TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagajo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učijo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve. Za mlade so odlična izhodiščna točka za osebni uspeh.

Na poti k samouresničitvi jim pomagajo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj. Na TiPovej!-ju želijo Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije.

Vzpostaviti in vzdrževati želijo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.

 • Od projektne ideje do uresničitve

  TiPovej!Zavod za ustvarjalno družbo na inovativen način privablja mlade k soustvarjanju okolja v katerem živijo. Skozi program spoznavajo ne le kako mladi vidijo Ljubljano, temveč tudi na kakšen način lahko s svojimi idejami in talenti prispevajo h kvalitetnejšemu in prijaznemu življenju v prestolnici.

  Z različnimi aktivnostmi in oblikami mladinskega dela, opazovanjem in ozaveščanjem mlade poučujejo o pomembnosti prispevanja h kakovosti življenja, jih opogumljajo, da razmislijo o svojih idejah in jih prijavijo v Mestni inkubator. To predstavlja prvi korak k njihovi vključitvi v program. Za tem imajo mladi priložnost udeležbe na usposabljanju, kjer predstavijo svoje ideje, jih obrusijo, preverijo, se naučijo projektnega vodenja in pisanja prijavnic ter pripravijo na uresničitev.

  Cikel delavnic se konča s komisijskim izborom najboljših idejnih projektov, ki so nagrajeni z začetnimi finančnimi sredstvi za izvedbo svoje ideje in dodatnim mentorstvom. Ideje, ki dobijo finančno podporo imajo do 7 mesecev časa za uresničitev. Mladi se najprej na TiPovej! izobraževanju kasneje pa z individualnimi mentoriranji naučijo, kako se lahko v okviru aktivne participacije oplemeniti in uresniči ideje o izboljšanju bivanja v prestolnici, z različnimi storitvami (športne,pogovorne delavnice, nemščina prek glasbe, ipd. ) ali produkti (zemljevid, spletne aplikacije, reprezentativne brezalkoholne pijače in reciklirana hrana, Brlog - prostor za projektno delo na PeF, ptičje hišice za strpno Ljubljano). Na podlagi izkušnje v prejšnjih letih bodo tudi v prihodnosti poskusili pritegniti podjetja, da jim nudijo mentorje, ki lahko pomagajo pri realizaciji idej.

 • Osebni model razvoja

  Življenjski prehodi mladih so čedalje daljši, obdobje mladosti se podaljšuje in mladi se vse kasneje finančno osamosvajajo. Eden izmed ključnih in najzahtevnejših prehodov je prehod iz šolanja v svet dela, najtežji pa je prav prvi korak. Pri tem je potrebno raziskati in razumeti svojo vrednost, da lahko posameznik najde delo pri pravemu delodajalcu namesto, da išče službo, ki je ni.

  S pomočjo delavnice mladi lahko razmislijo o izbiri prave smeri izobraževanja, o svojih željah, ambicijah in zaposlitvi. Vsebina jim daje dovolj širok okvir, da ubesedijo tisto, kar jih res najbolj zanima in sovpada s stopnjo njihovega trenutnega statusa (srednješolci, študentje, brezposelni). Ob tem udeleženci razmislijo, kako se lahko pripravijo, da bodo sposobni poiskati svojo priložnost na trgu dela. Delavnice so zasnovane tako, da mladi skozi več različnih korakov postavijo svoj osebni model razvoja.

  Najprej se z mladimi pogovorijo o poslovnih modelih podjetij in organizacij. Ravno na njih namreč temelji tudi osebni model razvoja - orodje, ki so ga razvili strokovnjaki s celega sveta, ko so prišli do spoznanja, da na današnjem trgu dela tudi posamezniki moramo postati bolj podobni podjetjem z vidika, da razumemo vrednost, ki jo ponujamo drugim.

  V naslednji fazi udeleženci umestijo sebe v poslovni model, ki ga zdaj že obvladajo. Na ta način se naučijo prepoznavati svoje karierne potenciale, prepoznati poslovne priložnosti in se potencialnim delodajalcem in partnerjem učinkovito predstaviti.

  Preko vodenih razmislekov mladi pridejo do naslednjih uvidov: "Razumem vrednost, ki jo delodajalec ustvarja. Vem, katero vrednost lahko jaz zagotavljam delodajalcu. Vem, katero delo je zame zanimivo in izziv. Znam pristopiti k delodajalcu, da si me želi zaposliti. Na koncu mladi ustvarijo še osebni poslovni model, ki temelji na njihovi "super moči" - izpostavijo en svoj talent in uvidijo, kako ga lahko uporabijo na trgu dela."

  Delavnice so namenjene mladim (dijakom, študentom, brezposelnim in iskalcem prve zaposlitve), ki jim po delavnici ponudijo tudi mentoriranje za poglobljeno delo. Če jih bo še posebej zanimalo kakšno področje dela ali kakšna oseba, ki se s tem področjem ukvarja, jih bodo povezali s ključnimi akterji in jim pomagali, da stopijo v zakulisje svojega željnega hobija ali poklica. Tako bodo najlažje odkrili, ali je to res za njih.

  • Ciljna skupina: 15 - 29
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020
  • Spletna stran projekta: https://www.tipovej.org/osebni-model-razvoja/
  • Trajanje aktivnosti: Kadarkoli, Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Šola za lajf - Pogumni. Kreativni. Podjetni.

  Na TiPovej! se zavedajo, da izobraževanje mladih in intenzivno delo z njimi pomeni več uspešnih in samozavestnih ljudi, več prodornih posameznikov ali zavidanja vreden podmladek, ki lahko aktivno posega v družbene sfere ter spodbuja pozitivne spremembe v družbi. Program PKP sestavlja serija delavnic, ki odzrcalijo realnost v kurikulum. Med delavnicami mladim pomagajo razviti ustvarjalno razmišljanje, spoznajo jih s potjo od želje k ideji in do uresničitve, okrepijo njihovo kompetenco učenje učenja in jim pomagajo razviti veščine, ki jih potrebujejo za samostojno življenje in vstop v družbo odraslih ter na trg dela ali podjetništva.

  Set večurnih srečanj obsega naslednje teme:

  • Delavnica Inspiracija. Zgodba nekoga, ki je uspel uresničiti svoje sanje. 
  • Delavnica Moje sanje. Mlade spodbudijo, da razmišljajo o svojih sanjah in ambicijah, pa tudi že o idejah.
  • Delavnica Imam idejo. Generiranje in selekcija idej.
  • Delavnica Moja ideja je moja priložnost. Znanje za razvoj posamezne ideje.
  • Delavnica Ideja se predstavi. Uspešni znajo svoje ideje predstaviti.
  • Zaključni dogodek. Način dela temelji na principih neformalnega učenja, ki je vedno namerno, z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi dosegli te cilje.

  Pri neformalnem učenju vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno. Program vključuje teoretične vložke s priložnostmi za izkustveno učenje, uporabo metod in tehnik neformalnega učenja, delo v malih skupinah in individualno delo, kjer dobi udeleženec centralno vlogo v procesu in sodeluje pri postavitvi učnih ciljev. Proces izobraževanja zajema delavnice, mentorstvo, raziskovanje terena, razmislek in realizacija idej, zaključni dogodek in evalvacijo. Vsako delavnico posebej in izvedbo kot celoto evalvirajo z mladimi. Program je zelo dobro in pozitivno ocenjen iz njihove strani.

  • Ciljna skupina: 15 - 24
  • Trajanje projekta: Celoletno, od 1. 9.-24. 6. 2020
  • Spletna stran projekta: shorturl.at/auxDR
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno