Zavod Radio Študent

Zavod Radio Študent je nepridobitna civilno družbena in kulturno izobraževalna organizacija ter ima status študentskega radijskega programa posebnega pomena. Po svojih dejavnostih in delovanju ima tudi priznan status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju mladinskega sektorja in na področju kulture.

 • Avdicija in usposabljanja Radia Študent za mlade radijske in spletne novinarje 2024 - 2026

  Program je namenjen izboljšanju pogojev za mlade, ki si želijo okrepiti svoj profesionalni razvoj na področju novinarstva in novinarske lekture, s čimer se skozi proces usposabljanja večajo tudi njihove osebnostne kompetence, navsezadnje pa krepijo tudi njihove socialne in druge veščine. Mladi se skozi program usposabljanja naučijo različnih novinarskih pristopov (pisanje novic in poročil z različnih dogodkov, intervjuji, kritične analize, kontekstualizacije in ovrednotenje različnih družbeno-političnih in kulturnih dogodkov ter znanstvenega dogajanja).

  Znotraj programa se mladi lahko razvijajo na različnih področjih (kultura, glasba, politika, izobraževanje, znanost), poleg tega pa znotraj posameznega področja glede na njihove bolj specifične interese. Pri vsem tem pa morajo mladi tudi osvojiti posebnosti radijskega medija, upoštevati pravila radiofoničnosti (sploh lektorji), zaradi močne spletne prisotnosti Radia Študent pa hkrati krepijo svoja znanja na področju spletnega urejanja prispevkov.

  Poleg tega novinarsko in lektorsko delo zahteva visoko stopnjo socialnih veščin, saj obsega tudi komunikacijo z intervjuvanci in obenem zahteva timsko delo v kolektivu, komunikacijo z uredniki in izvedbeniki na programu, ter splošno usklajenost, pri čemer mladi krepijo svoje organizacijske in socialne veščine. Kot taka so novinarska in lektorska usposabljanja Radia Študent edina tovrstna usposabljanja na območju MOL, ki mladim nudijo brezplačen proces usposabljanja za delo radijskega in spletnega novinarja ter delo lektorja. S tem Radio Študent povečuje zaposlitvene možnosti mladih na področju medijev in kulture, a hkrati tudi močno prispeva h kakovostnemu, raznolikemu, ustvarjalnemu in varnemu preživljanju prostega časa.

  Delo v močnem kolektivu skupnostnega medija, ki svoje poslanstvo izobraževanja mlajših generacij izpopolnjuje že 54 let, mladim omogoča osebni razvoj in socialne veščine, ki temeljijo na spodbujanju družbene raznolikosti, strpnosti in posluhu za ranljive družbene skupine ter mlade z manj priložnostmi. To omogoča mladim udeležencem usposabljanja kritično držo do družbenih razmer ter jih opremi za kakovostno delo v medijskem in kulturnem sektorju. Zaradi narave dela in notranje odprte uredniške politike mlade spodbujajo k razvijanju njihovih idej in ustvarjalnosti, hkrati pa jim preko različnih partnerstev s kulturnimi organizacijami (Kino Šiška, Kinodvor, SMG, MGL, Glej...), ki jim ponujajo brezplačne karte, omogočajo dostop do kulturnih dobrin.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 31.10. 2023 - 30.06. 2024 (okvirno podobno obdobje v naslednjih dveh letih)
  • Spletna stran projekta: https://radiostudent.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom
  • Lokacija izvajanja projekta: Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikCenterSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Avdicija in usposabljanja Radia Študent za mlade radijske spikerje, tehnike in interprete 2024 - 2026

  Program je namenjen izboljšanju pogojev za mlade, ki si želijo okrepiti svoj profesionalni razvoj na področju tonske tehnike in radijskega napovedovalstva ter interpretacije. Narava usposabljanj je takšna, da zelo hitro od udeležencev zahteva samostojno ustvarjanje programa.

  Spikerji so najbolj slišan del programa radia in morajo poleg skrbi za ohranjanje visoke ravni slovenskega jezika v programu RŠ avtonomno pripravljati tudi vsebine lastnega dela programa, kjer so samostojno prepuščeni iznajdljivosti in posledično socialno odgovornemu delovanju. Tonski tehniki pa so tisti, ki skrbijo za vsako sekundo oddajanega programa in ki morajo poleg programsko določenih zvočnih vsebin za zvočno sliko skrbeti tudi z samostojnim izbiranjem zvočnih insertov ter za visoko raven predvajanih vsebin.

  Pri tem mladi aktivno delajo na osebnem razvoju, saj usposabljanje zahteva veliko motivacije, vztrajnosti in visoko samozavest pri izvedbi. Poleg tega krepijo tudi socialne veščine, saj so kot tonski tehniki in spikerji tisti zadnji izvedbeni na radiu, ki so odgovorni za to, kako kvalitetna bo predstavitev medijske vsebine. Krepitev socialnih veščin je tako zagotovljena ravno skozi složno delo v kolektivu skupnostnega medija (timsko delo z novinarji, medsebojno učenje tako met tehniki kot tudi med spikerji, komunikaciji z uredniki in navsezadnje tudi s publiko), ki svoje poslanstvo izobraževanja mlajših generacij izpopolnjuje že 54 let.

  Kot taka so usposabljanja Radia Študent edina tovrstna usposabljanja na območju MOL, ki mladim prek široko dostopnega javnega poziva nudijo brezplačen proces usposabljanja za delo tonskega tehnika in spikerja. S tem Radio Študent povečuje zaposlitvene možnosti mladih na področju medijev in kulture (delo v zasebnih in nacionalnih medijih, ozvočevanje ali povezovanje koncertov in kulturnih prireditev, komercialna snemanja oglasov, komercialna napovedovanja), a hkrati tudi močno prispeva h kakovostnemu, raznolikemu, ustvarjalnemu in varnemu preživljanju prostega časa. Zaradi narave dela in notranje odprte uredniške politike mlade spodbujajo k razvijanju njihovih idej in ustvarjalnosti, hkrati pa jim preko različnih partnerstev s kulturnimi organizacijami (Kino Šiška, Kinodvor, SMG, MGL, Glej...), ki jim ponujajo brezplačne karte, omogočajo dostop do kulturnih dobrin.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 23. 2. 2024 - 30. 6. 2024
  • Spletna stran projekta: https://radiostudent.si
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikCenterSplet
  • Strošek: Brezplačno
 • Avdicija in usposabljanja v okviru video sekcije in uredništva socialnih omrežij Radia Študent 2023 - 2025

  Program usposabljanja Radia Študent je namenjen povečanju kompetenc mladih ter krepitvi njihovih poklicnih, socialnih in drugih veščin. V programu usposabljanja se mladi naučijo različnih metod produkcije vsebin, uporabe raznolike tehnične opreme in programskih orodij, uporabe naprednih orodij za distribucijo in promocijo na socialnih omrežjih. Po usposabljanju so mladi video snemalci in producenti kvalificirani za opravljanje vseh vrst video snemanj in produkcije iskanih na trgu zaposlovanja.

  Usposobljeni so za uporabo tehnične in programske opreme in sposobni montiranja video vsebin po različnih metodah. Usposobljeni so za distribucijo in promocijo vsebin ter upravljanje s profili mladinskih in drugih organizacij na socialnih omrežjih.

  Usposabljanje povečuje dostop mladih do trga delovne sile in njihovo zaposljivost v vseh nacionalnih in zasebnih organizacijah, ki producirajo video vsebine in ki uporabljajo socialna omrežja v komunikacijske namene, saj so izdelki in s tem reference mladih udeležencev usposabljanja dostopne na vpogled vsem delodajalcem preko spletne strani in profilov na socialnih omrežjih Radia Študent.

  Delovne naloge video snemalcev, producentov medijskih vsebin in upravljalcev socialnih omrežij zahtevajo visoko stopnjo tehničnega znanja, zmožnost timskega dela ter dobre sposobnosti koordinacije in upravljanja časa, s čimer mladi krepijo svoje organizacijske, koordinacijske in socialne veščine.

  Narava dela produkcije video vsebin v Video službi RŠ skozi neformalne metode učenja spodbuja ustvarjalnost, kreativno razvijanje idej, inovativnost in spremljanje tehničnih inovacij ter trendov v medijski produkciji in komunikaciji z javnostjo. Hkrati pa program usposabljanja omogoča dostop mladih do kulturnih dobrin, saj velik del video vsebine predstavljajo prav kulturne vsebine iz območja MOL in širše.

  Dostop do kulturnih dobrin je v programu zagotovljen tudi preko različnih partnerstev s kulturnimi organizacijami, preko katerih imajo zagotovljen brezplačen vstop na različne kulturne dogodke. Program skrbi tudi za mlade z manj priložnostmi, predvsem mlade pripadnike ranljivih družbenih skupin. To je zagotovljeno z brezplačnim usposabljanjem in odprtim ter nediskriminatornim odnosom. To omogoča dostop do programa tistim mladim, ki si formalnih usposabljanj na področju video produkcije in distribucije vsebin na socialnih omrežjih ne morejo privoščiti ali se jih zaradi različnih osebnih ali družbenih okoliščin ne morejo udeležiti.

  • Ciljna skupina: 18 - 30
  • Trajanje projekta: 23. 2. 2024 - 30. 6. 2024
  • Spletna stran projekta: https://radiostudent.si/
  • Trajanje aktivnosti: Dopoldan, Popoldan, Celoletno, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Svetčeva ulica 9, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vič - RudnikCenterSplet
  • Strošek: Nekatere aktivnosti so brezplačne, nekatere so plačljive