Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO je bilo ustanovljeno z namenom nadaljevanja in razvoja dolgoletnih projektov Impro liga, ŠILA – Šolska impro liga, Gverila teater, MIŠ – Mala impro šola, Bodigatreba, Improgojnica in drugih, ki so jih pred tem uspešno vodili pod okriljem KUD-a France Prešeren v Ljubljani. Vsi ti projekti oz. programi so namenjeni raziskovanju in razvijanju forme improvizacijskega gledališča, ki ga je v Slovenijo v začetku 90-ih let prejšnjega prineslo Gledališče Ane Monro.

Od časa svojega nastanka so močno zaznamovali slovenski kulturni prostor in vplivali tudi na številne institucionalne prakse, ki gledališko improvizacijo uporabljajo na različne načine. So osrednja organizacija improvizacijskega gledališča v Sloveniji, tako na področju razvoja in izvedbe uprizoritvenih praks impro gledališča kot tudi pedagoških metod, ki izhajajo iz te gledališke smeri. Prepoznani so kot ena najpomembnejših organizacij na področju gledališke kulturno-umetnostne vzgoje za otroke in mladino. O tem pričajo nazivi dobrih praks in državno priznanje v mladinskem sektorju.

 • Bodigatreba+

  Bodigratreba+ je izobraževalni program za mentorje_ice impro gledališča, mladinske delavce in gledališke pedagoge ter tudi za druge gledališke sodelavce_ke.

  V sklopu programa obstaja t.i. mentorska zbornica, v okviru katere usposabljajo nove mentorje po principih izmenjave znanja in dobrih praks, delavnic, študijskih primerov, predavanj, razigravanj in raziskovalne dejavnosti.

  V sklopu programa oblikujejo tudi strokovna gradiva, kot je ŠILA mentorski priročnik: ogrevalne igre in discipline ter ŠILA sodniški priročnik. Prijave za usposabljanje zbirajo v začetku šolskega leta.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: september - september
  • Spletna stran projekta: https://www.drustvoimpro.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg prekomorskih brigad 1, srednje šole
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Impro liga

  Impro liga kot temeljni projekt improvizacijskega gledališča pri nas, se je začela leta 1993 in se vzpostavila kot državno tekmovanje v gledaliških improvizacijah. Številni improvizatorji so se v preteklih letih srečevali na t.i. impro tekmah po vzoru kanadskega modela, ki pa so poleg gledališke predstave pomenile tudi srečevanje celotne skupnosti improvizatorjev - v začetku samo ljubiteljskih, danes pa v njenih vrstah najdemo tudi profesionalne impro igralce.

  Program je bistveno vplival na pojavnost te gledališke zvrsti pri nas ter poskrbel tudi za ustrezna izobraževanja in izmenjavo izkušenj s številnimi mednarodno priznanimi improvizatorji z vsega sveta. Jedro Impro lige so še vedno impro tekme, na katerih se v posamezni sezoni sreča 8-10 skupin, ki tekom leta skupaj vadijo, pripravljajo številne tematske predstave in se izobražujejo na delavnicah, ki jih vodijo priznani gledališki, lutkovni, plesni in glasbeni ustvarjalci iz Slovenije in tujine.

  Redne predstave izvajajo dvakrat mesečno v Ljubljani in po Sloveniji, poleg pa pripravljajo tudi številne celovečerne predstave. Sodelujejo na različnih gledaliških festivalih, se povezujejo s filmom in televizijo ter sodelujejo na številnih dogodkih. V Impro ligi letno sodeluje okoli 75 ustvarjalcev.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: oktober - junij
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/improliga.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Menza pri koritu, AKC Metelkova mesto
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Improške

  Improške je projekt, ki skozi improvizacijo naslavlja družbene stereotipe in neenako obravnavo glede na spol, starost, etnično pripadnost, raso, jezik, vero, prepričanje, socialno-ekonomski status ali hendikepiranost.

  Udeleženke_ci vzpostavljajo aktivno proti-diskriminacijsko držo in jo združujejo z gledališkim delom na način teoretskih in umetniških tematskih delavnic in gledaliških produkcij improvizacijskega gledališča.

  Skozi skupne vaje in delavnice poleg igralskih veščin predvsem utrjujejo skupinsko sproščenost in povezanost, pozornosti, občutek za zgodbo, odzivnost, zaznavo skupnega in drugega, zaupanje in igralsko prisotnost. Ob tem pa vsebinsko in praktično naslavljajo teme, ki se jih dotikajo zasebno, profesionalno in seveda skozi ljubiteljski svet impro gledališča.

  • Ciljna skupina: 18 - 35
  • Trajanje projekta: september - junij
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/improSke/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Različne lokacije
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • MIŠ Mala impro šola

  MIŠ - Mala impro šola je projekt, ki je namenjen seznanjanju osnovnošolcev z izkušnjo improvizacijskega gledališča. Namenjena je osnovnošolcem od 6. do 9. razreda OŠ. V okviru projekta izvajajo redne tedenske kreativne delavnice posameznih skupin v sodelujočih ustanovah in MIŠ prireditve.

  Delavnice potekajo enkrat tedensko, izvajajo pa jih usposobljeni mentorji, ki s pomočjo iger, vaj, prizorov in drugih tehnik dela improvizacijskega gledališča mlade pripravlja na nastop na prireditvi. Vendar pa MIŠ poseben poudarek namenja učenju gledaliških, socialnih in individualnih veščin, s katerimi pridobijo celostno izkušnjo socialno-komunikacijskega treninga, ki jih spodbuja, da pogosteje in bolj kritično razmišljajo o svetu in temah, ki jih obdajajo ter obenem samozavestno razvijajo avtonomno misel, ki jo znajo tudi ubesediti.

  • Ciljna skupina: 11 - 15
  • Trajanje projekta: september - junij
  • Spletna stran projekta: http://www.sila-impro.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Pionirski dom - Center za kulturo mladih, sodelujoče osnovne šole
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • ŠILA - Šolska impro liga

  ŠILA – Šolska impro liga je program improvizacijskega gledališča za dijake, ki ga izvajajo že od leta 1997. ŠILA se posveča uporabi metode impro gledališča za namen aktivne kulturno-gledališke izkušnje mladih udeležencev, izobraževanje in mladinsko delo.

  Dijaki se na rednih tedenskih delavnicah učijo osnov improvizacije, pod vodstvom usposobljenih mentorjev pa v skupinskem delu spodbujajo svojo kreativnost in si krepijo številne kompetence kot so sodelovanje, aktivno poslušanje, inovativno reševanje izzivov, sposobnost javnega nastopanja in številne druge.

  S programom letno dosežejo okoli 350 mladih iz Ljubljane, Kamnika, Kranja, Celja, Maribora in Nove Gorice, ki se na sproščen in zabaven način vključujejo v ŠILO, v njej spoznavajo z vrstniki, skupaj ustvarjajo predstave in razvijajo svoje sposobnosti. Na tedenskih prireditvah v gledališki dvorani Dijaškega doma Tabor pa se šilarji srečujejo in igrajo impro tekme. Program je že večkrat dobil priznanje kot primer dobre prakse na področju neformalnega izobraževanja in kulturno-umetnostne vzgoje.

  Predstave potekajo ob petkih popoldne (17.00 in 18.30) v gledališki dvorani Dijaškega doma Tabor na Kotnikovi 4.

  • Ciljna skupina: 14 - 19
  • Trajanje projekta: september - junij
  • Spletna stran projekta: http://www.sila-impro.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Dijaški dom Tabor in vključene srednje šole in zavodi
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno