Društvo tabornikov rod Podkovani krap

Društvo tabornikov rod Podkovani krap je mladinska nepridobitna organizacija, ki se ukvarja z neformalno vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. So organizacija v javnem interesu in članica Mestne zveze tabornikov Ljubljana, ki vključuje približno 2000 otrok in mladih v Mestni občini Ljubljana, njihova krovna organizacija WOSM (World Organization of the Scout Movement) pa ima po celem svetu 31 milijonov članov v 216 državah.

Aktivnosti za mlade uspešno vodijo že več kot 40 let in vsako leto prav mladi prostovoljci, ki so letos vključeni tudi v mladinski projekt, prevzemajo vodilne funkcije v društvu in se prvič soočajo z odgovornostjo in izzivi, ki jih prinese tako delo.

Delujejo po principu mladinskega dela, aktivnosti so organizirane in ciljno usmerjene oblike delovanja mladih za mlade, v okviru katerih mladi na podlagi lastnih prizadevanj in interesov prispevajo k aktivnemu vključevanju v družbo, krepijo svoje kompetence, pridobivajo nove izkušnje ter prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe.

 • Taborništvo - prostor zame

  Taborništvo - prostor zame je projekt mladih tabornikov s programom aktivnosti, ki mladim omogoča krepitev kompetenc, socialnih veščin in aktivno preživljanje prostega časa v naravi. Predstavlja nadaljevanje lanskoletnega projekta Mladi smo v naravi radi! ter tako lanskoletnim udeležencem omogoča nadgradnjo pridobljenih izkušenj in prenos znanja na nove udeležence.

  Na začetku projekta bodo udeleženci spoznavali svoje interese in si preko njih zadali osebne cilje pri izvedbi projekta. Pomembno se jim zdi, da si udeleženci zadajo cilje v okviru lastnih želja in si izberejo dejavnost, ki jo želijo tekom leta izvesti za ostale udeležence projekta. Spoznali se bodo z različnimi nalogami in oblikovali letni plan dejavnosti. Krepili bomo tudi medsebojne odnose, s tem razvijali okolje zaupanja in medsebojne pomoči. Začetni del projekta bodo izvedli kot vikend akcijo na podeželju.

  Udeleženci bodo v drugem delu projekta začeli prevzemati (s podporo mentorjev) organizacijo različnih neformalnih druženj, ki jih bodo pripravili en drugemu. Organizirali bodo izlete v hribe, večerna druženja, udeležbo kulturnih dogodkov, ... Ob tem bodo spoznavali različna računalniška orodja za lažjo organizacijo in promocijo dogodkov, predvsem pa bodo v varnem okolju pridobili izkušnje za boljšo komunikacijo in delo s sočlani. Organizirali bodo tudi skupinske delavnice, na katerih bodo udeleženci pridobivali znanja s področja taborništva (prva pomoč, orientacija, spoznavanje narave ...) in se udeleževali tekmovanj.Z njimi bomo krepili medsebojno delo in pomoč med udeleženci.

  Osrednji del projekta bo poletno taborjenje, kjer bo sobivanje udeležencev igralo še večjo vlogo, hkrati pa bo bivanje z osnovnimi dobrinami krepilo zavest o materialnih dobrinah, ki jih (pre)pogosto vzamemo za samoumevne. Projekt bodo zaključili z evalvacijskim vikendom.

  Z aktivnostmi v naravi želijo krepiti zavedanje o ohranjanju narave, njeni pomembnosti za posameznika in širšo skupnost. Naravo želijo predstaviti kot prostor sprostitve in gibanja. K izvajanju dejavnosti bodo povabili tudi druge lokalne organizacije, ki bodo njihovemu programu doprinesle dodatno vrednost.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2020-31. 12. 2020
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Pot k ribniku 20, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno