TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo

TiPovej!Zavod je izobraževalna organizacija, ki motivira in krepi mlade, da se znajdejo, orientirajo, identificirajo in izkoristijo priložnost ter uspejo.

V šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih TiPovej! izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagajo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učijo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve. TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Pomaga jim na poti k samouresničitvi, tako, da jih nauči ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumiti za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj. TiPovej! skozi nacionalne in mednarodne projekte, samostojno in v partnerstvih uporablja metode neformalnega in izkustvenega učenja, promovira ustvarjalnost kot vrednoto in pomaga ljudem k samouresničitvi. Sodelujemo pri pripravi in izvedbi študijskih obiskov ter treningov.

TiPovej! deluje v skladu s strategijo Evropa 2020. Ta izpostavlja ključne kompetence, kjer sta na prvem mestu osebna izpolnitev in osebni razvoj skozi vse življenje. TiPovej! verjame, da imajo ljudje, ki znajo jasno predstaviti svoje ideje več možnosti za uspeh. Več ljudi je sposobnih uresničiti svoje ideje, bolj razvita in uspešna je družba. TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej, ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje spreminjale v projekte, v organizacije in se uresničevale. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja ter uresničevanja idej.

 • Mestni inkubator

  TiPovej!,Zavod za ustvarjalno družbo na inovativen način povabi mlade posameznike k soustvarjanju okolja v katerem živijo.

  Skozi program spoznamo ne le kako mladi vidijo Ljubljano, temveč tudi na kakšen način lahko s svojimi idejami in talenti prispevajo h kvalitetnejšemu in bolj prijaznemu življenju v prestolnici. Z uporabo različnih oblik mladinskega dela, opazovanjem in ozaveščanjem mladih o pomembnosti njihovega prispevka k boljši kakovosti življenja in tekom različnih aktivnosti, opogumljajo mlade, da razmislijo o svojih idejah in jih prijavijo v Mestni inkubator.

  To predstavlja prvi korak k njihovi vključitvi v program. Za tem imajo mladi priložnost, da se udeležijo usposabljanja, na katerem predstavijo svoje nabrane ideje, jih obrusijo, preverijo, se naučijo projektnega vodenja in pisanja prijavnic in pripravijo na uresničitev. Ob koncu usposabljanja, sestavljenega iz cikla delavnic, so najboljši idejni projekti, po izboru komisije, nagrajeni z začetnimi finančnimi sredstvi za izvedbo svoje ideje in dodatnim mentorstvom.

  Ideje, ki dobijo finančno podporo imajo do 7 mesecev časa za uresničitev dela, za katero je bila ideja finančno podprta. Mladi se na TiPovej! izobraževanju ter s pomočjo mentorjev naučijo, kako se lahko v okviru aktivne participacije oplemeniti in uresniči ideje o izboljšanju bivanja v prestolnici, tako različnimi storitvami (športne,pogovorne delavnice) kot s produkti (zemljevid, spletne aplikacije, reprezentativne brezalkoholne pijače).

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: www.tipovej.org
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Osebni model razvoja

  Življenjski prehodi mladih so čedalje daljši, obdobje mladosti se podaljšuje in mladi se vse kasneje finančno osamosvajajo. Eden izmed ključnih in najzahtevnejših prehodov je prehod iz šolanja v svet dela, najtežji pa je prav prvi korak. Pri tem je potrebno raziskati in razumeti svojo vrednost, da lahko posameznik najde delo pri pravemu delodajalcu namesto, da išče službo, ki je ni.

  S pomočjo delavnice mladi lahko razmislijo o izbiri prave smeri izobraževanja, o svojih željah, ambicijah in zaposlitvi. Vsebina jim daje dovolj širok okvir, da ubesedijo tisto, kar jih res najbolj zanima in sovpada s stopnjo njihovega trenutnega statusa (srednješolci, študentje, brezposelni). Ob tem udeleženci razmislijo, kako se lahko pripravijo, da bodo sposobni poiskati svojo priložnost na trgu dela. Delavnice so zasnovane tako, da mladi skozi več različnih korakov postavijo svoj osebni model razvoja in se naučijo prepoznavati svoje karierne potenciale, prepoznati poslovne priložnosti in se potencialnim delodajalcem in partnerjem učinkovito predstaviti.

  Preko vodenih razmislekov mladi pridejo do naslednjih uvidov: "Razumem vrednost, ki jo delodajalec ustvarja. Vem, katero vrednost lahko jaz zagotavljam delodajalcu. Vem, katero delo je zame zanimivo in izziv. Znam pristopiti k delodajalcu, da si me želi zaposliti".

  Delavnice so namenjene mladimi (dijakom, študentom, brezposelnim in iskalcem prve zaposlitve). Po delavnici ponudijo še mentoriranje za poglobljeno delo na individualnem primeru. Mlade, ki jih bo še posebej zanimalo kakšno področje dela ali kakšna oseba, ki se s tem področjem ukvarja, bodo povezali s ključnimi akterji in jim pomagali, da stopijo v zakulisje svojega željnega hobija ali poklica. Tako bodo najlažje odkrili, ali je to res za njih.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2019
  • Spletna stran projekta: www.tipovej.org
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Šola za lajf - Pogumni. Kreativni. Podjetni.

  Na TiPovej! se zavedajo, da izobraževanje mladih in intenzivno delo z njimi pomeni več uspešnih in samozavestnih ljudi, več prodornih posameznikov ali zavidanja vreden podmladek, ki lahko aktivno posega v družbene sfere ter spodbuja pozitivne spremembe v družbi.

  Program PKP sestavlja serija delavnic, ki odzrcalijo realnost v kurikulum. Med delavnicami mladim pomagamo razviti ustvarjalno razmišljanje, spoznamo jih s potjo od želje k ideji in do uresničitve, okrepimo njihovo kompetenco učenje učenja in jim pomagamo razviti veščine, ki jih potrebujejo za samostojno življenje in vstop v družbo odraslih ter na trg dela ali podjetništva.

  Set večurnih srečanj obsega naslednje teme: Delavnica Inspiracija. Moje sanje. Imam idejo. Moja ideja je moja priložnost. Ideja se predstavi. Zaključni dogodek.

  Program vključuje teoretične vložke s priložnostmi za izkustveno učenje, uporabo metod in tehnik neformalnega učenja, delo v malih skupinah in individualno delo, kjer dobi udeleženec centralno vlogo v procesu in sodeluje pri postavitvi učnih ciljev.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. 2019 - 31. 12. 2109
  • Spletna stran projekta: www.tipovej.org
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno