Kulturno umetniško društvo Ljud

LJUD je neformalna skupina ustvarjalcev, ki v gledališču in sorodnih medijih prepoznavajo potencialen prostor soustvarjanja in nadgradnje lastnih idej.

Ustvarjalce druži vera v »živo« umetnost, ki je v neposrednem stiku z gledalcem. Pri oblikovanju gledališkega dogodka se vedno znova osredotočajo na različne oblike interakcije gledalcev z nastopajočimi in tako vzpostavljajo gledališče kot igro, kot ritual, kot dogodek socialnega združevanja. Zanima jih delo v javnih urbanih prostorih, eklektično združevanje žanrov, tehnik in stilov; veliko pozornosti posvečajo razmisleku o namenu in socialni umeščenosti svojega delovanja.

 

 • Ljudov laboratorij in kulturna svetovalnica

  Usposabljanje mladih prostovoljcev in mladinskih delavcev, ki so aktivni pri delu z mladimi v javnem zavodu Mladi zmaji (četrtni mladinski center Bežigrad, četrtni mladinski center Črnuče, četrtni mladinski center Šiška in četrtni mladinski center Zalog), Kud Transformator, Društvu Smetumet in v drugih sorodnih organizacijah.

  Izobraževanje in izvajanje delavnic z mladimi na področjih interaktivnega posredovanja vsebin, družbeno angažiranega ustvarjanja in obravnavanje aktualnih družbenih tematik povezanih z življenjem mladih v MOL, izvedba javnih intervencij, kjer bodo udeleženci lahko prvič v javnem okolju konkretno preizkusili novo pridobljeno znanje in metode dela (ob zaključku modula).

  Delavnice bodo potekale v intenzivnih vikend (petek, sobota, nedelja) modulih (po 20 h). Izvajala jih bosta po dva izmed treh Ljudovih mentorjev: Vida Cerkvenik Bren (univ. dipl. rež. gled. igre), Jurij Torkar (mentor prostovljec) in Grega Močivnik (univ. dipl. soc.)

  V treh dneh usposabljanja bomo mladim prostovoljcem, mladinskim delavcem in ostalim zainteresiranim mladim na področju Mol-a predali konkretna orodja, ki jih bodo lahko uporabljali v svojem delu z mladimi z manj možnostmi in/oz. pri svojih prostočasovnih aktivnostih. Ob koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli skripto, kjer bodo navodila za uporabo pridobljenih vaj.

  Kulturna svetovalnica poteka 1x tedensko po 1,5 h, (razen julija in avgusta) v 
  prostorih Kud Ljuda na Trgu prekomorskih brigad 1.
  Delavnice fizičnega interaktivnega gledališča Ljudov laboratorij bodo potekale v naslednjih terminih:
  • 5.4. (od 9. do 17. ure, Studio Ex Teater, Resljeva 3)
  • 6.4.(od 9. do 13. ure, Studio Ex Teater, Resljeva 3)
  • 16.5. (MSUM in javni prostor MOL, od 10. do 18. ure))
  • 17.5.(MSUM in javni prostor MOL, od 10. do 20. ure)
  • 6.9. (Mladinski center Mladi Zmaji Zalog in javni prostor MOL, od 13. do 20. ure)
  • 7.9. (Mladinski center Mladi Zmaji in javni prostor MOL, od 10. do 20. ure)
  • 4.10. (Moderna galerija in javni prostor MOL, od 14. do 18. ure)
  • 11.10. (Moderna galerija, od 14. do 18. ure)
  • 18.10. (Moderna galerija in javni prostor MOL, od 14. do 18. ure)
  • 25.10. (Moderna galerija, od 14. do 18. ure)
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1.-31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/groups/ljudlab/
  • Trajanje aktivnosti: Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Trg prekomorskih brigad 1, 1107 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno