Društvo romski informacijski in znanstveno raziskovalni center Slovenije - Anglunipe

Društvo romski informacijski in znanstveno-raziskovalni center Slovenije Anglunipe (Društvo Anglunipe – RIC) je bilo ustanovljeno 3. oktobra 2005 kot Romsko društvo Anglunipe Ljubljana, ki je bilo v sedanje ime preimenovano oz. registrirano 1. decembra 2011 zaradi novih aktivnosti in potreb. Romsko društvo Anglunipe Ljubljana je kot eno izmed pomembnejših društev soustanovitelj Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik (Zveza Umbrella), ki je bila uradno registrirana 3. maja 2010 in aktualno šteje 12 romskih društev iz različnih območij Slovenije.

Društvo Anglunipe – RIC ima od julija 2010 status društva v javnem interesu na področju kulture. V okviru splošne strategije, poslanstva in aktivnosti sodeluje z različnimi vladnimi ustanovami (ministrstvi, njihovimi službami in agencijam ter samostojnimi uradi Vlade R Slovenije) in ustanovami z javnimi pooblastili bodisi na državni in lokalni ravni ter na ravni lokalnih samoupravnih skupnosti (Mestno občino Ljubljana, Mestno občino Maribor, občinami Lendava, Puconci in Ribnica ter po potrebi z drugimi občinami, oz. njihovimi četrtnimi oz. krajevnimi skupnostmi), kjer pripadniki romske skupnosti bivajo in živijo.

Društvo sodeluje tudi z nevladnimi romskimi in neromskimi organizacijami v Sloveniji in v tujini (države članice EU oz. Evrope), razvija in izvaja številne programe oziroma projektne aktivnosti, skladno z uresničevanjem določili predmetne zakonodajo za celoto romske tematike, ter medkulturni dialog, ki izvira iz dejanskih potreb pripadnikov romske skupnosti. Poleg tega Društvo aktivno deluje oziroma izvaja aktivnosti na političnem, ekonomskem, socialnem in izobraževalnem področju, ki prispevajo k doseganje socialnih pogojev za Rome in krepijo zavest o človekovih pravicah in dostojanstev vseh ljudi ne glede na to, kdo pripada katerikoli narodnosti ali kakšne so njihove osebne in kolektivne korenine.

 • Učimo in družimo se skupaj Rom Romu 2016

  Gre za nadaljevanje in nadgradnjo programa, ki smo ga uspešno začeli prijavljati v l.2010, ko je bil vzpostavljen Romski informacijski center (RIC) v Ljubljani, in ga v letih od 2011-2016 nadgrajevali . V RIC Ljubljana se sedaj izvajajo različne delavnice in svetovanja za mlade Rome in ne-Rome, mlade pa se intenzivno vključuje tudi v medijsko in kulturno produkcijo RIC Ljubljana in Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella – Dežnik, za potrebe katere RIC Ljubljana tudi opravlja en del svojih dejavnosti kot informativni, organizacijski, reprezentativni in produkcijski center.

  Mladi se imajo v okviru projektnih aktivnosti možnost med seboj spoznavati, družiti, se skupaj učiti in iskati rešitve za svoje težave ali stiske. Gre za neformalne oblike in metode učenja, vključene pa so tudi prostočasne aktivnosti (npr. rekreacija) za mlade. Z razvojem in izvedbo programa Učimo in družimo se skupaj Rom Romu 2016 si je Društvo romski informacijski center Slovenije zadalo, da vključi še večje število mladih Romov v procese integracije, učenja, pomoči pri postopkih iskanja prve zaposlitve ter svoji romski in ne-romski mladini omogoči preventivno delo, delavnice na področju neformalnega učenja, učno pomoč, dostop do računalnikov in skupna druženja s svojimi vrstniki, vključno z vrstniki iz drugih etničnih skupin.

  Cilj projekta je vzpostavitev odnosa medsebojnega spoštovanja, tolerance in solidarnosti v družbi ter razumevanja socialno kulturnega okolja. Prizadevamo si za zmanjševanje neenakosti in polarizacije družbe. Skozi proces adaptacije vključujemo večje število akterjev, ki so v stiku z romskimi družinami. Z medsebojnim sodelovanjem pomagamo romskim družinam pri integraciji v slovensko družbo, sprejemanju socialnih in kulturnih značilnosti okolja, ohranjanju identitete ter zmanjševanju izolacije in izključenosti.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1.- 31. 12. 2016
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Izvedba projekta poteka v prostorih društva, na območju ČS Golovec, Slovenskem etnografskem muzeju (SEM), OŠ Nove Fužine
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-Polje
  • Strošek: Brezplačno