Društvo za preventivno delo

Društvo za preventivno delo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se združile z namenom medsebojnega informiranja, izmenjave izkušenj, izpopolnjevanja znanj ter delovanja na področju zaščite in krepitve duševnega zdravja oz. psihološke in socialne prevencije v okviru socialnega varstva, zdravstvenega varstva ter vzgoje in izobraževanja.

Društvo opravlja javno koristno dejavnost na področju psihološke in socialne prevencije. Ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja ter socialnega in zdravstvenega varstva.

 • Mladinske delavnice

  Skupnostno preventivno socialnovarstveni program z namenom spodbujanja pozitivnega psihosocialnega razvoja ter opolnomočenje najstnikov s težavami pri odraščanju in njihovih sovrstnikov za uspešno reševanje razvojnih nalog, socialnih stisk in težav ter preprečevanje socialne izključenosti in razvoja odvisnosti od PAS (psihoaktivnih substanc), medvrstniškega nasilja, neodgovornega spolnega vedenja in motenj hranjenja.

  Vsebinski del programa delimo na dva dela. intenzivni del programa: vezan na razvojno psihosocialno problematiko, s katero se adolescenti srečujejo v okviru tega razvojnega obdobja (zgodnja adolescenca; razvojne naloge na različnih življenjskih področjih). Poleg tega so vsebine vezane tudi na tveganja, katerim so najstniki v tem razvojnem obdobju izpostavljeni. Tako so teme, ki jih obdelujemo s skupinami uporabnikov (do 15 uporabnikov), delno opredeljene deduktivno iz naslednjih področij življenja, v okviru katerih se pojavljajo razvojne naloge, s katerimi se soočajo adolescenti: koncept o sebi (samopodoba); odnosi v družini in s starši; odnosi v vrstniški skupini; šola, učenje in perspektiva prihodnosti; spolna identiteta (spolna orientacija; spolna vloga). Teme so tudi delno opredeljene iz palete karakterističnih tveganj, katerim so najstniki izpostavljeni v tem razvojnem obdobju: konzumiranje PAS tako legalnih kot ilegalnih, medvrstniško nasilje, neodgovorno spolno vedenje ter motnje hranjenja.

  Ekstenzivni del programa: v okviru OŠ prostovoljci v sodelovanju z uporabniki in ob podpori svetovalne službe organizirajo in izvajajo številne aktivnosti; od tribun in predavanj (s prisotnostjo gostov ali brez), ogled filmov, do kampanj ob pomembnih svetovnih dneh (npr. Svetovni dan boja proti AIDS-u …) ipd. V tem delu programa se običajno obravnavajo teme, ki so povezane z rizičnim vedenjem najstnikov.

  • Ciljna skupina: 13 - 15
  • Trajanje projekta: Celo leto
  • Spletna stran projekta: http://www.drustvo-dpd.si
  • Trajanje aktivnosti: Enkratno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana z okolico
  • Četrtna skupnost: BežigradMoste-PoljeŠiška
  • Strošek: Brezplačno