Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

Glavni namen društva Humanitas je z izobraževanjem in informiranjem o globalnih izzivih ozaveščati o globalni soodvisnosti ter o vlogi, ki jo kot posamezniki in posameznice igramo v svetu.

S spodbujanjem solidarnosti, odgovornosti, pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic želijo ljudi, še posebej mlade, v formalnih in neformalnih okoljih, spodbuditi k aktivnemu vključevanju in sooblikovanju družbe, ki temelji na socialni in okoljski pravičnosti.

 

 • Culpeer4change

  Glavni namen projekta je ozaveščanje mladih o pomenu ciljev trajnostnega razvoja na področju podnebnih sprememb, otrokovih pravic ter migracij.

  Projekt je namenjen spodbujanju globalnega učenja o ciljih trajnostnega razvoja (podnebnih spremembah, otrokovih pravicah ter migracijah) in uvajanje novih izobraževalnih konceptov v formalno in neformalno izobraževanje v sedmih partnerskih državah.

  • Ciljna skupina: 12 - 18
  • Trajanje projekta: 1. 2. 2019 – 31. 1. 2022
  • Spletna stran projekta: https://www.humanitas.si/projekti/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: VseSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Hiša svetov - globalne kompetence in priložnosti za mlade

  Prostor Hiše svetov je namenjen vsem, ki jih zanimajo aktualne družbene teme bodisi zaradi študija in raziskovanja kot tudi zaradi osebnega in strokovnega izpopolnjevanja.

  Poleg zbirke raznolikih gradiv (strokovne publikacije, leposlovje, filmi, igre, knjige za otroke idr.), v okviru Hiše svetov organizirajo tudi javne dogodke, kot so filmski in pogovorni večeri, predstavitve knjig, pogovore z gosti, delavnice, fotografske in likovne razstave, predstavitve projektov, pravljične večere in podobno. Tako pri izboru novih gradiv kot pri organizaciji dogodkov poskušajo slediti aktualnim družbenim tematikam in se jih lotevamo skladno s trendi globalnega učenja.

 • Projekt PeerAct

  Glavni namen projekta PeerAct je opremiti mlade ljudi s socialnimi kompetencami za promocijo temeljnih družbenih vrednot nediskriminacije, strpnosti, solidarnosti in enakosti med mladimi širom Evrope.

  • Ciljna skupina: 16 - 24
  • Trajanje projekta: 15. 1. 2020 – 14. 1. 2022
  • Spletna stran projekta: https://www.humanitas.si/projekti/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Kadarkoli, Celoletno, Enkratno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Širimo solidarnost

  Glavni namen projekta je ozaveščati mlade o temah solidarnosti, revščine, neenakosti, diskriminacije in človekovih pravic.

  Z uporabo analize fotografij, spodbujanjem kritičnega mišljenja in pisanjem sporočil solidarnosti bodo mlade spodbudili k razmisleku o pomenu sobivanja različnih idej, religij, skupnosti in statusnih skupin.

  • Ciljna skupina: 12 - 16
  • Trajanje projekta: 15. 1. 2020 – 14. 1. 2023
  • Spletna stran projekta: https://www.humanitas.si/projekti/
  • Trajanje aktivnosti: Enkratno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno