ZPM Ljubljana Moste-Polje

ZPM Ljubljana Moste-Polje že več kot 60 let skrbi za enake možnosti in zdrav psihofizični razvoj vseh otrok in mladostnikov in ima dolgoletno tradicijo izvajanja projektov na področju socialne varnosti otrok, mladostnikov in njihovih družin in izvajanja podpornih storitev na področju izobraževanja in vzgoje.

Kot nepridobitna in humanitarna organizacija deluje v javno korist na področju svetovalnega servisa, finančne podpore in brezplačne pravne pomoči, psihosocialne pomoči in podpore, vključevanja v organizirane prostočasne dejavnosti (za otroke, mladostnike, družine, razširjene družine in posameznike), varstva in zagovorništva primarne ciljne skupine - otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin, otrok in mladih s posebnimi potrebami, romskih otrok in mladih in njihovih staršev.

Skozi programe si prizadevajo otrokom iz socialno ogroženih družin ob uresničevanju osnovnih potreb tudi razvijati naravne danosti, kot opremo za življenje in prihodnost; njihovim staršem in skrbnikom pa ponuditi kvalitetne vsebine za krepitev socialnih in funkcionalnih veščin in starševskih kompetenc ter jih opolnomočiti.

 • Botrstvo v Sloveniji

  Projekt Botrstvo v Sloveniji je pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje nastal leta 2010. Namenjen je otrokom in mladostnikom iz družin v stiski z vse Slovenije, ki potrebujejo dodatno podporo in pomoč za izboljšanje kakovosti življenja.

  Skozi Botrstvo si prizadevajo za zmanjšanje socialne izključenosti otrok in mladostnikov zaradi revščine ter omogočanje boljših pogojev za zdrav in spodbuden razvoj, izobraževanje, odkrivanje in razvoj talentov. Otrokom in mladostnikom želijo omogočiti enakovrednejše pogoje v primerjavi z vrstniki, vključevanje v šolske in obšolske dejavnosti, organiziran prosti čas, pogosto pa jim preko Botrstva omogočajo tudi dostop do šolske prehrane in osnovnih potrebščin za življenje.

  S pomočjo botrov otroci dobivajo priložnost za ustvarjanje lepše prihodnosti, prizadevajo pa si tudi za sistemske spremembe, ki bi omogočile lažje in dostojnejše življenje družinam v stiski.

  • Ciljna skupina: 3 - 18
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020 (od 2010 dalje)
  • Spletna stran projekta: https://www.boter.si/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Proletarska cesta 1, 1000 Ljubljana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Brezplačno
 • Letovanja in tabori ZPM Ljubljana Moste-Polje

  Letovanja, tabori, potovanja, izleti in počitniško varstvo so aktivnosti, ki predstavljajo temeljno izhodišče delovanja ZPM Lj. Moste-Polje in jih srčno, prizadevno in uspešno izvaja že 67 let.

  Obmorske prostočasne aktivnosti ali preživljanje prostega časa v gorah pomeni spoznavanje narave in okolice, krepitev telesa in duha in vzgojo solidarnosti, pravičnosti, zdrave tekmovalnosti, ustvarjalnosti, zdravja, spoštovanja, poštenja in ostalih vrednot. ZPM Lj. Moste Polje živi in širi te vrednote, ki gradijo lepšo, pravičnejšo prihodnost in enakost za vse državljane.

  Letovanja v Zambratiji, razgibane angleške počitnice in zimovanja v Kr. Gori, Počitniško varstvo v Ljubljani, Mladi in Slovenija, počitnice ob Bohinjskem jezeru…

  • Ciljna skupina: 6 - 18
  • Trajanje projekta: 1. 1. - 31. 12. 2020 (od 1977 dalje)
  • Spletna stran projekta: https://www.zpmmoste.net/activities/
  • Trajanje aktivnosti: Celoletno
  • Lokacija izvajanja projekta: Proletarska cesta 1, Ljublana
  • Četrtna skupnost: Vse
  • Strošek: Različne cene, dostopne na spletni strani; humanitarni tabori in letovanja niso plačjiva
 • Večgeneracijski center Skupna točka

  Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine.

  Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočajo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradijo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želijo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.