Spontani ulični nastopi

V Ljubljani skrbimo za višjo kakovost življenja v mestu

Spontani ulični nastopi so že vrsto let del urbanega utripa Ljubljane in bogatijo izjemno izkušnjo doživetja našega mesta, saj zagotavljajo prijetno in živahno vzdušje v središču mesta.

V Mestni občini Ljubljana pozdravljamo vse ulične umetnike ter vam dovoljujemo nastope na javnih površinah. Vendar pa vas - z željo, da bi bile vaše predstave prijetne, nevsiljive in nemoteče za prebivalke in prebivalce starega mestnega jedra ter tamkajšnje zaposlene in obiskovalce - prosimo za upoštevanje:

 1. določil Odloka o posebni rabi javnih površin, ki določa pogoje za spontane ulične nastope ter
 2. spodnjih priporočil, s katerimi želimo zagotoviti medsebojno spoštovanje, upoštevanje raznolikih interesov vseh deležnikov ter sodelovanje pri njihovem usklajevanju teh.

Priporočila ob uličnih nastopih

Ker so javne površine odprt prostor, namenjen vsem, si želimo na njih ohranjati strpnost, razumevanje in spoštovanje interesov vseh deležnikov. Zato vas vabimo, da ob uličnih nastopih upoštevate naslednja priporočila:

 • ko se boste pripravljali na svoj nastop, se zavedajte, da se vključujete v širšo skupnost okoliških prebivalcev, trgovcev, gostincev, ponudnikov raznovrstnih storitev in ostalih deležnikov v starem mestnem jedru, zato spoštujte tudi njihove želje in interese,
 • ulični umetniki lahko nastopate zgolj na za to predvidenih lokacijah (ki so določene v Odloku o posebni rabi javnih površin ter predstavljene na priloženi mapi),
 • na posamezni lokaciji lahko ostanete največ dve uri, nato pa možnost nastopa prepustite ostalim uličnim umetnikom,
 • na posamezni lokaciji smete biti prisotni zgolj enkrat dnevno, saj na tak način zagotavljate kulturo menjavanja lokacij in kolegialnosti ter se izogibate »prilastitvi« posameznega prizorišča, hkrati pa ste uvidevni tudi do okoliških prebivalcev in tamkajšnjih zaposlenih, saj jim na tak način zagotavljate pestrejše umetniške vsebine,
 • se držite časovnih okvirov, znotraj katerih so ulični nastopi dovoljeni (in so predstavljeni v spodnji tabeli),
 • spodbujamo vas, da se pri svojem nastopu izogibate ponavljanju. V kolikor pa vaš repertoar obsega zgolj nekaj pesmi, vas spodbujamo, da - v interesu okoliških prebivalcev in zaposlenih - svoj nastop zaključite že prej kot v dveh urah ter se prestavite na drugo lokacijo,
 • s svojim nastopom bistveno ne presegate hrupa iz okolice, saj prekomerni hrup in uporaba ojačevalnikov zvoka nista dovoljena - to namreč lahko povzroči nevšečnosti za prebivalce, obiskovalce in zaposlene v mestnem središču,
 • če vas okoliški stanovalci ali zaposleni v mestu opozorijo na to, da ste preglasni, skušajte njihovo željo upoštevati - zlasti še, ko gre za večerne ure,
 • kadar v bližini poteka javna prireditev, se umaknete na drugo dovoljeno lokacijo,
 • pred svojim nastopom se prepričajte, da ne boste onemogočali normalne rabe ulice oziroma trga ter blokirali dostopa do stavb oziroma pogleda na izložbe,
 • če niste povsem prepričani o tem, ali bi postavitev prizorišča utegnila motiti okoliške stanovalce, trgovce, gostince ali ponudnike storitev, jih pred nastopom povprašajte za mnenje,
 • če pri svojem nastopu uporabljate ogenj, vnetljive stvari ali katera druga nevarna sredstva, ustrezno označite in zavarujte prizorišče svojega nastopa in poskrbite, da s svojim nastopom ne ogrožate svojih gledalcev ali naključnih mimoidočih
 • za svoje ulične nastope pričakujte zgolj prostovoljne prispevke,
 • morebitna odprta vprašanja ali spore rešujete s spoštljivo govorico ter na strpen način, saj je to najlažji in najbolj učinkovit način reševanja morebitnih sporov,
 • če boste ocenili, da kateri izmed ostalih uličnih umetnikov kljub vsemu ne spoštuje določil in priporočil ter se ne odziva na vaše pozive k njihovemu spoštovanju, za pomoč pokličite Inšpektorat Mestne občine Ljubljana, na telefonsko številko +386 1 306 16 00.

Lokacije, na katerih so ulični nastopi dovoljeni

 1. Ploščad pri Figovcu
 2. Park slovenske reformacije
 3. Miklošičev park
 4. Nazorjeva ulica
 5. Podhod pri Moderni galeriji
 6. Park Zvezda
 7. Dvorni trg
 8. Šuštarski most
 9. Breg pri Hribarjevem spomeniku
 10. Gornji trg pri vodnjaku
 11. Gallusovo nabrežje
 12. Hradeckega most
 13. Špica
 14. Trg francoske revolucije
 15. Trubarjeva cesta
 16. Mesarski most
 17. Prekmurski trg
 18. Čopova ulica
 19. Prešernov trg

Čas, v katerem so dovoljeni ulični nastopi

POLETNI ČAS IN DECEMBER (od 1. maja do 30. septembra ter od 1. decembra do 31. decembra)
dan v tednu dopoldan popoldan zvečer
PON-PET   od 16.00 do 18.00 od 20.00 do 22.00
SOB od 10.00 do 12.00 od 16.00 do 18.00 od 20.00 do 22.00
NED in PRA od 10.00 do 14.00    

 

ZIMSKI ČAS, RAZEN DECEMBER (od 1. oktobra do 30. aprila, razen od 1. decembra do 31. decembra)
dan v tednu dopoldan popoldan zvečer
PON-PET   od 17.00 do 20.00  
SOB od 10.00 do 12.00 od 17.00 do 20.00  
NED in PRA od 10.00 do 14.00    

Hvala, da lahko skupaj soustvarjamo višjo kakovost življenja v našem mestu.