Kulturno umetniško društvo Transformator

Začetki Kulturno umetniškega društva Transformator segajo v leto 2010, ko se je oblikovala gledališko-aktivistična skupina Transformator. Kulturno umetniško društvo Transformator je bilo ustanovljeno januarja 2012 iz potrebe po širjenju in nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, in sicer predvsem, a ne izključno v tehnikah gledališča zatiranih, za izvajanje katerih so se člani_ce gledališko-aktivistične skupine predhodno usposabljali_e (večinoma so opravili usposabljanje za trenerje ali trenerje trenerjev v tehnikah gledališča zatiranih).

Pomemben del programa KUD Transformator so gledališke produkcije, ki so bližje klasičnemu gledališču in pa predstave za otroke in družine. Pri tem zmeraj iščejo družbeno aktualne tematike, ki jih naslavljajo v predstavah. Njihovi stalnici sta mednarodni Ne-festival gledališča zatiranih (od leta 2013), ki vsako leto odpira drugačno družbeno aktualno temo in gosti delavnice, predstave, preplet uličnega, klasičnega in gledališča zatiranih ter Transformatorjeva akademija gledališča zatiranih – TAGZ (od 2015), intenzivno izobraževanje oz. izpopolnjevanje v metodologijah aktivističnega in gledališkega dela.

Glavne dejavnosti in cilji KUD Transformator so združevanje družbeno odgovornih posameznikov in posameznic, ki ustvarjajo na področju uprizoritvene, glasbene in vizualne umetnosti, širjenje poznavanja in uporabe umetnosti s sodelovanjem in s tem vzpodbujanje ustvarjalnosti in ustvarjalno delovanje ter odzivanje na družbene realnosti. Zavzemajo se za trajnostni razvoj in kulturo dialoga in spodbujajo aktivno udeležbo zatiranih oseb in skupin, širijo zavedanje o družbeni odgovornosti in želijo čim širši krog ljudi opolnomočiti za njeno izražanje. Na socialnem in kulturno umetniškem področju sodelujejo z organizacijami in neformalnimi skupinami doma in po svetu.

 • Gledališče za družbene spremembe

   V programu 'Gledališče za družbene spremembe' uresničujejo cilje, na katerih temelji delovanje društva. Ne želijo producirati visoke umetnosti, ampak se približati ljudem. Ustvarjalno energijo črpajo iz aktualnih družbenih tematik in problemov ter jih transformirajo v gledališko formo.

  Obdelanih vsebin pa ne obdržijo le zase, temveč jih sporočajo javnosti v obliki umetniških produkcij (forumskih predstav, gledaliških intervencij v javnem prostoru, nevidnega gledališča in drugih oblik), razvojem novih projektov in oblik angažirane umetnosti, delavnic ter objavljanja tekstov (strokovnih in polstrokovnih člankov).

   

  V programu za leto 2020 načrtujejo izvedbo naslednjih aktivnosti, ki jih sooblikujejo, in v katere se vključujejo mladi:

   

  1. Zatiranja v Gromki so dogodki, ki gled-igralcem in gled-igralkam v ogled in diskusijo ponujajo predstave, filmske projekcije ali delavnice, ki se vežejo na metodo gledališča zatiranih.

  2. Transformatorjeva redna srečanja, na katerih se srečujejo z namenom izmenjave znanj in izkušenj ter snovanja in izvajanja produkcij.

  3. Organizacija strokovnih delavnic z gostujočimi mentorji iz Slovenije in tujine z namenom spoznavanja novih praks v gledališču zatiranih in širše.

  4. Razvoj projektov z družbeno pomembnimi temami, kot je enakopravnost med spoli, okoljevarstvo ter jih povezujejo v mednarodne platforme.

  5. Gostovanje z različnimi oblikami gledališča zatiranih v organizacijah v Ljubljani in po Sloveniji ter širjenje platforme skupin, organizacij, udeležencev in izvajalcev v gledališču zatiranih.

  6. Mednarodno povezovanje s skupinami, organizacijami in posamezniki, ki delujejo po metodi gledališča zatiranih v tujini - z organizacijo vsakoletnega Ne-festivala gledališča zatiranih mladim omogočijo udeležbo na večdnevnem druženju s praktiki gledališča zatiranih iz različnih držav po svetu. Tesneje sodelujejo s skupinami iz Avstrije in Hrvaške, doslej pa so se Ne-festivala udeleževali mladi iz Nemčije, ZDA, Poljske, Portugalske, Francije, Makedonije, Italije, Anglije, Španije in drugih držav.

  7. Prevajanje in objava/izdaja knjige o Gledališču zatiranih, avtorice Birgit Fritz, ki je bila tudi prva mentorica gledališča zatiranih v Sloveniji in prva mentorica članic in članov Transformatorja.

  8. Delovno motivacijski vikend članov.

  • Ciljna skupina: 15 - 30
  • Trajanje projekta: januar 2020 do december 2020
  • Spletna stran projekta: www.kudtransforamtor.com
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: različne lokacije v Ljubljani
  • Četrtna skupnost: BežigradŠiškaCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • KUD Transformator na spletu: Beremo Paula Freirea #2

  Junijsko Zatiranje v Gromki so prestavili na splet, v obliko dialoga in odprte debate.

  Kot izhodišče drugega branja jemljejo tretje in četrto poglavje Pedagogike zatiranih Paula Freirea. Ker želijo, da dogodek poteka kar se da dialoško in vključujoče, vas vabijo, da ob branju že razmišljate o vprašanjih, ki bi jih želeli odpreti v diskusiji. Dogodek bo potekal preko aplikacije ZOOM, zato vas naprošajo, da jo namestite na računalnik ali drugo napravo.

  Prijave na dogodek, kjer boste dobili dostop do zoom-a, zbirajo na transformator.toslo@gmail.com do ponedeljka, 15. junija. Gradivo (v angleškem jeziku) je dostopno na spletni strani http://kudtransformator.com/aktualno/.

   

 • SpectActing Our Practice – #1 What community do we expect to build through TO?

  Barbara Polajnar (KUD Transformator, Slovenija) in Joschka Köck (TdU Wien, Avstrija) sta že dlje časa izvajalca gledališča zatiranih in prijatelja, v tem pogovoru bosta razmišljala o ključnih izzivih svoje prakse in skupnosti GZ na splošno.

  Prvo tovrstno srečanje bo obravnavalo vprašanje: Kakšna skupnost pričakujemo da se zgradi z našo GZ prakso?

  Pojavljajo se različna nasprotja z etiko GZ: evropsko GZ se osredotoča na osebno, namesto na družbeno preobrazbo, zakoreninjeno je v srednjih slojih namesto v delavskih in zatiranih, izguba skupne politike znotraj GZ in osredotočenost na gibanje. Vsi ti izzivi so seveda povezani. Lastna praksa bo predmet lastne kritike gledališča zatiranih. Na koncu pogovora se bodo vrnili k vprašanju, kakšno skupnost ali gibanje bi želeli graditi s svojo prakso. Vabijo prijatelje in izvajalce GZ, da se pridružijo  pogovoru in podajo svoje mnenje. Pogovor bo posnet in sestavljen v podcast.

  • Trajanje projekta: 28. 5. 2020, 18.00-20.00
  • Spletna stran projekta: http://kudtransformator.com/aktualno/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Enkratno
  • Lokacija izvajanja projekta: /
  • Strošek: Brezplačno
 • Transformatorjeva Akademija Gledališča zatiranih 2020

  Z namenom, da ponudijo poglobljeno razumevanje, spoznavanje in delovanje z metodo Gledališča zatiranih, so oblikovali 65-urno izobraževanje o uporabi gledališča kot orodja za doseganje družbenih sprememb. Njegova osnova je univerzalni jezik gledališča pri delu v skupnostih za humanizacijo človeštva, proučevanje družbe, spodbujanje kritičnega mišljenja in aktivno udejstvovanje.

  Zastavili so ga v dveh sklopih:

  1. IZOBRAŽEVALNI DEL

  • teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči in zatiranja v družbi (sistemskost zatiranja, ponotranjeno zatiranje), vloga jokerja (moderatorja), pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga,
  • poznavanje osnov Gledališča zatiranih: slikovno, časopisno gledališče, mavrica želja, osnove jokeringa (izkustveno preizkušanje tehnik za gradnjo skupnosti, za javno nastopanje in desenzitizacijo telesa kot igralkinega_čevega orodja, pristopi za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik, razvijanje lastnega glasu v skupini in kot posameznik_ca, uporaba telesa kot orodja za izražanje v gledališkem prostoru in v vsakdanjem življenju, izhodišča za nadaljnje delo z metodo),
  • gledališče zatiranih v javnem prostoru: Nevidno gledališče, intervencije v javnem prostoru, ulično gledališče.

  2. PRODUKCIJSKI DEL

  Zaključna produkcija, na kateri se bodo udeleženke_ci predstavili širši javnosti in drugim udeleženkam_cem. 

  Produkcijski del vsebuje:

  • pripravo in izvedbo lastnih predstav v javnem prostoru (po izobraževalnem delu ob mentorski podpori udeleženke_ci v skupinah razvijejo svoje predstave),
  • producentsko izobraževanje, ki vključuje organizacijo in izvedbo predstav v javnem prostoru (pridobivanje dovoljenj, materialnih in finančnih sredstev),
  • študijska analiza priprave in izvedbe predstave, je bila lokacija in oblika izvedbe ustrezno zastavljena, kako je potekala animacija prisotnih/mimoidočih, njihovi odzivi.

   

  Po izobraževanju TAGZ 2020 bodo udeleženke_ci:

  • v skupini razvijali gledališke predstave in druge umetniške forme za izražanje družbenih problematik v javnem prostoru ter jih javno delili z občinstvom;
  • uprizarjali družbene problematike in teme z gledališkim jezikom, primernim za uprizoritev v javnem prostoru.
  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Od aprila do decembra 2020
  • Spletna stran projekta: www.kudtransforamtor.com
  • Trajanje aktivnosti: Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Različne lokacije v Ljubljani
  • Četrtna skupnost: BežigradVseŠiškaCenter
  • Strošek: Brezplačno