Društvo tabornikov Rod Bičkova skala

Društvo je bilo osnovano leta 1953. Delujejo na območju četrtne skupnosti Posavje in četrtne skupnosti Bežigrad, kjer imajo tudi lastne prostore. Svojo dejavnost so razširili tudi na območje Lavrice, kjer trenutno delujeta dve taborniški skupini. Danes sestavlja društvo okoli 200 članov.

Njihovo poslanstvo je vzgoja mladih v samostojne, solidarne, odgovorne in angažirane državljane, ki aktivno delujejo v družbi s ciljem ustvarjanja boljšega sveta.

To dosegajo s širokim naborom aktivnosti, ki so za naše člane poučne in razburljive. Razvijajo spretnosti sobivanja z naravo in delovanja v skupini. Na svet gledajo široko in so zato vedno polni idej, s tem dolgčas pred njimi pobegne daleč stran.

Skupaj ustvarjajo nepozabne spomine, ki se jih radi spominjajo še daleč po tem, ko svojo zadnjo noč prespijo v šotoru.

 • Po taborniški poti do angažiranih mladih

  Celoletni projekt društva je osnovan na taborniškem pristopu, ki je že več kot sto let temeljno vodilo tabornikom po celem svetu. Taborniški pristop stremi k vzgojnemu idealu - mlade vzgajajo v solidarne, odgovorne, avtonomne in družbeno angažirane posameznike.

  To dosegajo s stopnjevalnim in stimulativnim programom, ki temelji na izkustvenem učenju.

  Mladim omogočajo, da postopoma nadgrajujejo svoje znanje ter se osebno razvijajo, težavnost izzivov pa je prilagojena starostni skupini. Znanje je pridobljeno s praktičnim delom in izkušnjami, zato je njegova vrednost za mlade večja in bolj uporabna v primerjavi s teoretično pridobljenim znanjem.

  Pomemben del taborniškega pristopa je delo v majhnih skupinah. Vsak posameznik se v taki skupini lahko varno izraža in napreduje kot individuum, hkrati pa se poveže s celotno skupino in spoznava učinkovitost timskega dela.

  S projektom mlade usmerjajo k odkrivanju in spoznavanju narave, kar je pogosto pozabljen, a pomemben pogoj za celosten telesni in duhovni razvoj, zato bo večina aktivnosti potekala na prostem.

  V projekt so kot mentorji vpeti mladi z dolgoletnimi izkušnjami, ki usmerjajo razvoj in pridobivanje znanja mladih. Tako mentorstvo je zelo pomembno, saj se le tako lahko mladi, ki se postopoma soočajo z novimi izzivi, brez zadržkov po nasvet ali pomoč obrnejo na starejše.

  V projekt so vključeni mladi različnih starosti, prepričanj in nazorov, prihajajoč iz različnih srednjih šol in fakultet.

  Prav ta raznolikost okolij, iz katerih prihajajo mladi, bogati njihov projekt, saj zanje ustvarja stičišče in varno okolje. K projektu so vabljeni prav vsi mladi, ki z njimi delijo željo po lastnem razvoju. Cilje projekta bodo dosegali kontinuirano z rednimi aktivnostmi.

  Ker projekt temelji na potrebah in željah mladih, bodo vsebine po potrebi sproti tudi prilagajali in dodajali. Mladi se bodo srečevali na tedenskih srečanjih, ki so glavni pogoj za načrtovanje in vrednotenje programa, izletih, tekmovanjih, taborjenjih, izobraževanjih in ostalih aktivnostih.

  Redni stik jim bo omogočal najboljše možno doseganje osebnih in skupnih ciljev vseh mladih, ki se bodo vključili v projekt.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 4. 1. - 30. 9. 2021
  • Spletna stran projekta: http://rbs.taborniki.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ulica Pohorskega bataljona 113A
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno