih obiskovalcem ponudili vsebine, ob katerih se bodo lahko sprostili, razgibali ali kaj novega naučili, oblikovali partnerstvo za trajnostno upravljanje z urbanimi gozdovi.

Konec julija 2018 smo podpisali pogodbo o sofinanciranju projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih, ki se izvaja v okviru programa Interreg Podonavje in je podprt s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ohranjamo »zelena pljuča« mesta

V projektu URBforDAN, ki se je začel 1. junija 2018, bomo tako vse do 30. novembra 2020 nadgrajevali dosedanje dosežke in prizadevanja za ohranjanje mestnih »zelenih pljuč« in biotske raznovrstnosti. Ukvarjali se bomo z varstvom naravnih vrednot, trajnostno rabo naravnih virov in razvojem socialnih funkcij urbanih gozdov na območju Podonavja. Namen projekta je omogočiti bolj kakovostno izrabo gozdnega prostora, ki ga uporabljamo v različne namene, na primer za športno rekreacijo, izobraževanje, sproščanje, trajnostni turizem in drugo.

Sprehod po Golovcu. Foto: Vita Kontić

Posebno pozornost med urbanimi gozdovi v Ljubljani posvečamo Golovcu, ki smo ga izbrali za izvedbo tega pilotnega projekta, s katerim bomo vzpostavili ustrezen način za učinkovito skupno gospodarjenje z gozdom, in sicer z vključevanjem vseh ciljnih skupin.

Ključno je sodelovanje z deležniki

Kot posebnost s projektom razvijamo participativno in integrirano upravljanje urbanih oziroma mestnih in primestnih gozdov, ki so pomembna območja naravne dediščine. Pričakujemo, da bomo v sklopu projekta izboljšali sodelovanje med ključnimi deležniki (upravitelji in lastniki gozdov, uporabniki oz. obiskovalci, strokovna javnost, nevladne organizacije …), in sicer z njihovim aktivnim vključevanjem v projektne dejavnosti ter ukrepe.

Sajenje dreves na Golovcu v akciji Za lepšo Ljublajno 2015. Foto: Vita Kontić

Razvili bomo najučinkovitejšo obliko sodelovanja za povezovanje teh skupin pod mentorstvom Mestne občine Ljubljana in Zavoda za gozdove Slovenije. To bo tudi osnova za pripravo mednarodnih smernic ter prenos dobrih praks in izkušenj v druga evropska mesta.

MOL kot vodilni partner projekta

V URBforDAN sodeluje 12 projektnih partnerjev in štirje pridruženi projektni partnerji. Poleg Mestne občine Ljubljana, ki je vodilni partner, so vključena še mesta Dunaj (Avstrija), Budimpešta (Madžarska), Zagreb (Hrvaška), Beograd (Srbija), Cluj-Napoca (Romunija) in Ivano-Frankivsk (Ukrajina). Partnerstvo dopolnjujejo Zavod za gozdove Slovenije, Főkert – neprofitna organizacija, ki upravlja gozdove in parke v Budimpešti, podjetji Hrvatske šume d.o.o. in JP Srbijašume ter Metropolitanska organizacija Cluj-Napoca. Praga, Podgorica in Sarajevo ter organizacija FAO (Food and Agriculture Organization), ki spada pod okrilje Združenih narodov, so v projekt vključeni kot pridruženi partnerji.

Uvodno srečanje vseh partnerjev bo potekalo od 12. do 14. septembra 2018 v Ljubljani, kjer bodo udeleženci spoznali vse podrobnosti v zvezi s projektom in si ogledali območje urejanja.

Skupna vrednost projekta za vse partnerje je 2.788.566,61 EUR, sofinanciranje iz EU sredstev pa znaša 2.370.281,58 EUR.
standard logo light green ink image URBforDAN