Kulturno umetniško društvo Transformator

Kulturno umetniško društvo Transformator ali krajše KUD Transformator je bilo ustanovljeno januarja 2012 iz potrebe po širjenju in nadgrajevanju gledališko-aktivističnega poslanstva, in sicer predvsem, a ne izključno v tehnikah gledališča zatiranih, za izvajanje katerih so se člani gledališko-aktivistične skupine predhodno usposabljali (večinoma so opravili usposabljanje za trenerje ali trenerje trenerjev v tehnikah gledališča zatiranih).

 • Gledališče za družbene spremembe

  Gledališče za družbene spremembe je osrednji program društva, katerega namen je uresničevati cilje, na katerih temelji delovanje društva – spreminjanje posameznic_kov in družbe ter razvijanje družbeno odgovornih posameznic_kov z uporabo raznolikih oblik družbeno angažiranega gledališča in umetnosti.

  Glavni 4 stebri delovanja društva, ki podpirajo program za mlade in z mladimi so: izobraževanje, produkcija, založništvo ter mednarodna sodelovanja in projekti. V programu za leto 2022 načrtujejo izvedbo naslednjih aktivnosti, ki jih mladi sooblikujejo, izvajajo ali se jih udeležujejo:

  I. Transformatorjeva tedenska srečanja, ki potekajo vsak ponedeljek z namenom rednega ustvarjanja vsebin, aktivnosti in dogodkov. Na srečanjih se aktivno vključuje mlade v vse faze aktivnosti – od priprav, načrtovanja, izvedbe, evalvacije.

  II. Organizacija in izvedba strokovnih delavnic z mentorji iz Slovenije in tujine z namenom spoznavanja novih praks v skupnostnem gledališču in širše (delavnice za trajnostni razvoj družbe za šole, fakultete, mladinske organizacije, festivale).

  III. Gostovanje z raznolikimi gledališkimi produkcijami, kjer neposredno sodelujejo tudi mladi, na festivalih in drugih dogodkih v Ljubljani, po Sloveniji ter v tujini. Namen gostovanj je širjenje platforme skupin, organizacij, udeležencev in izvajalcev v družbeno angažiranem gledališču.

  IV. Povezovanje mladih s skupinami, organizacijami in posameznicami_ki, ki delujejo po metodi družbeno angažiranega gledališča doma in v tujini z organizacijo mednarodnega Ne- festivala. V letu 2022 bo Ne-festival obeleževal 10. leto.

  V. Delovno motivacijski vikend članov in članic društva poteka v Gornjem Gradu. Namen vikenda je teambuilding, priprava aktualnih aktivnosti, kuhanje, druženje in izmenjava veščin.

  VI. V letu 2022 društvo obeležuje 10 let delovanja, kar bodo proslavili z raznolikimi aktivnostmi.

  VII. Objava strokovnega zbornika 2. Konference gledališča zatiranih, ki je potekala novembra 2021 in dostopnost le tega v Cobiss programu.

  VIII. Izvajanje mednarodnih projektov, ki vključujejo mlade (treningi, mladinske izmenjave, laboratoriji).

  VIIII. Izvajanje projektov z aktualnimi tematikami, kot so enakopravnost spolov in preprečevanje spolnega nasilja med mladimi, okoljevarstvo in podnebna (ne)pravičnost ter povezovanje teh v mednarodne platforme.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2024
  • Spletna stran projekta: www.kudtransformator.com
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: različne lokacije v Ljubljani
  • Četrtna skupnost: Center
  • Strošek: Brezplačno
 • Mavrica želja - barvamo življenja v časih malodušnosti

  Tudi ti potrebuješ zaupen čas in prostor, kjer bi lahko na nekonvencionalen način, brez top down terapije, naslavljal_a stiske, ki neposredno izhajajo iz tvojih osebnih stisk, posredno pa iz naših družbenih situacij? Bi želel_a raziskovati svoje notranje konflikte in ponotranjena zatiranja ter jih kolektivno naslavljati ter razreševati? Želiš doprinesti k destigmatizaciji in detabuizaciji duševnih stisk?

  Vabijo te na prvo mesečno Mavrico želja, skupinsko gledališko-terapevtsko tehniko, ki se od bolj poznanih tehnik psihodrame in sociodrame razlikuje po tem, da jih je Augusto Boal oblikoval na podlagi potreb ljudi, ki živimo na Zahodu, saj je v skupinah, s katerimi je delal v Evropi in ZDA, prepoznal osamljenost, strah pred praznino in nezmožnost komuniciranja, njegove tehnike pa naslavljajo ravno tovrstne težave.

  Ustvariti želijo skupino za 6-mesečna redna srečanja, odprto za vse med 18-29 let starosti, ne glede na spol, spolno usmerjenost, etnično ali materialno ozadje, politična in verska prepričanja ali katero koli drugo osebno okoliščino. Želijo si, da bi se oblikovala redna podporna skupina, dobrodošle_i pa ste ne glede na pogostost udeležbe. Njihova srečanja so za vse brezplačna.

 • TAGZ 2022 - časopisno gledališče in estetika gledališča zatirani

  Na izobraževanju se udeleženke_ci spoznajo z metodologijo Gledališča zatiranih in s posameznimi tehnikami: slikovnim gledališčem, časopisnim gledališčem ter mavrico želja, poudarek pa je na forumskemu gledališču in osnovah jokeringa. Usposabljanje vključuje zaključno produkcijo ter snovanje forumskih predstav za nadaljnjo uporabo metodologije Gledališča zatiranih.

  Oblikovali so 70-urno izobraževanje o uporabi gledališča zatiranih kot orodja za doseganje družbenih sprememb. Njegova osnova je univerzalni jezik gledališča pri delu v skupnostih za humanizacijo človeštva, proučevanje družbe, spodbujanje kritičnega mišljenja in aktivno udejstvovanje. V letošnjem letu bo poudarek zlasti na časopisnem gledališču in estetiki gledališča zatiranih.

  Izobraževanje bo potekalo v dveh sklopih:

  1. IZOBRAŽEVALNI DEL

  - teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči in zatiranj v družbi, vloga jokerja, pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga

  - poznavanje osnov gledališča zatiranih: izkustveno preizkušanje vaj in tehnik za gradnjo skupnosti, za javno nastopanje in desenzitivizacijo telesa, pristopi za prikazovanje družbenih in sistemskih problematik, razvijanje lastnega glasu v skupini in kot posameznik_ca, uporaba telesa kot orodja za izražanje v gledališkem prostoru in v vsakdanjem življenju, izhodišča za nadaljnje delo z metodo

  - poznavanje tehnik gledališče zatiranih: igre za igralce in neigralce, časopisno gledališče, estetika gledališča zatiranih, osnove jokeringa.

  2. PRODUKCIJSKI DEL IN ZAKLJUČNA PRODUKCIJA

  - priprava in izvedba lastnih predstav ali drugih oblik produkcije udeležencev ob mentorski podpori

  - producentsko izobraževanje (organizacija in izvedba kulturne produkcije, pridobivanje dovoljenj ter materialnih in finančnih sredstev)

  - analiza priprave in izvedbe predstave/produkcije (ustreznost lokacije in oblike izvedbe, vključevanje prisotnih/mimoidočih, odzivi).

  Po izobraževanju TAGZ 2022 bodo udeleženke_ci:

  - v skupini razvijali gledališke umetniške forme za izražanje družbenih problematik v javnosti ter jih javno delili z občinstvom;

  - uprizarjali družbene problematike in teme z gledališkim jezikom, primernim za uprizoritev.