Športno kulturno društvo GOR

Športno kulturno društvo GOR, je prostovoljno, samostojno, javno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnega razvijanja in gojitve hip hop kulture, v osnovi: plesa (breaking, popping, locking, electric boogaloo,...), ulične umetnosti (graffiti art), predvajanje glasbe (DJ) in rimane lirike (MC).

Športno kulturno društvo GOR je bilo ustanovljeno leta 2013, vendar je ustanovitev predstavljala le nadgradnjo dolgega procesa osnovanja ekipe, ki se je začel leta 2008 v zapuščeni tovarni Rog. Od takrat dalje člani društva izvajajo aktivnosti (delavnice, koncerti, diskusije, razstave ...) tako v Sloveniji kot v tujini.

 • Dj Telovadnica 2021

  Mladinski projekt DJ Telovadnica 2021 (v nadaljevanju DJT2021) je serija glasbenih delavnic, kjer se mladi srečajo s teorijo in prakso, zgodovino, tehnično opremo ter ostalimi koristnimi informacijami in nalogami, ki spremljajo dj-je, glasbene producente in glasbene izvajalce na njihovih performansih ter delu z glasbo.

  Program dela je sestavljen na osnovi preteklih delovnih izkušenj mentorjev in s pomočjo didaktičnih gradiv, ki so jih razvili glasbeni pedagogi na različnih svetovnih pedagoških ustanovah. DJT2021 se deli na začetni in nadaljevalni tečaj, ki se ponudi uspešnejšim in bolj motiviranim udeležencem.

  Program je sestavljen s pomočjo strokovnjakov s področja dela z mladimi, šolstva in izobraževanja. Z Mladinskim projektom DJT2021 bodo omogočili neformalne učne procese znotraj hip hop kulture, ustvarjajo okolje za predajanje znanja, krepijo kompetence na področju načrtovanja in izvedbe projekta in glasbene produkcije ter s tem zvišujejo (samo)zaposlitvene možnosti.

  Namen programa je omogočiti mladim pridobivanje neformalnih znanj s področja popularne glasbe in praktičnih glasbeno-produkcijskih izkušenj za morebitno samostojno delovanje aktivnosti udeležencev. Namen DJT20201 je tudi razširitev delovanja obstoječega programa Dj Telovadnica (ŠKD GOR) in DJ Mladi Zmaj (Zavod Mladi Zmaji), omogočiti dostopnost podobnih vsebin v mladinskih centrih ter popestriti ponudbo kulturnih in tehničnih delavnic v Ljubljani in po Sloveniji.

  Kreirali bodo ustvarjalno okolje s tehnično podporo za izvedbo rednih tečajev in srečanj in nenazadnje širili hip hop kulturo in okolje za kreativno izražanje mladih z vsebinami, ki niso splošno dosegljive zaradi finančnega zalogaja. Sama vsebina programa DJT2021 je zastavljena tako, da se lahko udeleženci udeležujejo vseh predvidenih sklopov in tako dobijo celovite znanje ter izkušnje. Lahko pa se, kot je v mladinskih centrih pogosto, udeležijo samo enega ali nekaj srečanj.

  Dj Telovadnica se v letu 2021 sooča z negotovostjo možnosti izvajanja programa v živo. Posledično so oblikovali poseben model Covid za nemoten potek izvedbe prijavljenega programa, ki ga bodo, po potrebi, implementirali skladno z navodili in priporočili NIJZ in drugih resornih organov RS. Kurikulum modela Covid obsega serijal video delavnic in skupinskih srečanj preko spleta.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 4. 2021 - 31. 12. 2021
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/djtelovadnica
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Studio W - Kolodvorska ulica 18, 1000 Ljubljana; - ULCA, Trg Osvobodilne fronte 10, 1000 Ljubljana; - različne lokacije v MOL
  • Četrtna skupnost: VseSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Mladinski center ULCA

  Mladinski center ULCA je odprt vsak dan v podhodu glavne železniške postaje v Ljubljani (Trg OF 10) in ponuja pester in raznolik program. Center se odpira v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana, s Športno - kulturnim društvom Gor in z Zavodom Bob. Mladinski center ULCA, so ustanovili mladi, ki prepoznavamo hip hop kulturo in mladinsko delo kot platformo za aktivno udejstvovanje v družbenih procesih.

  S centrom ozaveščajo učne procese znotraj hip hop kulture, ustvarjamo okolje za predajanje znanja, krepimo kompetence na področju načrtovanja in izvedbe projekta ter s tem zvišujejo svoje (samo)zaposlitvene možnosti. ULCA vzpostavlja varno in spodbudno vrstniško okolje, ki omogoča občutek pripadnosti. To nudi mlademu prostor izražanja, soustvarjanja, samouresničitev v nasprotju s prevladujočim trendom spodbujanja tekmovalnosti in potrošnje. Center ponuja široko paleto novih mednarodnih kulturnih programov, neformalnih izobraževalnih programov, informacijsko in infrastrukturno podporo.

  Center razširja dejavnosti v mladinskem sektorju in razvija nove dolgoročne programe, ki vključujejo mlade iz lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: od maja 2016
  • Spletna stran projekta: www.ulca.si
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: MC Ulca
  • Strošek: Brezplačno
 • Urban Art Jam

  S projektom Urban Art Jam bodo razširili ponudbo kulturnih vsebin v MOL ter informirali mlade, mladinski sektor in lokalno skupnost o ulični umetnosti in urbani kulturi. S projektom podpirajo in spodbujajo k umetniškem ustvarjanju.

  Neuveljavljenim mladim umetnikom bodo ponudili možnost za razstavljanje, s čimer bodo okrepili svojo realno socialno mrežo in kulturni kapital.

  Za uresničevanje opisanega namena bodo izvajali naslednje aktivnosti:

  1. Sketch sessions kjer bodo tedensko v različnih prostorih mladih izvajali aktivnosti za druženje mladih ob prostem risanju. Druženja niso številčno omejena.

  2. Delavnice realističnega risanja, kjer bodo mladi okrepili/osvojili kompetence viziranja, perspektive, risanja tihožitja, obraza in človeške figure.

  3. Delavnice slikanja napisov, kjer bodo mladi okrepili/osvojili kompetence slikanja znakov/napisov in ročno narejenih črkorisov, kaligrafije ter oblikovanja črk.

  4. Delavnice urbane likovne kulture, kjer bodo mladi okrepili/osvojili kompetence barvnih tehnik, vsebine poslikave, načrta in skice poslikave, ter zgodovino, trende in neformalna pravila urbane likovne kulture.

  5. Pripravljalne delavnice za Urban Art Jam, kjer bodo mladi okrepili/osvojili kompetence načrtovanje in organizacijo javnega kulturnega dogodka (kreativni, logistični, administrativni aspekt).

  6. Urban Art Jam celodnevni dogodek ob glasbeni spremljavi, kjer bodo mladi prenesli znanje iz delavnic v javni prostor z uporabo akrilnih barv in se s tem aktivno udejstvoval v urbani kulturi. Kot dogodek javnega značaja bo zajemal širšo populacijo. Na dogodku bodo informirali o tehnikah risanja na stene ter o legalnih lokacijah grafitiranja.

  7. Priprava razstav izdelkov iz delavnic, kjer bodo mladi udeleženci delavnic in sešnov okrepili/osvojili kompetence projektnega dela in organizacijo kulturnega dogodka - razstave (kreativni, logistični in administrativni aspekt). 8. Razstave kjer bodo mladi udeleženci delavnic in sešnov (prvič) predstavili izdelke širši javnosti. S tem bodo okrepili svojo realno socialno mrežo in postali pomembnejši akterji v urbani kulturi. Hkrati se bodo mladi spoznali z aktualno urbano kulturo in lokalno produkcijo.

  9. Smernice za izvajanje urbane likovne kulture v mladinskem sektorju, ki jih bodo zasnovali in kot novost predstavili in s tem 20 organizacij informirali o kakovostnem izvajanju aktivnosti urbane likovne kulture.

  • Ciljna skupina: 10 - 29
  • Trajanje projekta: januar - december 2021
  • Spletna stran projekta: https://www.facebook.com/drustvo.gor
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: ULCA, Mladinska postaja Moste, Urban Roof, javne površine MOL
  • Četrtna skupnost: Moste-PoljeCenter
  • Strošek: Brezplačno
 • Urbani park na Masarykovi

  V sodelovanju z Mestna občina Ljubljana, Snaga Ljubljana, Prostorož, Waldorfska šola Ljubljana in UAUU.Univerzalni Atelje Uličnih Umetnosti, je društvo Gor uredilo urbani park ob Masarykovi cesti.

  • Trajanje projekta: Od maja 2017 naprej
  • Spletna stran projekta: www.ulca.si
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana Center, na terenu
  • Strošek: Brezplačno