Društvo tabornikov Rod Bičkova skala

Društvo je bilo osnovano leta 1953. Delujejo na območju četrtne skupnosti Posavje in četrtne skupnosti Bežigrad, kjer imajo tudi lastne prostore. Svojo dejavnost so razširili tudi na območje Lavrice, kjer trenutno delujeta dve taborniški skupini. Danes sestavlja društvo okoli 170 članov.

Njihovo poslanstvo je vzgoja mladih v samostojne, solidarne, odgovorne in angažirane državljane, ki aktivno delujejo v družbi s ciljem ustvarjanja boljšega sveta.

To dosegajo s širokim naborom aktivnosti, ki so za naše člane poučne in razburljive. Razvijajo spretnosti sobivanja z naravo in delovanja v skupini. Na svet gledajo široko in so zato vedno polni idej, s tem dolgčas pred njimi pobegne daleč stran.

Skupaj ustvarjajo nepozabne spomine, ki se jih radi spominjajo še daleč po tem, ko svojo zadnjo noč prespijo v šotoru.

 • Po taborniški poti do angažiranih mladih

  Letni projekt društva je osnovan na taborniškem pristopu, ki je že več kot sto let temeljno vodilo tabornikom po celem svetu.

  Taborniški pristop stremi k vzgojnem idealu - mlade vzgajajo v solidarne, odgovorne, avtonomne in družbeno angažirane posameznike. To dosegajo s stopnjevalnim in stimulativnim programom in učenjem skozi delo in trud.

  Mladim omogočajo, da postopoma nadgrajujejo svoje znanje ter se osebno razvijajo, težavnost izzivov pa je odvisna od starostne skupine. Ker je pridobljeno znanje rezultat dela in izkušenj, je njegova vrednost veliko višja in bolj uporabna v življenju mladostnikov kot zgolj priučeno znanje.

  Pomemben del taborniškega pristopa je tudi delo v manjših skupinah. Vsak posameznik se v taki skupini lahko varno izraža in napreduje kot individuum, hkrati pa se poveže s celotno skupino in spoznava učinkovitost timskega dela.

  S projektom mlade tudi usmerjajo k odkrivanju in spoznavanju narave, kar je pogosto pozabljen, a pomemben pogoj za telesni in duhovni razvoj, zato bo večina aktivnosti potekala na prostem.

  V letni projekt so vpleteni tudi izkušenejši mladi, ki imajo vlogo mentorjev in podpornikov pri razvoju manj izkušenih. Tako mentorstvo je zelo pomembno, saj se le tako lahko mlajši mladi, ki se postopoma soočajo z novimi izzivi, brez zadržkov obrnejo na starejše mlade za vodenje, svetovanje in pomoč.

  V projekt so vključeni mladi različnih starosti, prepričanj in nazorov, prihajajoč iz različnih šol, fakultet. Prav ta raznolikost okolij, iz katerih prihajajo mladi, omogoča izvajati polnejši in bogatejši program, saj so odprta družba, pripravljena na marsikateri izziv.

  K projektu so vabljeni vsi mladi, ki z njimi delijo željo po razvoju sebe in ostalih, ki jih obkrožajo. Projekt bo potekal neprekinjeno, od začetka do konca. Vse cilje bodo dosegali z rednimi aktivnostmi. Ker pa njihov projekt temelji na potrebah in željah mladih in celotnega društva, bodo vsebine tudi sproti prilagajali in dodajali.

  Mladi se bodo srečevali tako na tedenskih srečanjih, ki so glavni pogoj za načrtovanje in vrednotenje programa, kot tudi na izletih, tekmovanjih, taborjenjih, izobraževanjih, ostalih aktivnostih in navadnih druženjih. Redni stik jim bo omogočal najboljše možno doseganje osebnih in skupnih ciljev vseh mladih, ki jih bo projekt dosegel.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 6. 1. - 28. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: http://rbs.taborniki.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ulica Pohorskega bataljona 113A
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno