Javni zavod Mladi zmaji

Mladi zmaji so mreža prostorov in programov za mlade v Ljubljani, kjer mladi (10-29 let) lahko kakovostno, aktivno in ustvarjalno preživljajo prosti čas.

Najdete jih v Četrtnih mladinskih centrih Bežigrad, Črnuče, Šiška, Zalog, v mobilnem mladinskem centru Ljuba in Drago v različnih ljubljanskih soseskah, skupnostnem centru Borc v Kašlju, digitalnem mladinskem centru DigiMC, na ulicah, v centru.

Ustvarjajo okolje, kjer mladi odraščajo v odgovorne, ustvarjalne, spoštljive ter spoštovane državljane, so vključevalni in se povezujejo.

Sile Mladih zmajev so mladinski delavci in drugi sodelavci z raznolikimi strokovnimi znanji, ki svoje delo z mladimi doživljajo kot poslanstvo. Z njimi delijo sebe, svoje znanje in izkušnje, jih spodbujajo, podpirajo in gradijo svet, kjer je ustvarjalnost vrhovna vrednota za boljše življenje vseh.

 • Biti mlad je zakon

  Tradicionalni poulični festival, ki ga Mladi zmaji pripravljajo v sodelovanju s Četrtno skupnostjo Bežigrad. Vsako leto se ob koncu šole v naselju BS3, na igrišču med Trebinjsko in Puhovo ulico, zvrstijo športne, kulturne, ustvarjalne in druge aktivnosti. Namen festivala je predstavitev organizacij, ki v Mestni občini Ljubljana mladim omogočajo vključitev v prostočasne aktivnosti in jih spodbujajo h kvalitetnemu preživljanju prostega časa.

  Festival soustvarjajo mladi iz lokalne skupnosti, mladi prostovoljci in obiskovalci mladinskega centra Mladi zmaji Bežigrad. Program bogatijo s svojimi idejami in izvedbo aktivnosti ter tako tudi sami krepijo nova znanja in kompetence. Dobijo možnost, da predstavijo svoje talente, se aktivno vključijo v organizacijo večjega dogodka, hkrati pa se srečajo s širokim naborom raznovrstnih aktivnosti, v katere se lahko vključujejo tekom šolskega leta.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Projekt poteka v avgustu
  • Spletna stran projekta: https://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/pridruzi-se/v-soseski/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Kadarkoli, Enkratno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Igrišče med Puhovo ulico in Trebinjsko ulico, naselje BS3
  • Četrtna skupnost: Bežigrad
  • Strošek: Brezplačno
 • Center mladih Ljubljana

  V sodelovanju širokega spektra deležnikov, vzporedno z arhitekturno zasnovo, nastaja programska zasnova novega osrednjega mladinskega centra - Center mladih Ljubljana.

  Na temo osrednjega mladinskega centra organizirajo dogodke, kjer izmenjujejo poglede, ideje, potrebe in razmisleke o tem, kako oblikovati program in skupnost, kjer lahko mladi uresničujejo svoje ideje, živijo skupnost, sanjajo ter soustvarjajo svoje mesto.

  Za posamezne dogodke sledite aktualno dogajanje na spletni strani: https://mladizmaji.si/.

 • Evropski teden mobilnosti (ETM)

  Mladi zmaji se s skupno akcijo oz. dogodkom pridružujejo vsakoletni vseevropski akciji Evropski teden mobilnosti, ki v septembru povezuje na tisoče evropskih mest v prizadevanjih za človeku in okolju bolj prijazne načine mobilnosti.

  Takrat tradicionalno skupaj s sodelavci mestne uprave, javnih podjetij in zavodov ter s številnimi drugimi deležniki, organizacijami, šolami in vrtci pripravijo teden pestrega, zanimivega in poučnega dogajanja, ki poudarja pomen trajnostnih oblik mobilnosti.

  V akciji se povezujejo z mestnimi javnimi podjetji, nevladnimi in vladnimi organizacijami ter zasebnimi podjetji, ki v času ETM dihajo v duhu izbranega slogana, ki vsako leto izpostavlja drug vidik mobilnosti.

 • Javno povabilo in mladinske lokalne pobude

  Vzpostavljene imajo različne inštrumente za sofinanciranje mladinskih lokalnih pobud - vsakoletno javno povabilo Mladih zmajev za sofinanciranje in soustvarjanje aktivnosti in programov za mlade in vsakoletno javno povabilo Mestnega inkubatorja za sofinanciranje projektov, ki jih lahko pripravijo in uresničijo mladi (posamezniki ali ekipa) in ki prispevajo k razvoju posamezne četrtne skupnosti oziroma celega mesta.

  Podpirajo tudi projekte, ki jih znotraj mladinskih centrov predlagajo uporabniki. To lahko naredijo preko vloge za mladinsko pobudo ali preko prijave projekta pri koordinatorjih v mladinskem centru. Mladim zagotavljajo prostor, mentorsko podporo in finančno spodbudo manjših vrednosti a velikega pomena za njihovo osebno rast.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: http://www.mladizmaji.si
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Po celotnem območju MOL
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Koordinacija Mreže mladinskih centrov Ljubljana

  Mladi zmaji so s štirimi mladinski centri v Bežigradu, Črnučah, Šiški in Zalogu povezani v Mrežo ljubljanskih mladinskih centrov in so tudi njen koordinator, kjer sodelujejo z Mladinskim centrom Skupaj v skupnosti (Zavod MISSS), Salezijanskim mladinskim centrom Kodeljevo, Salezijanskim mladinskim centrom Rakovnik, Mladinskim centrom BOB, Mladinsko postajo Moste (Društvo Sezam), Mladinskim centrom Ulca (Zavod Bob), s Cono Fužine (CSD Moste Polje), Mladinskim centrom Legebitra, Mladinskim centrom Vič in Mladinskim središčem Vič.

  Namen Mreže je zagotavljati okolje, v katerem lahko mladi najdejo tisto, v čemer so dobri in se zavedo svoje moči. To počne tako, da povezuje mladinske centre v Ljubljani in podpira njihovo delovanje, je z raznoliko vsebino in načinom dela zgled vsem, ki se povezujejo v dobro mesta, gradi mostove med formalnim in neformalnim izobraževanjem, organizira in izvaja usposabljanja za mladinske delavce ter je glas mladih in kredibilen sogovornik odločevalcem v mestu in širše.

  Vrednote Mreže, ki jih živijo vse partnerske organizacije so soustvarjanje, solidarnost, spoštovanje, pristnost, osebnostni in strokovni razvoj. Članice mreže se srečujejo na mesečnih srečanjih, na katerih izmenjujejo dobre prakse, izkušnje ter iščejo odgovore na izzive, ki jih pred nas postavlja okolje v katerem delujejo in soustvarjajo skupne projekte. Mreža je partner mesta pri soustvarjanju pogojev za kakovostno mladinsko delo v Ljubljani.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: https://www.mrezaljubljana.si/kje/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mestni inkubator - Sanjaj svoje mesto

  Mestni inkubator je ekosistem, ki skozi ambiciozne ideje povezuje mlade in mesto na vseh nivojih organiziranja. 

  V programu Sanjaj svoje mesto mlade vabijo, da se pridružijo idealistom in uresničijo ideje, s katerimi bi radi izboljšali življenje v prestolnici. Program Mestnega inkubatorja je vzajemna učna izkušnja za udeležence in izvajalce programa.

  Program sestavljajo delavnice, mentorstvo in finančna podpora za izbrane projekte mladih v Ljubljani. Program je zasnovan z mislijo mladim pomagati začrtati pot do življenjske in profesionalne izkušnje, kar posledično prispeva k boljši kakovosti življenja v mestu.

  Izobraževalno-mentorski program namenjen mladim med 18 in 29 let v Ljubljani, ki so ambiciozni in imajo ideje. Za razliko od podjetniških inkubatorjev – Mestni inkubator omogoča mladim varno okolje za uresničevanje idej. Tu so napake dovoljene.

  Javno povabilo v program poteka vsako leto v zadnjem trimesečju leta. Izbrani projekti se izvajajo do zaključka šolskega leta. Prijave za leto 2023/24 se bodo odprle avgusta 2023. Če vas zanima več stopi v stik in jim pišite na inkubator@mladizmaji.si ali pokliči 051 625 162.

  • Ciljna skupina: 18 - 29
  • Trajanje projekta: September 2022-junij 2023; vsako leto v času šolskega leta
  • Spletna stran projekta: https://mladizmaji.si/nase-zvezde/mestni-inkubator/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Mestna občina Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinsko ulično delo: Ulični zmaji in mobilni mladinski center Ljuba in Drago

  Mladinsko ulično delo Javnega zavoda Mladi zmaji izvajajo Ulični zmaji in mobilni mladinski center Ljuba in Drago. Gre za obliko mladinskega dela izven matičnih prostorov organizacije, ki poteka na javnih površinah, kot so parki in igrišča. Ciljna skupina so mladi (10-29 let), ki prosti čas preživljajo na javnih površinah.

  S svojim delom se približujejo mladim v njihovem okolju in skozi pogovor in druženja raziskujejo njihove želje, interese ter potrebe. Delajo po principu mladi za mlade in posameznike spodbujajo k soustvarjanju lokalne skupnosti, zdravemu življenjskemu slogu in aktivnemu državljanstvu.

  Skozi različne aktivnosti naslavljajo teme kot so medsebojno sodelovanje in sprejemanje, odpravljanje diskriminacije in vseh vrst nasilja. S svojim delovanjem si prizadevajo za krepitev socialnih veščin mladih ter omogočanje strokovnih in dostopnih programov za kakovostno preživljanje prostega časa mladih in njihovo aktivno participacijo.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: marec – november (LiD skozi vse leto)
  • Spletna stran projekta: https://www.mladizmaji.si/mladi-zmaji/kje-smo/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Izvaja se na več lokacijah javnih površin v Ljubljani; Gameljne, Posavje, Šiška, Golovec, Vič, soseska Celovški dvori
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Plata

  Tradicionalna športna prireditev s poudarkom na promociji enakopravnosti, sprejemanju različnosti, fair playu in boju proti diskriminaciji. S prireditvijo želijo mladim ponuditi možnost usmerjanja energije v šport, hkrati pa rušiti stereotipe do ranljivih družbenih skupin.

  Mladi zmaji Zalog v sodelovanju s četrtno skupnostjo Polje ter številnimi prostovoljci in partnerji, na šolskem igrišču Osnovne šole Zalog, vsako leto pripravljamo izvedbo družabno rekreativne prireditve PLATA.

  Obiskovalci lahko preizkusijo na turnirju v malem nogometu in se udeležijo različnih aktivnosti na igrišču. Na dogodku je prisoten tudi njihov mobilni mladinski center, ki sliši na ime Ljuba <3 Drago.

  Vsako leto tako povabijo različne družbene skupine, da odigrajo turnir z našimi mladostniki in se tako skozi šport povežejo. Dogodek vsako leto privabi večje število mladih rekreativnih nogometašev ter navijačev iz lokalne skupnosti in okolice, raznolikost programa pa privabi tudi širšo lokalno skupnost (mlade družine, starejše prebivalce).

  Poleg osrednjega dogajanja, nogometnega turnirja, dogodek spremljajo tudi druge aktivnosti – od športnih, kulturnih do ustvarjalnih. V spremljevalnem programu nas čaka žongliranje iz recikliranega materiala, izdelava kitk in poslikava s kano, grafitiranje, delavnica z DJ-em in še mnogo drugih prijetnih aktivnosti.

  Mladi so v projekt vključeni v vseh fazah, še posebej pa v pripravah, kjer s koordinatorji raziskujejo svoje potrebe in želje ter predlagajo in sooblikujejo program ter soustvarjajo izvedbo prireditve. Prireditev je namenjena utrjevanju prijateljskih vezi, krepitvi fair play-a in sprejemanju drugačnosti predvsem pri mladih. Dogodek je zasnovan predvsem za mlade, otroke in družine.

 • Počitniški program(i)

  Vse njihove počitniške avanture so časovno usklajene s termini šolskih počitnic. Organizirajo jih z mislijo na primerne aktivnosti za posamezne skupine otrok in mladostnikov med 10. in 29. letom, katerim so počitniške avanture - zimska, prvomajska, poletna, jesenska.

  Počitniškemu programu dodajajo vsakoletno decembrsko Veselo zmajevanje, s katerim se Mladi zmaji pridružujejo prazničnemu vzdušju celotnega mesta, organizirajo pa tudi solidarnostne akcije z noto sočutja.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Spletna stran projekta: https://mladizmaji.si/za-starse/pocitnice/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Plačljive aktivnosti predstavljajo do 60% stroška aktivnosti.
 • Prostovoljstvo pri Mladih zmajih

  Priložnosti za prostovoljno so številne. Od individualnega do skupinskega dela, vodenja delavnic in projektov, druženja z mladimi in razvijanja lastnih idej. Omogočajo mentorsko podporo, udeležbo na brezplačnem uvodnem usposabljanju, redna mesečna srečanja, ter polletna druženja z vsemi prostovoljci. Znotraj prostovoljstva lahko opravljate tudi obvezne izbirne vsebine ali prakso.

  K prostovoljstvu vabijo mlade, tudi če še niste dopolnili 18 let, saj imajo znak Mladim prijazna prostovoljska organizacija, saj jim zagotavljajo še dodatno mentorsko podporo. Izkušnje imajo s prostovoljci iz tujine in EVS (European Voluntary Service) prostovoljci, ki popestrijo programe v mladinskih centrih.

  Če se zanimate za opravljanje prostovoljstva pri njih, se jim oglasite s kratkim predstavitvenim sporočilom na evelin.radulovic@mladizmaji.si.

 • Radio Eter

  Radio eter je učni medij Mladih zmajev, ki deluje po principu “mladi za mlade”. Program pripravlja skupina mladih novinark in novinarjev, poznavalk in poznavalcev družbe, politike, kulture in glasbe. Trenutno obratuje na osrednji platformi www.radioeter.net.

  Radio Eter je medijski prostor Mladih zmajev za mlade, ki je bil ustanovljen leta 2021, kot produkt preobrazbe predhodnega medija Radia Basement. Slednji je aktivno deloval v okviru programa Basement v Četrtnem mladinskem centru Črnuče, vse do ukinitve, poleti 2021, ko je zaradi uradnega vpisa v razvid medijev prešel skozi vizualno, programsko, strukturno in reprezentativno preobrazbo. Tako je nastal Radio Eter, ki z ustvarjanjem kakovostnih, družbeno-kritičnih, informativnih, alternativnih, umetniških in zabavnih vsebin gradi dialog med mladimi ter uporablja radio kot orodje izražanja glasu mladih in spodbujanja koherentnosti mladinske skupnosti. Radio Eter - Vsi na isti frekvenci!

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Spletna stran projekta: https://www.radioeter.net/o-nas
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Četrtna skupnost: Splet
  • Strošek: Brezplačno