Akcijski načrt

Akcijski načrt

Mestna občina Ljubljana ima že veliko dobrih praks na področju enakosti spolov, k še boljšemu izvajanju politike enakosti spolov pa bomo doprinesli s sprejetim akcijskim načrtom. Prvi akcijski načrt za enakost spolov v MOL je bil v Mestnem svetu sprejet 27. junija 2016, in je razdeljen na 8 področij:

  • Integracija načela enakosti spolov v lokalni skupnosti.
  • Procesi odločanja.
  • Ekonomska neodvisnost.
  • Usklajevanje poklicnega in družinskega ter zasebnega življenja.
  • Tradicionalne družbene vloge in stereotipi o ženskah in moških.
  • Socialna vključenost ranljivih skupin žensk in moških.
  • Preprečevanje nasilja nad ženskami.
  • Strpnost do LGBT skupnosti.