Gostinstvo

Samostojni gostinski vrtovi

Na javnih površinah, ki so predmet javnega razpisa, se lahko postavijo samostojni gostinski vrtovi, priključeni na obstoječe komunalne priključke. Elementi opreme vrtov morajo biti primerni in morajo zadostiti spomeniško-varstvenim zahtevam in arhitekturno-urbanističnim kvalitetam navedenih prostorov, oziroma mora biti vsa oprema ustrezno oblikovana, tako da bo delovala v prostoru lahkotno in transparentno. Elementi opreme, ki se uporabljajo za ureditev samostojnega gostinskega vrta morajo zadostiti vsem predhodno objavljenim pogojem, ki so predmet razpisa. Gostinska in programska ponudba morata biti z vidika kulture na visoki ravni, prepoznavni in privlačni ter primerni za odprti prostor ter urbano okolje mestnega jedra.

Gostinski vrtovi

Soglasja k začasni rabi javne površine MOL za postavitev gostinskega vrta izdaja Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet MOL. Glede na Odlok o posebni rabi javnih površin MOL oddaja Mestna občina Ljubljana javne površine za začasno postavitev gostinskih vrtov k obstoječim gostinskim lokalom pod pogoji, ki so navedeni v urbanističnem soglasju Oddelka za urejanje prostora MOL.

  • Vloga za posebno rabo javnih površin – A (za postavitev gostinskega vrta, ki je povezan z gostinskim obratom)

Obratovalni čas

Obratovalni čas gostinskega obrata se določi z upoštevanjem Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 77/12 in 60/13) in Pravilnika o merilih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost (Uradni list RS, št. 78/99, 107/00, 30/06 in 93/07)

  • Vloga za enodnevno (enkratno) podaljšanje delovnega časa gostinskega obrata
  • Prijava obratovalnega časa gostinskega obrata (kmetije)( za redno – vsakodnevno obratovanje)