Akcijski načrt

Akcijski načrti

Mestna občina Ljubljana ima že veliko dobrih praks na področju enakosti spolov, k še boljšemu izvajanju politike enakosti spolov pa doprinašamo s sprejetimi akcijskimi načrti.

Prvi Akcijski načrt Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2016 do 2018, je Mestni svet potrdil 27. junija 2016. V poročilu o uresničevanju prvega akcijskega načrta so zbrani izvedeni ukrepi in aktivnosti, še posebej so pomembne številne ozaveščevalne aktivnosti. Izdali smo tudi knjižico Za enakost spolov, naše številne dobre prakse pa smo predstavili tako doma kot v tujini.

Akcijski načrt Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana za obdobje od 2019 do 2022, ki je bil sprejet 17. junija 2019, predstavlja nadaljevanje prizadevanj MOL za vključujočo družbo vseh spolov.
V njem so na 8 področjih določene prioritete in cilji za zagotavljanje razvoja enakosti spolov v naslednjih štirih letih. Izpostaviti velja nekatere aktivnosti:

  • Spodbujanje zaposlenih MU MOL, da pisno in govorno uporabljajo spolno občutljiv jezik. Spolno občutljiv jezik enako obravnava in upošteva vse spole, pri tem se izogibamo izražanju v generičnem moškem spolu, izključevanju žensk ali vnašanju stereotipnih predstav o spolnih vlogah. Načinov za rabo spolno občutljivega jezika je več, eden izmed bolj inovativnih vključujočih zapisov, s katerim izražamo vključenost vseh družbenih spolov, je zapis s podčrtajem.
  • Vzpostavitev Skupine za udejanjanje enakosti spolov v MU MOL, ki bo sestavljena iz predstavnic_kov organov MU MOL.
  • Razstavni projekti, ki naslavljajo »tradicionalne družbene vloge«.
  • Prepoznavanje in odprava stereotipih ravnanj: poimenovanje ulic, trgov in parkov v MOL po znanih ženskah, postavitev spomenikov znanim ženskam, postavitev semaforjev z žensko silhueto.