Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

Društvo HUMANITAS je nevladna, neprofitna in neodvisna organizacija, ki deluje na področju globalnega učenja in programa podpore otrokom in lokalnim skupnostim.

Z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih in problemih skušajo ozaveščati o globalni soodvisnosti ter vlogi, ki jo kot posamezniki igramo v svetu.

S spodbujanjem strpnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanjem človekovih pravic želijo posameznike spodbuditi k aktivnemu vključevanju v družbo in družbi odgovornemu življenju.

Pri svojih aktivnostih sodelujejo tako s slovenskimi kot tujimi partnerji. Pri programu programa podpore otrokom so se povezali z organizacijami iz Gane, Burkine Faso in Kenije, na področju globalnega učenja pa sodelujejo z različnimi evropskimi organizacijami.

Aktivnosti, ki jih izvajajo, so raznolike. Izvajajo delavnice za učence, dijake in študente, seminarje za učitelje in ostale multiplikatorje ter prirejajo različne javne dogodke.

V okviru specializirane knjižnice Hiša svetov, ki deluje v Knjižnici Otona Župančiča, nudimo literaturo s področja človekovih pravic, medkulturnosti, globalizacije, razvojnih študij, študij konfliktov in miru, okolja, prehrane in vode ter aktivnega državljanstva.

Razvijajo pa tudi pedagoške materiale in razstave, ki vsebinsko pokrivajo področja, na katerih delujejo.

 

 • Hiša svetov - globalne kompetence in priložnosti za mlade

  Osrednji cilj programa je ozaveščati mlade v MOL o globalnih vprašanjih in jim olajšati spopadanje z neštetimi izzivi, ki jih prinaša življenje v vse bolj polariziranem, neenakem in nepravičnem svetu. Skozi različne aktivnosti programa spodbujamo k zavzemanju aktivne, odgovorne in reflektirane vloge pri oblikovanju bolj solidarne in pravične globalne družbe.

  S programom "Hiša svetov – prostor za aktivno družbeno delovanje mladih" nadaljujejo program, ki poteka že od leta 2010. Z vsakim letom nadgrajujejo zbirko materialov, ki se nahaja v knjižnici Hiše svetov, z javnimi dogodki pa sledijo trenutno perečim tematikam in se jih lotevajo skladno s trendi globalnega učenja. Mlade prostovoljce in izvajalce programa vodijo skozi usposabljanja na različnih področjih globalnega učenja in osnov dela v knjižnici, da se lahko aktivno vključijo v načrtovanje in izvajanje programa Hiše svetov.

  Aktivnosti Hiše svetov so v prvi vrsti namenjene informiranju in ozaveščanju mladih o globalni povezanosti, posledicah in vlogi posameznika pri tem. To mlade spodbuja k zavzemanju aktivne, odgovorne in reflektirane vloge v oblikovanju bolj solidarne in pravične globalne družbe. Poleg tega se skozi različne aktivnosti v programu uvajajo v prostovoljno delo, usmerja se jih v samostojno odločanje in prevzemanje odgovornosti.

  Hiša svetov kot specializirana knjižnica za globalne teme (globalizacija, človekove pravice, globalne ekonomija, aktivno državljanstvo, medkulturnost, okolje, migracije itd.) ponuja mladim in širši zainteresirani javnosti strokovne publikacije, leposlovje, filme in otroške knjige, med katerimi imajo posebno mesto priročniki za delo z mladimi, ki so namenjeni mladinskim voditeljem in učiteljem. S pomočjo teh priročnikov lahko mladi po metodah neformalnega učenja spoznavajo zgoraj navedene teme ter svojo vlogo v ožjem in širšem družbenem kontekstu. Tovrstni priročniki so med ostalim gradivom posebej označeni in so namenjeni za izobraževalne aktivnosti z mladimi in odraslimi.

  Zbirko materialov stalno nadgrajujejo in urejajo. Pri tem se posvetujejo tudi z njihovimi partnerji v tujini, ki prav tako pripadajo Mreži centrov za globalno učenje.

  V okviru knjižnice Hiše svetov mladi izvajalci - informatorji zagotavljajo redno delovanje info točke za pomoč uporabnikom, kar vključuje:

  • urejanje knjižnega gradiva po tematskih sklopih in abecedi ter poznavanje knjižne zbirke (tudi spoznavanje novega gradiva);
  • svetovanje pri izposoji glede na namen in ciljno skupino;
  • pisanje recenzije NAJ knjige meseca, izbrane iz knjižne zbirke knjižnice Hiše svetov,
  • raziskovanje novega knjižnega gradiva za nabavo.

  Knjižnica Hiše svetov deluje v okviru Mestne knjižnice Ljubljana, enote KOŽ.

  Program Hiša svetov zajema tudi organizacijo javnih dogodkov. Vsi javni dogodki ciljajo predvsem na mlade – starejše dijake, študente in druge mlade do 29 let, vendar pa ne izključujejo širše zainteresirane javnosti. Pri njihovi pripravi in izvedbi bodo sodelovali mladi informatorji in drugi prostovoljci, ki jih zanima globalno učenje.

 • Mladi mladim: v iskanju medkulturne prihodnosti

  S projektom naslavljajo medkulturne kompetence mladih v Mestni občini Ljubljana, ki jih preko aktivnosti neformalnega izobraževanja spodbujajo h globalni solidarnosti in družbeni odgovornosti.

  Medkulturne kompetence so v družbi vedno večje ksenofobije in strahu pred migracijami ključnega pomena tako za razvoj socialnih veščin mladih kot tudi za skupno družbeno prihodnost. Ker so vprašanja globalne solidarnosti, medkulturnega dialoga in človekovih pravic pogosto zelo široko in abstraktno področje, se bodo v tem projektu osredotočili na zelo konkretno temo, to je na življenja in razmišljanja mladih v Palestini.

  Prav specifična tema bo mladim na plastičen način prikazala razlike in podobnosti med mladimi po svetu, omogočila pa bo tudi širše razumevanje tem kot so človekove pravice, solidarnosti in medkulturni dialog. Preko konkretnih idej in primerov jih bodo projektne dejavnosti tudi spodbudile k bolj aktivni vlogi v oblikovanju solidarne in medkulturne družbe.

  V okviru projekta bodo organizirali naslednje aktivnosti:

  • Fotografska razstava, ki se preko fotografskih samo-portretov in opravljenih intervjujev osredotoča na življenje in vizije prihodnosti mladih v Palestini.
  • Publikacija v angleškem in slovenskem jeziku s fotografijami in intervjuji o življenju mladih v Palestini, ki jo bomo distribuirali preko mestnih knjižnih in spletnih portalov za mlade
  • Okrogla miza o povezovanju mladih, medkulturnem dialogu in globalni solidarnosti, na primeru Palestine.
  • Ciljna skupina: 15 - 35
  • Trajanje projekta: maj – december 2019
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno