petek, 29. 3. 2019

Dela na Cukrarni potekajo po terminskem planu

V torek, 26.3.2019, smo začeli z rušitvijo in gradnjo nove strehe objekta. Nato sledi najbolj tvegana faza projekta.

Rušitev in gradnja nove strehe bo potekala v fazah. Po zaključku posamezne faze se na koti cca. 18,85 m odstrani cca 1 m obstoječega zidu in se izvede armirano betonski venec. V nadaljevanju bomo porušili obstoječe medetažne konstrukcije v notranjosti objekta. Po rušenju notranjosti bomo pričeli z  izvedbo Jet Grouting pilotov, z izkopom nove kleti in izvedbo kletne plošče.

IMG 20190326 WA6

 

Časovnica projekta

Dela trenutno potekajo po terminskem planu. Končujemo z injektiranjem obstoječih obodnih sten in postavljanjem začasne jeklene varovalne konstrukcije. V času od oktobra 2018 do marca 2019 smo izvedli pripravljalna dela ureditve gradbišča, očistili smo teren, odstranili grmičevje ter porušili nekatere dele zunanje ureditve. Z zunanje strani smo zaključili z injektiranjem temeljev objekta ter izvedli Jet Grouting pilote.


Gradbeno-tehnični poseg v samo zgradbo Cukrarne je inženirsko kompleksen. Obstoječi objekt smo v prvi fazi gradnje podtemeljili tako, da smo z zunanje strani objekta po celotnem obodu stavbe izvedli več kot 200 armirano-betonskih pilotov povprečne dolžine 10 m in premera fi 80 cm. Zabetonirali smo obodno temeljno gredo, na katero se naslanja jekleno varovalno konstrukcijsko paličje, ki je postavljeno za čas gradnje ter služi v statičnem smislu kot oporna in obtežna konstrukcija ter v uporabnem smislu kot gradbeni oder.  

Nato smo utrjevali obodne zidove z injektirno maso -  s filigransko natančnostjo polnimo vsako razpoko obstoječega zidovja. 

Trenutno istočasno na višini strešnega venca izvajamo armirano-betonske horizontalne vezi po obodu stavbe ter zamenjujemo ostrešje in streho.

Šele nato bo, v kolikor ne bo drugih nepredvidenih gradbeno-inženirskih okoliščin, možno kontrolirano porušiti medetažne plošče v notranjosti stavbe, kar je z vidika zagotavljanja varnosti tudi najbolj tvegana faza in izziv za deležnike na gradbišču.  Po izvršeni izvotlitvi stavbe bo znotraj lupine obodnih zidov potrebno še z notranje strani izvesti niz armiranobetonskih pilotov,  izkop zemljine ter podkletitev objekta.   

Klet in notranjost obstoječih zidov bo še dodatno obetonirana, pri čemer bomo ohranili čez 300 historičnih okenskih odprtin.

Z navedenimi koraki bo dosežena statično kontrolirana celovita rekonstrukcija stavbe, ki je ključna za vzpostavitev enovitega osrednjega volumna bodoče galerije .

O projektu

Projekt izvajamo v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki so namenjene odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora. V Mestni občini Ljubljana bomo obnovili objekt Cukrarna z okolico in v objektu uredili sodobni galerijski prostor.

---

Preberite tudi: