Socialna akademija

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki izvaja mladinske dejavnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. V zadnjih nekaj letih ji je bil s strani Urada RS za mladino zaradi pobude Mladinski delavec vsako leto priznan tudi status organizacije posebnega pomena, saj razvija usposabljanja za mladinske voditelje in delavce ter sisteme usposabljanj v sektorskih organizacijah.

Najbolj prepoznavni programi Socialne akademije na mladinskem področju so:

 • 10 ključnih stvari (projekt promocije in pridobivanja mehkih veščin; http://10kljucnihstvari.si),
 • Ustvari film (projekt izražanja mladih skozi multimedijo),
 • Popotniško novinarstvo (aktivna participacija preko popotništva in spletnih tehnologij; http://popotniskonovinarstvo.si),
 • Mladinski delavec (razvoj sistemov usposabljanj v organizacijah v mladinskem sektorju,
 • Inkubator (razvoj mladinskih pobud).

V osnovi sicer medgeneracijsko, a pretežno ali delno na mladinskem področju, potekajo tudi naslednji programi:

 • Vodim, torej sem (razvoj voditeljskih veščin),
 • Socialni teden (spodbujanje odgovornega državljanstva; http://socialniteden.si),
 • SOS (pedagogika spominjanja in sprave) in drugi.

Socialna akademija ni le izvajalka mladinskih aktivnosti, ampak na tem področju tudi razvija in uvaja razne inovacije.

Nekaj inovacij je v obliki e-gradiv objavljenih na spletnem portalu ISSUU: http://issuu.com/socialnaakademija

 

Primeri:

 • Prisluškovanje življenju – biografsko učenje v skupini,
 • Backpack Journalism: How to Survive as a Mentor?,
 • 3 zajčje naprej: dejavnosti za delo v medgeneracijski skupini,
 • Medgeneracijsko sodelovanje v mladinskih organizacijah,
 • Usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev idr.

Socialna akademija ima tudi izkušnje z vodenjem mladinskih projektov in mladinskih pobud. Glavni financerji teh so (bili) Urad RS za mladino, program Mladi v akciji (na nacionalni in evropski ravni), Erasmus +, Zavod RS za zaposlovanje, program Evropa za državljane, program Grundtvig, MOL – Urad za mladino, Javni zavod Mladi zmaji in zasebne fundacije.

 • 10 ključnih stvari

  Socialna akademija s programom 10 ključnih stvari opremlja mlade z veščinami, ki jih v šoli ne pridobijo, so pa ključne za osebni uspeh v njihovem življenju. Odpirati želijo možnost avtonomnega in celovitega razvoja mladih, saj verjamejo, da bodo mladi le tako lahko delovali kot odgovorni državljani.

  V okviru projekta že od leta 2012 pripravljajo interaktivne delavnice, izzive, intervjuje in krajša usposabljanja v različnih krajih po Sloveniji.

  V letih izvajanja projekta se je aktivnosti udeležilo že več kot 2500 mladih. V letu 2019 so se dejavnosti razširile tudi #NaUlico s kampanjo #ĐabeNasmeh, kjer je ekipa z interaktivnimi aktivnostmi nagovarjala lokalne mlade. V letih 2020 in 2021 je delovanje programa 10 ključnih stvari sofinancirano s strani Mestne občine Ljubljana.

 • Inkubator 4.0

  Živimo v času četrte industrijske revolucije, v kateri Industrija 4.0 hitro spreminja delovne procese z internetom, pametnimi sistemi ter s hitrim razvojem novih tehnologij. Izobraževalni sistemi le stežka sledijo tem spremembam, inkubatorji, ki sicer reagirajo na družbene in gospodarske spremembe, pa so za večino mladih nedostopni – zlasti če ti nimajo neke gospodarsko uspešne ideje.

  "Inkubator 4.0 – Moj korak naprej" prenaša najnovejša dognanja mladinskega dela v Svet 4.0 in mlade preko treh stopenj (Moj korak naprej, Kako preživeti v Svetu 4.0? in Coworking) formira v vodje družbenih pobud ter preko razvoja ključnih kompetenc veča njihovo zaposljivost in socialno vključenost.

  Korenine programa "Inkubator 4.0 – Moj korak naprej" izhajajo iz izkušenj, ki smo jih pridobili v času dvoletnega nacionalnega projekta "Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposljivost in boljšo prihodnost".

  Z njim želijo v Mestni občini Ljubljana nadaljevati dobre prakse, ki so jih razvili v preteklih dveh letih s področja osebne in karierne orientacije ter s področja aktivacije mladih.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: celoletno
  • Spletna stran projekta: https://inkubator40.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Kaj vidiš, kaj misliš, kaj čakaš?

  Program “Kaj vidiš? Kaj misliš? Kaj še čakaš?” združuje kreativno multimedijsko udejstvovanje mladih s kritičnim raziskovanjem družbene realnosti.

  Filmski jezik ima veliko moč. To je priložnost, da si mladi vzamejo besedo ter z ustvarjalnim izražanjem svojih pogledov in čustev o problemu, ki ga sami zaznavajo za ključnega, družbi preko svojih filmskih produktov nastavijo ogledalo, sprožajo dialog in tako tvorno iščejo rešitve.

  V projektu želijo preko krepitve multimedijskih kompetenc mladim iz Mestne občine Ljubljana ponuditi orodje za družbeno aktivacijo ter izražanje lastnega mnenja in kreativnosti. Preko udejstvovanja v projektnih aktivnostih se bodo udeleženci urili v socialnih veščinah (delo v skupini in širjenje socialne mreže) ter pridobivali kompetence in izkušnje za nadaljnje poklicno ali prostovoljno udejstvovanje.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: http://socialna-akademija.si/kategorija/mmc
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Multimedijski center (MMC)

  Multimedijski center s svojimi strokovnimi sodelavci ter snemalci dogodkov nudi podporo vsem področjem udejstvovanja na Socialni akademiji, poleg tega pa ustvarja MMC tudi svoje programe in razvija svoje sisteme delovanja.

  V ponudbi so na voljo:

  1. multimedijska usposabljanja (Ustvari film, Ustvari dokumentarec, fotografski tečaji);

  2. snemanje dogodkov;

  3. snemanje promocijskih filmov;

  4. video-lekcije;

  5. aktivnosti, povezane s popotniškim novinarstvom.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Popotniško novinarstvo

  Namen popotniškega novinarstva je okrepiti kritično razmišljanje in družbeno aktivacijo. Mlade spodbuja k potovanjem, zavestnem opazovanju sveta, zavzemanju stališč o družbenih vprašanjih, smiselni uporabi in odnosa do novih medijev.

  Temeljno področje delovanja Popotniškega novinarstva je izvedba poučnih in interaktivnih delavnic in usposabljanj, ki omogočajo sodelovanje v raznolikih oblikah neformalnega učenja in dvigajo interes za aktualno družbeno dogajanje. V svojih aktivnostih pokrivajo tudi teme globalnega učenja.