Društvo tabornikov rod Podkovani krap

Društvo tabornikov rod Podkovani krap je mladinska nepridobitna organizacija, ki se ukvarja z neformalno vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. So organizacija v javnem interesu in članica Mestne zveze tabornikov Ljubljana, ki vključuje približno 2000 otrok in mladih v Mestni občini Ljubljana, njihova krovna organizacija WOSM (World Organization of the Scout Movement) pa ima po celem svetu 31 milijonov članov v 216 državah.

Aktivnosti za mlade uspešno vodijo že več kot 40 let in vsako leto prav mladi prostovoljci, ki so letos vključeni tudi v mladinski projekt, prevzemajo vodilne funkcije v društvu in se prvič soočajo z odgovornostjo in izzivi, ki jih prinese tako delo.

Delujejo po principu mladinskega dela, aktivnosti so organizirane in ciljno usmerjene oblike delovanja mladih za mlade, v okviru katerih mladi na podlagi lastnih prizadevanj in interesov prispevajo k aktivnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence, pridobivajo nove izkušnje ter prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.

 • Mladi smo v naravi radi!

  Mladi smo v naravi radi! je projekt mladih tabornikov s programom aktivnosti, ki mladim omogoča krepitev kompetenc, socialnih veščin in aktivno preživljanje prostega časa v naravi, ki je osnova za taborniško delo.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno