TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagajo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učijo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagajo tako, da jih naučijo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumijo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočejo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.

 • Od projektne ideje do uresničitve

  TiPovej!Zavod za ustvarjalno družbo na inovativen način privablja mlade k soustvarjanju okolja v katerem živijo. Skozi program spoznavajo ne le kako mladi vidijo Ljubljano, temveč tudi na kakšen način lahko s svojimi idejami in talenti prispevajo h kvalitetnejšemu in prijaznemu življenju v prestolnici.

  Z različnimi aktivnostmi in oblikami mladinskega dela, opazovanjem in ozaveščanjem mlade poučujejo o pomembnosti prispevanja h kakovosti življenja, jih opogumljajo, da razmislijo o svojih idejah in jih prijavijo v Mestni inkubator. To predstavlja prvi korak k njihovi vključitvi v program. Za tem imajo mladi priložnost udeležbe na usposabljanju, kjer predstavijo svoje ideje, jih obrusijo, preverijo, se naučijo projektnega vodenja in pisanja prijavnic ter pripravijo na uresničitev.

  Cikel delavnic se konča s komisijskim izborom najboljših idejnih projektov, ki so nagrajeni z začetnimi finančnimi sredstvi za izvedbo svoje ideje in dodatnim mentorstvom. Ideje, ki dobijo finančno podporo imajo do 7 mesecev časa za uresničitev. Mladi se najprej na TiPovej! izobraževanju kasneje pa z individualnimi mentoriranji naučijo, kako se lahko v okviru aktivne participacije oplemeniti in uresniči ideje o izboljšanju bivanja v prestolnici, z različnimi storitvami ali produkti. Na podlagi izkušnje v prejšnjih letih bodo tudi v prihodnosti poskusili pritegniti podjetja, da jim nudijo mentorje, ki lahko pomagajo pri realizaciji idej.

 • Šola za Lajf - PKP

  Na TiPovej! se zavedajo, da izobraževanje mladih in intenzivno delo z njimi pomeni več uspešnih in samozavestnih ljudi, več prodornih posameznikov ali zavidanja vreden podmladek, ki lahko aktivno posega v družbene sfere ter spodbuja pozitivne spremembe v družbi.

  Program PKP sestavlja serija delavnic, ki odzrcalijo realnost v kurikulum. Med delavnicami mladim pomagajo razviti ustvarjalno razmišljanje, spoznajo jih s potjo od želje k ideji in do uresničitve, okrepijo njihovo kompetenco učenje učenja in jim pomagajo razviti veščine, ki jih potrebujejo za samostojno življenje in vstop v družbo odraslih ter na trg dela ali podjetništva.

  Set večurnih srečanj obsega naslednje teme:

  • Delavnica Inspiracija. Zgodba nekoga, ki je uspel uresničiti svoje sanje.
  • Delavnica Moje sanje. Mlade spodbudijo, da razmišljajo o svojih sanjah in ambicijah, pa tudi že o idejah.
  • Delavnica Imam idejo. Generiranje in selekcija idej.
  • Delavnica Moja ideja je moja priložnost. Znanje za razvoj posamezne ideje.
  • Delavnica Ideja se predstavi. Uspešni znajo svoje ideje predstaviti.
  • Zaključni dogodek.

  Način dela temelji na principih neformalnega učenja, ki je vedno namerno, z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi dosegli te cilje. Pri neformalnem učenju vloga "učenca" prehaja v vlogo "učitelja" in obratno. Program vključuje teoretične vložke s priložnostmi za izkustveno učenje, uporabo metod in tehnik neformalnega učenja, delo v malih skupinah in individualno delo, kjer dobi udeleženec centralno vlogo v procesu in sodeluje pri postavitvi učnih ciljev. Proces izobraževanja zajema delavnice, mentorstvo, raziskovanje terena, razmislek in realizacija idej, zaključni dogodek in evalvacijo. Vsako delavnico posebej in izvedbo kot celoto evalvirajo z mladimi. Program je zelo dobro in pozitivno ocenjen iz njihove strani.

 • Učne in poklicne poti prihodnosti

  Dandanes ne govorimo več o prihodnji zaposlitvi, ampak se pogovarjamo o zaposljivosti posameznikov na sploh. Pomembna postaja gradnja osebne blagovne znamke in ustrezna predstavitev samega sebe na trgu dela. Vsakdanja opravila prevzema tehnologija, posamezniki pa svojo pozornost in čas vse bolj usmerjamo v samoraziskovanje in plemenitenje človeškega potenciala. Poudarja se edinstvenost in individualnost slehernega posameznika, a se istočasno opozarja na pomembnost gradnje socialnih skupnosti in timov. Vse močneje osmišljamo spremembe v družbi in svetu ter se odzivamo na hitre spremembe vsakdana, pri čemer nas pred izgorelostjo in stresom branijo kompetence - fleksibilnost, odprtost, ažurnost, samoiniciativnost, predvidevanje, aktivno reševanje problemov in obvladovanje ter ustvarjanje novih, učljivih poti v prihodnost.

  Na njihovih delavnicah lahko mladi raziščejo svojo pripravljenost na prihodnost, ki jo strokovnjaki napovedujejo in spoznajo 5 ključnih kompetenc prihodnosti (PREDSTAVI SE IN SE SEZNANI z znanji za upravljanje svojega ugleda, SPOPRIJATELJI SE S STROJI, da bodo lahko kurirali in ustvarjali naš zapleteni svet, ZGRADI SVOJO SKUPNOST s startupi, skupnostmi in (socialnimi) mrežami ter iznajdi rešitve na izzive prihodnosti, OSMISLI ŽIVLJENJE s pripovedovanjem zgodb in eko-sistemskega razmišljanjem in NE OBUPAJ zaradi veščin za skrb, skupno rabo in OSTANI ODPOREN ter ažuren na hitre spremembe v svetu). V zadnji fazi delavnice bodo mladi izdelali akcijski načrt, kako do svoje želene prihodnosti pridejo najbolj učinkovito (katera učna okolja potrebujejo, katere kompetence morajo pridobiti in katere izzive premagati). Na ta način pridobijo boljše razumevanje prihodnosti učenja in dela.

  Ključen del projekta je platforma "Ljubljana mesto učenja", ki predstavlja glavno orodje za izvedbo delavnic, beleženje kompetenc in prikaz raznovrstnih učnih priložnosti. Mladim nudijo tudi mentoriranje in karierno svetovanje. Če jih zanima specifično področje dela ali oseba, ki se s tem področjem ukvarja, jih povežejo s ključnimi akterji na tem področju.

  Ustvariti želijo tudi skupnost (virtualno in živo) učencev prihodnosti in "Mladih ambasadorjev platforme Ljubljana mesto učenja", ki bo samoiniciativno kreirala nove, mladim zanimive učne priložnosti ter aktivno promovirala iniciativo in platformo.