ZPM Ljubljana Moste-Polje

ZPM Ljubljana Moste-Polje že več kot 60 let skrbi za enake možnosti in zdrav psihofizični razvoj otrok in mladostnikov.

V zadnjem desetletju zaznavajo vse večje stiske družin, v njih pa otrok in mladih. Obrazi revščine se selijo tudi v družine kjer starši imajo delo in zaposlitev, pa ne zmorejo preživeti sebe in svojih otrok in vse bolj tonejo v brezno revščine, kii otroke in mlade izključuje, staršem odvzema vsakršno upanje v boljšo prihodnost in jih peha v neozdravljive bolezni.

Odgovornost do otrok, mladih, njihovih družin jih je vodila, da so se skozi njihove aktivnosti prilagodili potrebam realnosti in se trudijo, da jim kar najbolj celostno in celovito pomagajo.

 • Večgeneracijski center Skupna točka

  Večgeneracijski center Skupna točka je projekt, ki poteka v sodelovanju s Slovensko filantropijo, in je namenjen medgeneracijskemu in medkulturnemu povezovanju. Ustvarja prostor za druženje, sodelovanje, prenos znanja in aktivno učenje v vseh življenjskih obdobjih, hkrati pa uvaja vsebine za vključevanje in socializacijo ranljivih skupin ter nudi preventivne programe in vsebine.

  Skozi pestre aktivnosti, ki potekajo v večgeneracijskem centru Skupna točka, omogočajo socialno vključevanje vseh generacij v skupnosti ter gradijo solidarnost, zaupanje in medsebojno pomoč. S tem želijo omogočiti premostitev vrzeli med generacijami, ki jo v hitrem tempu življenja vsi pozabljamo.

  Obdobje trajanja projekta: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2021

  Skupna točka ponuja brezplačne vsebine in dejavnosti:

  • neformalno druženje in srečevanje,
  • informiranje obiskovalcev in uporabnikov,
  • dnevne medgeneracijske dejavnosti,
  • vsebine, namenjene krepitvi socialne vključenosti vseh generacij in družbe,
  • delavnice s področja socialnih, zdravstvenih, kulturnih in finančnih kompetenc,
  • vsebine, namenjene starostnikom (IKT, prenos znanja, gibanje…),
  • vsebine namenjene lažjemu socialnemu vključevanju otrok in mladih,
  • vsebine, namenjene krepitvi starševskih kompetenc,
  • počitniški tabori in dejavnosti za otroke in mlade ter občasno varstvo otrok,
  • vsebine, namenjene lažjemu usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja,
  • organizacija in vodenje skupin za samopomoč,
  • izobraževalne in praktične delavnice (ročne spretnosti, ustvarjalne delavnice),
  • vsebine za razvoj pismenosti,
  • podjetniške delavnice.
  • Ciljna skupina: 3 - 16
  • Trajanje projekta: 4.1.2017 - 31.3.2022
  • Spletna stran projekta: https://www.zpmmoste.net/vecgeneracijski-center-skupna-tocka/
  • Trajanje aktivnosti: Popoldan, Celoletno, Dopoldan, Med tednom, Vikend
  • Lokacija izvajanja projekta: Zaloška 54
  • Četrtna skupnost: Moste-Polje
  • Strošek: Brezplačno