Javni zavod Mladi zmaji

Zavod MLADI ZMAJI se načrtno razvija v mrežo prostorov, v katerih lahko mladi aktivno, ustvarjalno in varno preživljajo prosti čas, bodisi v obliki organiziranih dejavnosti z različnih področij bodisi samostojno glede na lastne interese.

Cilj zavoda je mladim iz območja Mestne občine Ljubljana zagotoviti možnosti razvoja in podpore na poti do njihove samostojnosti. Vizija zavoda je v vseh četrtnih skupnostih Ljubljane zagotoviti program in priložnosti za aktivno participacijo mladih ter mladinskih organizacij.

Javni zavod Mladi zmaji - Center za kakovostno preživljanje prostega časa mladih, ima sedež na Resljevi cesti 18 v Ljubljani. V njegovi sestavi so enote Četrtni mladinski center Bežigrad (Vojkova 73), Četrtni mladinski center Črnuče (Dunajska 367), Četrtni mladinski center Šiška (Tugomerjeva 2), Četrtni mladinski center Zalog (Zaloška 220) in Ulični zmaji, mobilna enota Mladih zmajev, ki deluje na različnih lokacijah znotraj Četrtnih skupnosti Golovec, Posavje, Šmartno pod Šmarno goro, Vič in v soseski Celovški dvori.

 • Basement

  Prostovoljci in aktivni mladi v mladinskem centru Mladi zmaji Črnuče so zagnali Basement, da lahko še več mladih pridobi izkušnje na področju organizacije dogodkov, promocije, ozvočenja, grafičnega oblikovanja, dela z mladimi prek izvajanja delavnic in drugih aktivnosti.

  Program Basementa delajo skupaj z mladimi in obsega različne razstave, delavnice, koncerte različnih zvrsti glasbe in ostale aktivnosti, ki zanimajo njihove sovrstnike in prebivalce črnuške četrtne skupnosti in Ljubljane.

  Projekt ima ambicijo, da postane prepoznaven projekt na področju mladih in kulture na lokalni ter državni ravni, da bogati ponudbo aktivnosti, dogodkov, delavnic in festivalov ter postane prepoznaven na mednarodni ravni z mladinskimi tabori in mednarodnimi izmenjavami.

  Basement ima koncertno dvorano in glasbeni studio, ki so ga soustvarjali mladi, je popolnoma opremljen in ga oddajajo glasbenim skupinam in posameznikom za vaje ter snemanja.

  Če imaš med 15 in 29 let, te zanima kultura in si želiš sodelovati v mladi ekipi, polni zagona in dobre volje, pridi, veseli so novih moči.

  • Ciljna skupina: 14 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1.–31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: https://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/pridruzi-se/basement-2/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Mladi zmaji Črnuče, Dunajska 367, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Črnuče
  • Strošek: Brezplačno
 • Biti mlad je zakon

  Tradicionalni poulični festival, ki ga Mladi zmaji pripravljajo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Bežigrad. Vsako leto se ob koncu šole v naselju BS3, na igrišču med Trebinjsko in Puhovo ulico, zvrstijo športne, kulturne, ustvarjalne in druge aktivnosti. Namen festivala je predstavitev organizacij, ki v Mestni občini Ljubljana mladim omogočajo vključitev v prostočasne aktivnosti in jih spodbujajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

  Festival soustvarjajo mladi iz lokalne skupnosti, mladi prostovoljci in obiskovalci mladinskega centra Mladi zmaji Bežigrad. Program bogatijo s svojimi idejami in izvedbo aktivnosti ter tako tudi sami krepijo nova znanja in kompetence. Dobijo možnost, da predstavijo svoje talente, se aktivno vključijo v organizacijo večjega dogodka, hkrati pa se srečajo s širokim naborom raznovrstnih aktivnosti, v katere se lahko vključujejo tekom šolskega leta.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: Projekt poteka v avgustu
  • Spletna stran projekta: https://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/pridruzi-se/v-soseski/
  • Trajanje aktivnosti: Enkratno, Popoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Igrišče med Puhovo ulico in Trebinjsko ulico, naselje BS3
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno
 • Evropski teden mobilnosti (ETM)

  Mladi zmaji se v sodelovanju z Mrežo mladinskih centrov Ljubljana s skupno akcijo oz. dogodkom pridružujejo vsakoletni vseevropski akciji Evropski teden mobilnosti, ki med 16. in 22. septembrom povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti.

  Takrat tradicionalno skupaj s sodelavci mestne uprave, javnih podjetij in zavodov ter s številnimi drugimi deležniki, organizacijami, šolami in vrtci pripravijo teden pestrega, zanimivega in poučnega dogajanja, ki poudarja pomen trajnostnih oblik mobilnosti.

  V akciji se povezujejo z mestnimi javnimi podjetji, nevladnimi in vladnimi organizacijami ter zasebnimi podjetji, ki v času ETM dihajo v duhu izbranega slogana, ki vsako leto izpostavlja drug vidik mobilnosti.  

  • Ciljna skupina: 13 - 29
  • Trajanje projekta: poletje–jesen
  • Spletna stran projekta: 1. 6.–22. 9. 2019
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Javno povabilo in mladinske lokalne pobude

  Vzpostavljene imajo različne inštrumente za sofinanciranje mladinskih lokalnih pobud - vsakoletno javno povabilo Mladih zmajev za sofinanciranje in soustvarjanje aktivnosti in programov za mlade in vsakoletno javno povabilo Mestnega inkubatorja za sofinanciranje projektov, ki jih lahko pripravijo in uresničijo mladi (posamezniki ali ekipa) in ki prispevajo k razvoju posamezne četrtne skupnosti oziroma celega mesta.

  Podpirajo tudi projekte, ki jih znotraj mladinskih centrov predlagajo uporabniki. To lahko naredijo preko vloge za mladinsko pobudo ali preko prijave projekta pri koordinatorjih v mladinskem centru. Mladim zagotavljajo prostor, mentorsko podporo in finančno spodbudo manjših vrednosti a velikega pomena za njihovo osebno rast.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: Celoletni projekt
  • Spletna stran projekta: http://www.mladizmaji.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Po celotnem območju MOL
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Koordinacija Mreže mladinskih centrov Ljubljana

  Mladi zmaji so s štirimi mladinski centri v Bežigradu, Črnučah, Šiški in Zalogu povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih centrov in so tudi njen koordinator, kjer sodelujejo z Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS), Salezijanskim mladinskim centrom Kodeljevo, Salezijanskim mladinskim centrom Rakovnik, Mladinskim centrom BOB, Mladinsko postajo Moste (Društvo Sezam), Mladinskim centrom Ulca (Zavod Bob), z Društvom GOR, s Cono Fužine (CSD Moste Polje) in Mladinskim centrom Legebitra in Mladinskim centrom Vič. 

  Namen Mreže je zagotavljati okolje, v katerem lahko mladi najdejo tisto, v čemer so dobri in se zavedo svoje moči. To počne tako, da povezuje mladinske centre v Ljubljani in podpira njihovo delovanje, je z raznoliko vsebino in načinom dela zgled vsem, ki se povezujejo v dobro mesta, gradi mostove med formalnim in neformalnim izobraževanjem, organizira in izvaja usposabljanja za mladinske delavce ter je glas mladih in kredibilen sogovornik odločevalcem v mestu in širše.

  Vrednote Mreže, ki jih živijo vse partnerske organizacije so soustvarjanje, solidarnost, spoštovanje, pristnost, osebnostni in strokovni razvoj.

  Članice mreže se srečujejo na mesečnih srečanjih, na katerih izmenjujejo dobre prakse, izkušnje ter iščejo odgovore na izzive, ki jih pred nas postavlja okolje v katerem delujejo in soustvarjajo skupne projekte. Mreža je partner mesta pri soustvarjanju pogojev za kakovostno mladinsko delo v Ljubljani.  

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: Celo leto
  • Spletna stran projekta: https://www.mrezaljubljana.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: ČrnučeŠiškaMoste-PoljeBežigradVič - RudnikCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Mestni inkubator

  Mestni inkubator je inštrument za sofinanciranje mladinskih lokalnih pobud. V njem se kalijo ideje izjemnih in aktivnih mladih (18-29 let), nove generacije strokovnjakov, ki si v Ljubljani želijo pozitivne spremembe in boljše življenje za vse.

  Mladi preko jesenskega natečaja Mestnega inkubatorja dobijo strokovno mentorsko spodbudo in usmeritev izkušenih strokovnjakov, finančna sredstva ter samozavest za uresničitev svojih idej, ki dvigujejo kakovost bivanja v mestu.

  Izvedba posameznih projektov poteka v sodelovanju z drugimi nevladnimi organizacijami in podjetji, ki delujejo za mlade in boljšo kakovost življenja v Ljubljani.  Izbrani udeleženci programa s pomočjo srečanj pilijo svoje ideje in se izurijo v pisanju projektnega načrta, svoje domišljene ideje – projektne načrte pa v tesnem sodelovanju z mentorji – prostovoljci uresničujejo do konca junija.

  V sezoni 2018/2019 so v program sprejeli 14 idej, ki so po izboru komisije prejeli finančno in mentorsko podporo v aktualnem programu “Kaj je dobro in je lahko še boljše?”

  Program ‘Kaj je dobro in je lahko še boljše?’ pripravljajo Mladi zmaji v sodelovanju s  TiPovej! –Zavodom za ustvarjalno družbo.

 • Mladinsko ulično delo - Ulični zmaji

  Mladinsko ulično delo Javnega zavoda Mladi zmaji izvajajo Ulični zmaji. Gre za obliko mladinskega dela izven matičnih prostorov organizacije, ki poteka na javnih površinah, kot so parki in igrišča. Ciljna skupina so mladi (10-29 let), ki prosti čas preživljajo na javnih površinah.

  S svojim delom se približujejo mladim v njihovem okolju in skozi pogovor in druženja raziskujejo njihove želje, interese ter potrebe. Delajo po principu mladi za mlade in posameznike spodbujajo k soustvarjanju lokalne skupnosti, zdravemu življenjskemu slogu in aktivnemu državljanstvu.

  Skozi različne aktivnosti naslavljajo teme kot so medsebojno sodelovanje  in sprejemanje, odpravljanje diskriminacije in vseh vrst nasilja. S svojim delovanjem si prizadevajo za krepitev socialnih veščin mladih ter omogočanje strokovnih in dostopnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa mladih in njihovo aktivno participacijo.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: marec–november
  • Spletna stran projekta: https://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/ulicni-zmaji/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Izvaja se na več lokacijah javnih površin v Ljubljani; Gameljne, Posavje, Šiška, Golovec, Vič, soseska Celovški dvori
  • Strošek: Brezplačno
 • Plata - z nogometom proti diskriminaciji

  Tradicionalna športna prireditev s poudarkom na promociji enakopravnosti, sprejemanju različnosti, fair playu in boju proti diskriminaciji. S prireditvijo želijo mladim ponuditi možnost usmerjanja energije v šport, hkrati pa rušiti stereotipe do ranljivih družbenih skupin.

  Vsako leto tako povabijo različne družbene skupine, da odigrajo turnir z našimi mladostniki in se tako skozi šport povežejo. Dogodek vsako leto privabi večje število mladih rekreativnih nogometašev ter navijačev iz lokalne skupnosti in okolice, raznolikost programa pa privabi tudi širšo lokalno skupnost (mlade družine, starejše prebivalce).

  Poleg osrednjega dogajanja, nogometnega turnirja, dogodek spremljajo tudi druge aktivnosti – od športnih (tekmovanje v metu trojk, športne igre), kulturnih (npr. Knjižnica pod krošnjami, Živa knjižnica ipd.) do ustvarjalnih (delavnice izdelovanja zmajev, grafitiranje) in delavnic zdrave prehrane (Sadnica, Žarpeka,...).

  Mladi so v projekt vključeni v vseh fazah, še posebej pa v pripravah, kjer s koordinatorji raziskujejo svoje potrebe in želje ter predlagajo in sooblikujejo program ter soustvarjajo izvedbo prireditve.

  • Ciljna skupina: 12 - 29
  • Trajanje projekta: Projekt poteka v dveh delih - priprava in izvedba dveh dogodkov v maju in septembru
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/mladizmajizalog/
  • Trajanje aktivnosti: Enkratno
  • Lokacija izvajanja projekta: Zaloška cesta 220, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Prispevek ekip za sodelovanje na nogometnem turnirju v višini 10 EUR