Socialna akademija

Socialna akademija – zavod za izobraževanje, raziskovanje in kulturo je nevladna organizacija s statusom delovanja v javnem interesu v mladinskem sektorju, ki izvaja mladinske dejavnosti na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. V zadnjih nekaj letih ji je bil s strani Urada RS za mladino zaradi pobude Mladinski delavec vsako leto priznan tudi status organizacije posebnega pomena, saj razvija usposabljanja za mladinske voditelje in delavce ter sisteme usposabljanj v sektorskih organizacijah.

Najbolj prepoznavni programi Socialne akademije na mladinskem področju so:

 • 10 ključnih stvari (projekt promocije in pridobivanja mehkih veščin; http://10kljucnihstvari.si),
 • Ustvari film (projekt izražanja mladih skozi multimedijo),
 • Popotniško novinarstvo (aktivna participacija preko popotništva in spletnih tehnologij; http://popotniskonovinarstvo.si),
 • Mladinski delavec (razvoj sistemov usposabljanj v organizacijah v mladinskem sektorju,
 • Inkubator (razvoj mladinskih pobud).

V osnovi sicer medgeneracijsko, a pretežno ali delno na mladinskem področju, potekajo tudi naslednji programi:

 • Vodim, torej sem (razvoj voditeljskih veščin),
 • Socialni teden (spodbujanje odgovornega državljanstva; http://socialniteden.si),
 • SOS (pedagogika spominjanja in sprave) in drugi.

Socialna akademija ni le izvajalka mladinskih aktivnosti, ampak na tem področju tudi razvija in uvaja razne inovacije. Nekaj inovacij je v obliki e-gradiv objavljenih na spletnem portalu ISSUU: http://issuu.com/socialnaakademija, primeri: Prisluškovanje življenju – biografsko učenje v skupini, Backpack Journalism: How to Survive as a Mentor?, 3 zajčje naprej: dejavnosti za delo v medgeneracijski skupini, Medgeneracijsko sodelovanje v mladinskih organizacijah, Usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev idr. Socialna akademija ima tudi izkušnje z vodenjem mladinskih projektov in mladinskih pobud. Glavni financerji teh so (bili) Urad RS za mladino, program Mladi v akciji (na nacionalni in evropski ravni), Erasmus +, Zavod RS za zaposlovanje, program Evropa za državljane, program Grundtvig, MOL – Urad za mladino, Javni zavod Mladi zmaji in zasebne fundacije.

 • 10 ključnih stvari

  Socialna akademija s projektom 10 ključnih stvari opremlja mlade z veščinami, ki jih v šoli ne pridobijo, so pa ključne za osebni uspeh v njihovem življenju. Odpirati želimo možnost avtonomnega in celovitega razvoja mladih, saj verjamemo, da bodo mladi le tako lahko delovali kot odgovorni državljani.

  V okviru projekta že od leta 2012 pripravljamo interaktivne delavnice, izzive, intervjuje in krajša usposabljanja v različnih krajih po Sloveniji. V 3 letih izvajanja projekta se je aktivnosti udeležilo že 1400 mladih, ki so prisluhnili izkušnjam starejših in jih prevedli v svoje življenje.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Spletna stran projekta: https://www.10kljucnihstvari.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Inkubator 4.0

  Živimo v času četrte industrijske revolucije, v kateri Industrija 4.0 hitro spreminja delovne procese z internetom, pametnimi sistemi ter s hitrim razvojem novih tehnologij. Izobraževalni sistemi le stežka sledijo tem spremembam, inkubatorji, ki sicer reagirajo na družbene in gospodarske spremembe, pa so za večino mladih nedostopni – zlasti če ti nimajo neke gospodarsko uspešne ideje.

  "Inkubator 4.0 – Moj korak naprej" prenaša najnovejša dognanja mladinskega dela v Svet 4.0 in mlade preko treh stopenj (Moj korak naprej, Kako preživeti v Svetu 4.0? in Coworking) formira v vodje družbenih pobud ter preko razvoja ključnih kompetenc veča njihovo zaposljivost in socialno vključenost.

  Korenine programa "Inkubator 4.0 – Moj korak naprej" izhajajo iz izkušenj, ki smo jih pridobili v času dvoletnega nacionalnega projekta "Inkubator 4.0 – družbene pobude za večjo zaposljivost in boljšo prihodnost".

  Z njim želijo v Mestni občini Ljubljana nadaljevati dobre prakse, ki so jih razvili v preteklih dveh letih s področja osebne in karierne orientacije ter s področja aktivacije mladih.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: celoletno
  • Spletna stran projekta: https://inkubator40.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Kaj vidiš, kaj misliš, kaj čakaš?

  Program “Kaj vidiš? Kaj misliš? Kaj še čakaš?” združuje kreativno multimedijsko udejstvovanje mladih s kritičnim raziskovanjem družbene realnosti.

  Filmski jezik ima veliko moč. To je priložnost, da si mladi vzamejo besedo ter z ustvarjalnim izražanjem svojih pogledov in čustev o problemu, ki ga sami zaznavajo za ključnega, družbi preko svojih filmskih produktov nastavijo ogledalo, sprožajo dialog in tako tvorno iščejo rešitve.

  V projektu želijo preko krepitve multimedijskih kompetenc mladim iz Mestne občine Ljubljana ponuditi orodje za družbeno aktivacijo ter izražanje lastnega mnenja in kreativnosti. Preko udejstvovanja v projektnih aktivnostih se bodo udeleženci urili v socialnih veščinah (delo v skupini in širjenje socialne mreže) ter pridobivali kompetence in izkušnje za nadaljnje poklicno ali prostovoljno udejstvovanje.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: http://socialna-akademija.si/kategorija/mmc
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Multimedijski center (MMC)

  Multimedijski center s svojimi strokovnimi sodelavci ter snemalci dogodkov nudi podporo vsem področjem udejstvovanja na Socialni akademiji, poleg tega pa ustvarja MMC tudi svoje programe in razvija svoje sisteme delovanja.

  V njihovi ponudbi so:

  1. tečaji (Ustvari film, Ustvari dokumentarec, fotografski tečaji);
  2. snemanje dogodkov;
  3. snemanje promocijskih filmov;
  4. video-lekcije;
  5. popotno novinarstvo.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana
  • Strošek: Brezplačno
 • Popotniško novinarstvo: Odgovoren popotnik, odgovoren človek

  Verjamejo, da je popotništvo eden od najboljših načinov za razvijanje vrednot in kritičnega razmišljanja.

  Letos so se osredotočili na tematiko, ki jo želijo med mladimi okrepiti tudi v prihodnje: družbena odgovornost.

  Kaj pomeni biti odgovoren (popotnik oz. državljan)? Biti odgovoren pomeni zavedati se posledic svojih dejanj, s katerimi vplivamo na sebe, sočloveka, na okolje, v katerem živimo in kjer potujemo, ključno pa je, da se zavedamo, da s svojimi dejanji vplivamo tudi na drug konec sveta.

  Njihov glavni cilj je ozaveščanje in izobraževanje mladih glede pomembnosti družbene odgovornosti in odgovornosti posameznika tudi preko popotništva ter sodelovanje z organizacijami in gibanji, ki si že prizadevajo za odgovornejšo in bolj ozaveščeno družbo.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: http://popotniskonovinarstvo.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno