Javni zavod Mladi zmaji

Javni zavod MLADI ZMAJI se načrtno razvija v mrežo prostorov, v katerih lahko mladi aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z različnih področij bodisi samostojno glede na lastne interese. Cilj zavoda je mladim iz območja Mestne občine Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti.

Vizija zavoda je v vseh četrtnih skupnostih Ljubljane zagotoviti program in priložnosti za aktivno participacijo mladih ter mladinskih organizacij. Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, ima sedež na Resljevi cesti 18 v Ljubljani.

V njegovi sestavi so enote Četrtni mladinski center Bežigrad (Vojkova 73), Četrtni mladinski center Črnuče (Dunajska 367), Četrtni mladinski center Šiška (Tugomerjeva 2), Četrtni mladinski center Zalog (Zaloška 220), Ljuba in Drago mobilni mladinski center, najdete ga lahko v Celovških dvorih in na igrišču OŠ Kašelj ter Ulični zmaji, mobilna enota Mladih zmajev, ki deluje na različnih lokacijah znotraj Četrtnih skupnosti Šmarna Gora, Gameljne, Posavje, Šiška, Golovec, Vič, in Celovški dvori.

 • Biti mlad je zakon

  Tradicionalni poulični festival, ki ga Mladi zmaji pripravljajo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Bežigrad. Vsako leto se ob koncu šole v naselju BS3, na igrišču med Trebinjsko in Puhovo ulico, zvrstijo športne, kulturne, ustvarjalne in druge aktivnosti. Namen festivala je predstavitev organizacij, ki v Mestni občini Ljubljana mladim omogočajo vključitev v prostočasne aktivnosti in jih spodbujajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

  Festival soustvarjajo mladi iz lokalne skupnosti, mladi prostovoljci in obiskovalci mladinskega centra Mladi zmaji Bežigrad. Program bogatijo s svojimi idejami in izvedbo aktivnosti ter tako tudi sami krepijo nova znanja in kompetence. Dobijo možnost, da predstavijo svoje talente, se aktivno vključijo v organizacijo večjega dogodka, hkrati pa se srečajo s širokim naborom raznovrstnih aktivnosti, v katere se lahko vključujejo tekom šolskega leta.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Projekt poteka v avgustu
  • Spletna stran projekta: https://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/pridruzi-se/v-soseski/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Kadarkoli, Enkratno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Igrišče med Puhovo ulico in Trebinjsko ulico, naselje BS3
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno
 • Evropski teden mobilnosti (ETM)

  Mladi zmaji se s skupno akcijo oz. dogodkom pridružujejo vsakoletni vseevropski akciji Evropski teden mobilnosti, ki v septembru povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti.

  Takrat tradicionalno skupaj s sodelavci mestne uprave, javnih podjetij in zavodov ter s številnimi drugimi deležniki, organizacijami, šolami in vrtci pripravijo teden pestrega, zanimivega in poučnega dogajanja, ki poudarja pomen trajnostnih oblik mobilnosti.

  V akciji se povezujejo z mestnimi javnimi podjetji, nevladnimi in vladnimi organizacijami ter zasebnimi podjetji, ki v času ETM dihajo v duhu izbranega slogana, ki vsako leto izpostavlja drug vidik mobilnosti.

 • Javno povabilo in mladinske lokalne pobude

  Vzpostavljene imajo različne inštrumente za sofinanciranje mladinskih lokalnih pobud - vsakoletno javno povabilo Mladih zmajev za sofinanciranje in soustvarjanje aktivnosti in programov za mlade in vsakoletno javno povabilo Mestnega inkubatorja za sofinanciranje projektov, ki jih lahko pripravijo in uresničijo mladi (posamezniki ali ekipa) in ki prispevajo k razvoju posamezne četrtne skupnosti oziroma celega mesta.

  Podpirajo tudi projekte, ki jih znotraj mladinskih centrov predlagajo uporabniki. To lahko naredijo preko vloge za mladinsko pobudo ali preko prijave projekta pri koordinatorjih v mladinskem centru. Mladim zagotavljajo prostor, mentorsko podporo in finančno spodbudo manjših vrednosti a velikega pomena za njihovo osebno rast.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: http://www.mladizmaji.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Po celotnem območju MOL
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Koordinacija Mreže mladinskih centrov Ljubljana

  Mladi zmaji so s štirimi mladinski centri v Bežigradu, Črnučah, Šiški in Zalogu povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih centrov in so tudi njen koordinator, kjer sodelujejo z Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS), Salezijanskim mladinskim centrom Kodeljevo, Salezijanskim mladinskim centrom Rakovnik, Mladinskim centrom BOB, Mladinsko postajo Moste (Društvo Sezam), Mladinskim centrom Ulca (Zavod Bob), s Cono Fužine (CSD Moste Polje), Mladinskim centrom Legebitra, Mladinskim centrom Vič in Mladinskim središčem Vič.

  Namen Mreže je zagotavljati okolje, v katerem lahko mladi najdejo tisto, v čemer so dobri in se zavedo svoje moči. To počne tako, da povezuje mladinske centre v Ljubljani in podpira njihovo delovanje, je z raznoliko vsebino in načinom dela zgled vsem, ki se povezujejo v dobro mesta, gradi mostove med formalnim in neformalnim izobraževanjem, organizira in izvaja usposabljanja za mladinske delavce ter je glas mladih in kredibilen sogovornik odločevalcem v mestu in širše.

  Vrednote Mreže, ki jih živijo vse partnerske organizacije so soustvarjanje, solidarnost, spoštovanje, pristnost, osebnostni in strokovni razvoj. Članice mreže se srečujejo na mesečnih srečanjih, na katerih izmenjujejo dobre prakse, izkušnje ter iščejo odgovore na izzive, ki jih pred nas postavlja okolje v katerem delujejo in soustvarjajo skupne projekte. Mreža je partner mesta pri soustvarjanju pogojev za kakovostno mladinsko delo v Ljubljani.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: https://www.mrezaljubljana.si/kje/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mestni inkubator

  Ideje mladih spreminjajo v projekte in pomagajo pri njihovi uresničitvi. Program sestavljajo delavnice, mentorstvo in finančna podpora za izbrane projekte mladih od 18 do 29 let v Ljubljani. Program je zasnovan z mislijo, da mladim pomaga začrtati pot do življenjske in profesionalne izkušnje, dela ali službe in prispevanja k boljši kakovosti življenja v mestu.

  Mlade vabijo, da se pridružite Idejalistom in uresničite ideje, s katerimi bi radi izboljšali življenje v prestolnici.

  Program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ je vzajemna učna izkušnja za udeležence in izvajalce programa. Mladi zmaji program pripravljajo v sodelovanju s TiPovej! Zavodom za ustvarjalno družbo.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: študijsko leto
  • Spletna stran projekta: https://www.mladizmaji.si/mestni-inkubator/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Kadarkoli, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinsko ulično delo: Ulični zmaji in mobilni mladinski center Ljuba in Drago

  Mladinsko ulično delo Javnega zavoda Mladi zmaji izvajajo Ulični zmaji in mobilni mladinski center Ljuba in Drago. Gre za obliko mladinskega dela izven matičnih prostorov organizacije, ki poteka na javnih površinah, kot so parki in igrišča. Ciljna skupina so mladi (10-29 let), ki prosti čas preživljajo na javnih površinah.

  S svojim delom se približujejo mladim v njihovem okolju in skozi pogovor in druženja raziskujejo njihove želje, interese ter potrebe. Delajo po principu mladi za mlade in posameznike spodbujajo k soustvarjanju lokalne skupnosti, zdravemu življenjskemu slogu in aktivnemu državljanstvu.

  Skozi različne aktivnosti naslavljajo teme kot so medsebojno sodelovanje in sprejemanje, odpravljanje diskriminacije in vseh vrst nasilja. S svojim delovanjem si prizadevajo za krepitev socialnih veščin mladih ter omogočanje strokovnih in dostopnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa mladih in njihovo aktivno participacijo.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: marec – november (LiD skozi vse leto)
  • Spletna stran projekta: https://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Izvaja se na več lokacijah javnih površin v Ljubljani; Gameljne, Posavje, Šiška, Golovec, Vič, soseska Celovški dvori
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Plata

  Tradicionalna športna prireditev s poudarkom na promociji enakopravnosti, sprejemanju različnosti, fair playu in boju proti diskriminaciji. S prireditvijo želijo mladim ponuditi možnost usmerjanja energije v šport, hkrati pa rušiti stereotipe do ranljivih družbenih skupin.

  Mladi zmaji Zalog v sodelovanju s četrtno skupnostjo Polje ter številnimi prostovoljci in partnerji, na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog, vsako leto pripravljamo izvedbo družabno rekreativne prireditve PLATA.

  Obiskovalci lahko preizkusijo na turnirju v malem nogometu in se udeležijo različnih aktivnosti na igrišču. Na dogodku je prisoten tudi njihov mobilni mladinski center, ki sliši na ime Ljuba <3 Drago.

  Vsako leto tako povabijo različne družbene skupine, da odigrajo turnir z našimi mladostniki in se tako skozi šport povežejo. Dogodek vsako leto privabi večje število mladih rekreativnih nogometašev ter navijačev iz lokalne skupnosti in okolice, raznolikost programa pa privabi tudi širšo lokalno skupnost (mlade družine, starejše prebivalce).

  Poleg osrednjega dogajanja, nogometnega turnirja, dogodek spremljajo tudi druge aktivnosti – od športnih, kulturnih do ustvarjalnih. V spremljevalnem programu nas čaka žongliranje iz recikliranega materiala, izdelava kitk in poslikava s kano, grafitiranje, delavnica z DJ-em in še mnogo drugih prijetnih aktivnosti.

  Mladi so v projekt vključeni v vseh fazah, še posebej pa v pripravah, kjer s koordinatorji raziskujejo svoje potrebe in želje ter predlagajo in sooblikujejo program ter soustvarjajo izvedbo prireditve. Prireditev je namenjena utrjevanju prijateljskih vezi, krepitvi fair play-a in sprejemanju drugačnosti predvsem pri mladih. Dogodek je zasnovan predvsem za mlade, otroke in družine.

 • Program Basement

  Neformalna akademija Basement je okolje za razvoj glasbene, gledališke in plesne dejavnosti. Nudi okolje z izvrstnimi tehničnimi pogoji, usposobljenim kadrom in mentorsko podporo.

  Mladi vstopajo v program s svojimi idejami in se skozi proces učijo dela s tehnično opremo, vsebinsko pripravo, izpeljave kreativnih idej in končne produkcije. Pomemben del je tudi učenje poštenega kulturnega managementa in promocije. Basement je prostor za vadbo glasbenih skupin, koncerte, okrogle mize, delavnice, nastope gledaliških ali plesnih skupin in produkcijo avdio izdelkov.

  Prav tako je učna baza za mnoge neformalne tehnične poklice s področja kulture (tonski tehnik, producent, lučkar, multimedijec, …). Basement poleg uporabe sodobnih spletnih omrežij vodi tudi lastni internetni radio, ki bo postal osrednji medij Javnega zavoda Mladi zmaji in obveščevalec za dejavnosti Mreže MC Ljubljana.

  Skozi delo na radijskem mediju mladi spoznavajo poklice in pridobivajo izkušnje in kompetence za delo na večjem mediju. Projekt Basement temelji na pravilih skupnosti: spoštovanju, zaupanju in dogovorih.