Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO

Društvo za kulturo in izobraževanje IMPRO je bilo ustanovljeno z namenom nadaljevanja in razvoja dolgoletnih projektov Impro liga, ŠILA – Šolska impro liga, Gverila teater, MIŠ – Mala impro šola, Bodigatreba, Improgojnica in drugih, ki smo jih pred tem uspešno vodili pod okriljem KUDa France Prešeren v Ljubljani. Vsi ti projekti oz. programi so namenjeni raziskovanju in razvijanju forme improvizacijskega gledališča, ki ga je v Slovenijo v začetku 90-ih let prejšnjega prineslo Gledališče Ane Monro. Od časa svojega nastanka so močno zaznamovali slovenski kulturni prostor in vplivali tudi na številne institucionalne prakse, ki gledališko improvizacijo uporabljajo na različne načine.

Posvečamo se kulturnemu udejstvovanju, vzgoji, pedagoškemu in mladinskemu delu in v ta namen izobražujemo kakovosten kader za delo z mladimi. S svojim delovanjem na področju izobraževanja, kulture, umetnosti in raziskovanja spodbujamo ustvarjalnost in gledališko prakso med mladimi, z njo pa radovednost, zanimanje za svet in človeka, spoštovanje različnosti, socialne interakcije, razmislek in aktivacijo posameznika.

 • Bodigatreba+

  S programom Bodigatreba+ usposabljamo mladinske delavce, ki s pomočjo metode gledališke improvizacije delajo z raznovrstnimi skupinami mladih. S tem izobražujemo ustrezen kader za samostojno in kvalitetno delo z mladimi, ki ustrezajo potrebam v različnih ljubljanskih društvih in zavodih za izvajanje prostočasnih mladinskih aktivnosti in kulturne vzgoje.

  • Ciljna skupina: 16 - 29
  • Trajanje projekta: od leta 2005
  • Spletna stran projekta: http://www.sila-impro.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg prekomorskih brigad 1, srednje šole
  • Četrtna skupnost: Vse
 • Gverila teater

  Gverila teater je projekt, ki se za razliko od bolj klasičnih impro formatov ukvarja z raziskovanjem vloge režiserja, scene in kostumografije v improvizirani predstavi. V razmeroma stalnem kolektivu se vsako sezono razvije nov koncept predstave in se z rednimi tedenskimi delavnicami posveča raziskovanju izraznosti različnih odrskih elementov.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: od leta 2004
  • Spletna stran projekta: http://www.gverilateater.com/
  • Trajanje aktivnosti: Zvečer
  • Lokacija izvajanja projekta: Klub Gromka in Trg prekomorskih brigad 1
  • Četrtna skupnost: BežigradŠiška
 • Improgojnica

  Projekt je zastavljen kot šola improvizacije, z glavnim poudarkom na pridobivanju neformalnega znanja s področja improvizacijskega gledališča in socialnih veščin, kot so inovativno reševanje problemov, spodbujanje kreativnosti, gradnja pozitivne samopodobe, razvijanje čuta za delo v skupini in ustvarjanje skupinske dinamike ter osvajanje prvin javnega nastopanja. Vsako leto se izvede s skupino serijo tematskih delavnic z izkušenim mentorjem, tem pa sledijo odrske produkcije.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: januar - junij
  • Spletna stran projekta: http://www.impro-liga.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Zvečer
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg prekomorskih brigad 1
  • Četrtna skupnost: Šiška
 • Impro liga

  Impro liga kot temeljni projekt improvizacijskega gledališča pri nas, se je začela leta 1993 in se vzpostavila kot državno tekmovanje v gledaliških improvizacijah. Številni improvizatorji so se v preteklih 22 letih srečevali na t.i. impro tekmah po vzoru kanadskega modela, ki pa so poleg gledališke predstave pomenile tudi srečevanje celotne skupnosti improvizatorjev - v začetku samo ljubilteljskih, danes pa v njenih vrstah najdemo tudi profesionalne impro igralce. Program je bistveno vplival na pojavnost te gledališke zvrsti pri nas ter poskrbel tudi za ustrezna izobraževanja in izmenjavo izkušenj s številnimi mednarodno priznanimi improvizatorji z vsega sveta. Jedro Impro lige so še vedno impro tekme, na katerih se v posamezni sezoni sreča 8-10 skupin, ki tekom leta skupaj vadijo, pripravljajo številne tematske predstave in se izobražujejo na delavnicah, ki jih vodijo priznani gledališki, lutkovni, plesni in glasbeni ustvarjalci iz Slovenije in tujine.

  Redne predstave izvajamo dvakrat mesečno v Ljubljani in po Sloveniji, poleg pa pripravljamo tudi številne celovečerne predstave. Sodelujemo na različnih gledaliških festivalih, se povezujemo s filmom in televizijo ter sodelujemo na številnih dogodkih. V Impro ligi letno sodeluje okoli 75 ustvarjalcev.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: od leta 1993
  • Spletna stran projekta: http://www.impro-liga.si/
  • Trajanje aktivnosti: Zvečer, Celoletno, Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: KUD France Prešeren Trnovo, Karunova 14
  • Četrtna skupnost: Šiška
 • Improške

  Improške je projekt, ki skozi improvizacijo naslavlja družbene stereotipe in neenako obravnavo glede na spol, starost, etnično pripadnost, raso, jezik, vero, prepričanje, socialno-ekonomski status ali hendikepiranost. Udeleženke_ci vzpostavljajo aktivno proti-diskriminacijsko držo in jo združujejo z gledališkim delom na način teoretskih in umetniških tematskih delavnic in gledaliških produkcij improvizacijskega gledališča.

  Skozi skupne vaje in delavnice poleg igralskih veščin predvsem utrjujemo skupinsko sproščenost in povezanost, pozornosti, občutek za zgodbo, odzivnost, zaznavo skupnega in drugega, zaupanje in igralsko prisotnost. Ob tem pa vsebinsko in praktično naslavljamo teme, ki se nas dotikajo zasebno, profesionalno in seveda skozi ljubiteljski svet impro gledališča.

  Redne predstave kolektiva so enkrat mesečno ob ponedeljkih ob 20h v Skladovnici na Beethovnovi 5.

  • Ciljna skupina: 18 - 35
  • Trajanje projekta: od leta 2014
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/improSke/
  • Trajanje aktivnosti: Zvečer, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg prekomorskih brigad 1 in Skladovnica
  • Četrtna skupnost: BežigradŠiška
 • MIŠ Mala impro šola

  MIŠ - Mala impro šola je projekt, ki je namenjen seznanjanju osnovnošolcev z izkušnjo improvizacijskega gledališča. Namenjena je osnovnošolcem od 6. do 9. razreda OŠ. V okviru projekta izvajamo redne tedenske kreativne delavnice posameznih skupin v sodelujočih ustanovah in MIŠ prireditve. Delavnice potekajo enkrat tedensko, izvajajo pa jih usposobljeni mentorji, ki s pomočjo iger, vaj, prizorov in drugih tehnik dela improvizacijskega gledališča mlade pripravlja na nastop na prireditvi. Vendar pa MIŠ poseben poudarek namenja učenju gledaliških, socialnih in individualnih veščin, s katerimi pridobijo celostno izkušnjo socialno-komunikacijskega treninga, ki jih spodbuja, da pogosteje in bolj kritično razmišljajo o svetu in temah, ki jih obdajajo ter obenem samozavestno razvijajo avtonomno misel, ki jo znajo tudi ubesediti.

  • Ciljna skupina: 11 - 15
  • Spletna stran projekta: http://www.sila-impro.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Pionirski dom - Center za kulturo mladih, sodelujoče osnovne šole
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-Polje
 • ŠILA - Šolska impro liga

  ŠILA – Šolska impro liga je program improvizacijskega gledališča za dijake, ki ga izvajamo že od leta 1997. ŠILA se posveča uporabi metode impro gledališča za namen aktivne kulturno-gledališke izkušnje mladih udeležencev, izobraževanje in mladinsko delo. Dijaki se na rednih tedenskih delavnicah učijo osnov improvizacije, pod vodstvom usposobljenih mentorjev pa v skupinskem delu spodbujajo svojo kreativnost in si krepijo številne kompetence kot so sodelovanje, aktivno poslušanje, inovativno reševanje izzivov, sposobnost javnega nastopanja in številne druge. S programom letno dosežemo okoli 350 mladih iz Ljubljane, Kamnika, Kranja, Celja, Maribora in Nove Gorice, ki se na sproščen in zabaven način vključujejo v ŠILO, v njej spoznavajo z vrstniki, skupaj ustvarjajo predstave in razvijajo svoje sposobnosti. Na tedenskih prireditvah v gledališki dvorani Dijaškega doma Tabor pa se šilarji srečujejo in igrajo impro tekme. Program je že večkrat dobil priznanje kot primer dobre prakse na področju neformalnega izobraževanja in kulturno-umetnostne vzgoje.

  Predstave potekajo ob petkih popoldne (17:00 in 18:30) v gledališki dvorani Dijaškega doma Tabor na Kotnikovi 4.

  • Ciljna skupina: 14 - 19
  • Trajanje projekta: od leta 1997
  • Spletna stran projekta: http://www.sila-impro.si/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Zvečer, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Dijaški dom Tabor in številne vključene srednje šole in zavodi
  • Četrtna skupnost: Vse