Kulturno umetniško društvo Transformator

Gledališko-aktivistična skupina Transformator svoje ustvarjanje veže na gledališče zatiranih, gledališče za družbene spremembe.

Skupina Transformator se je formirala novembra 2010 po 17-dnevnem intenzivnem izobraževanju o tehnikah gledališča zatiranih (oktober–november 2010), ki jih je vodila mentorica in trenerka Birgit Fritz z Dunaja. Delavnice so bile izvedene v okviru projekta Globalna Sofa.

Gledališko-aktivistična skupina Transformator ne želi producirati visoke umetnosti, ampak se približati ljudem. Transformatorji in Transformatorke svojo ustvarjalno energijo črpajo iz aktualno-družbenih tematik ter jih publiki (gled-igralcem) ponujajo v okus, obdelavo, preoblikovanje in konstruktivno kritiko. Glede na raznolikost področij, ki jih člani in članice poklicno ali izobrazbeno pokrivajo, tudi tehnike gledališča zatiranih kombinirajo ali uporabljajo predvsem skozi prizmo osebnega delovanja.

 • Gledališče za družbene spremembe

  V programu 'Gledališče za družbene spremembe' uresničujejo cilje, na katerih temelji delovanje društva KUD Transformator. Ne želijo producirati visoke umetnosti, ampak se približati ljudem.

  Ustvarjalno energijo črpajo iz aktualnih družbenih tematik in problemov ter jih transformiramo v gledališko formo. Obdelanih vsebin pa ne obdržijo le zase, temveč jih sporočajo javnosti v obliki umetniških produkcij (forumskih predstav, gledaliških intervencij v javnem prostoru, nevidnega gledališča in drugih oblik), razvoj novih projektov in oblik angažirane umetnosti, delavnic ter objavljanja tekstov.

  V programu za leto 2021 načrtujejo izvedbo naslednjih aktivnosti, ki jih sooblikujejo, in v katere se vključujejo mladi:

  I. Redna srečanja, na katerih se srečujejo z namenom izmenjave znanj in izkušenj ter snovanja in izvajanja produkcij.

  II. Organizacija strokovnih delavnic z gostujočimi mentorji iz Slovenije in tujine z namenom spoznavanja novih praks v gledališču zatiranih in širše.

  III. Razvoj projektov z družbeno pomembnimi temami, kot je enakopravnost med spoli, okoljevarstvo ter povezovanje teh v mednarodne platforme.

  IV. Gostovanje z različnimi oblikami gledališča zatiranih v organizacijah v Ljubljani in po Sloveniji ter širjenje platforme skupin, organizacij, udeležencev in izvajalcev v gledališču zatiranih.

  V. Mednarodno povezovanje s skupinami, organizacijami in posamezniki, ki delujejo po metodi GZ v tujini - z organizacijo vsakoletnega Ne-festivala GZ mladim omogočijo udeležbo na večdnevnem druženju s praktiki gledališča zatiranih iz različnih držav po svetu.

  VI. Delovno motivacijski vikend članov.

  VII. Druga konferenca gledališča zatiranih: Gledališče zatiranih za krepitev moči skupnosti v sodelovanju z inštitutom SLOGI. Na dogodku bodo avtorice_ji predstavljale_i uporabo gledališča zatiranih za vzpostavljanje in krepitev skupnosti na različnih področjih.

  Konferenca bo zajemala tri sklope:

  - povezovanje skupnosti na festivalih gledališča zatiranih,

  - gradnja skupnosti v pedagoškem delu in izobraževanju,

  - oblikovanje skupnosti znotraj oseb v občinstvu in aktivacija publike.

  VIII. Izvajanje mednarodnih projektov, ki vključujejo mlade (treningi, strateška partnerstva). IX. Sodelovanje v kulturno izobraževalnih vsebinah v organizaciji Kulturnega bazarja (SLOGI).

  • Ciljna skupina: 10 - 99
  • Trajanje projekta: januar 2021 do december 2021
  • Spletna stran projekta: www.kudtransformator.com
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: različne lokacije v Ljubljani
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • TAGZ 2021 – Ulice za gledališče

  Z namenom, da ponudijo poglobljeno razumevanje, spoznavanje in delovanje z metodo Gledališča zatiranih, so oblikovali 80-urno izobraževanje o uporabi gledališča kot orodja za doseganje družbenih sprememb.

  Njegova osnova je univerzalni jezik gledališča pri delu v skupnostih za humanizacijo človeštva, proučevanje družbe, spodbujanje kritičnega mišljenja in aktivno udejstvovanje.

  Zastavili so ga v dveh sklopih:

  1. IZOBRAŽEVALNI DEL - teoretske osnove: pedagogika zatiranih, razumevanje mehanizmov moči in zatiranj v družbi, vloga jokerja, pomen vprašanj in aktivnega poslušanja, vzpostavljanje dialoga - poznavanje osnov Gledališča zatiranih: slikovno, časopisno gledališče, mavrica želja, osnove jokeringa - Gledališče zatiranih v javnem prostoru: Nevidno gledališče, intervencije v javnem prostoru, ulično gledališče.

  2. PRODUKCIJSKI DEL IN ZAKLJUČNA PRODUKCIJA - priprava in izvedba lastnih predstav/gledaliških intervencij udeležencev v javnem prostoru ob mentorski podpori - producentsko izobraževanje (organizacija in izvedba predstav v javnem prostoru, pridobivanje dovoljenj ter materialnih in finančnih sredstev) - analiza priprave in izvedbe predstave (ustreznost lokacije in oblike izvedbe, vključevanje prisotnih/mimoidočih, odzivi).

  Po izobraževanju TAGZ 2021 bodo udeleženke/ci:

  • v skupini razvijali gledališke umetniške forme za izražanje družbenih problematik v javnem prostoru ter jih javno delili z občinstvom;
  • uprizarjali družbene problematike in teme z gledališkim jezikom, primernim za uprizoritev v javnem prostoru.

  TAGZ 2019 se je posvetil tehniki forumskega gledališča, 2020 je bil namenjen Gledališču zatiranih v javnem prostoru.

  Glede na aktualne zdravstveno-socialne razmere v družbi bodo v 2021 obravnavali to področje ponovno. S projektom se bodo tudi vključevali v mednarodno izmenjavo mladinskih delavcev, sodelovali bodo z mladinskimi delavci iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije, Bolgarije in Romunije - ena od mentoric usposabljanja je iz Romunske organizacije A.R.T. Fusion.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: Med aprilom in novembrom
  • Spletna stran projekta: https://kudtransformator.com/tagz/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: BežigradŠiškaCenter
  • Strošek: Brezplačno