Certifikat LGBT prijazno

LGBT prijazno

Certifikat LGBT prijazno je namenjen predvsem ozaveščanju. LGBT-osebe se namreč soočajo z zadregami, problemi in diskriminacijo, ki je heteroseksualne osebe včasih niti ne opazijo, saj izhajajo iz svojega stališča in jim je tak pogled samoumeven (npr. pogovor o partnerju oziroma partnerici, pogovor o otrocih). Cilj je, da se znotraj delovnega okolja in navzven do strank ustvari klima, ki bo pozitivna za vse.

Ozaveščanje poteka preko izobraževanja vodstvenega kadra posameznih organizacij. Izobraževanje zajema tematike, ki se nanašajo na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb. Vodstveni kader nato pridobljeno znanje prenese svojim sodelavcem in sodelavkam ter skrbi, da se ideja o enakem pristopu do vseh in zagotavljanje temeljnih človekovih pravic upošteva med zaposlenimi in navzven do strank.

S pridobitvijo certifikata se prejemniki zavežejo, da v svoji organizaciji zagotavljajo:

  • boljše razumevanje temeljnih človekovih pravic LGBT-oseb
  • vključujoče okolje za LGBT-sodelavce in sodelavke
  • dvig osveščenosti zaposlenih pri zagotavljanju ponudbe in storitev za LGBT- uporabnice in uporabnike
  • povečanje občutljivosti za zaznavanje kršitev pravic LGBT-oseb v delovnem in uporabniškem okolju

Kako pridobiti certifikat?

Zainteresirana organizacija (s statusom zasebne ali javne pravne osebe) se obrne na Oddelek za zdravje in socialno varstvo Mestne občine Ljubljana, ki koordinira projekt. V prijavi organizacija navede kontaktne podatke in podatke o številu zaposlenih. Komisija za LGBT certifikat se seznani s prijavo in na podlagi velikosti, področja dela in drugih posebnosti organizacije predlaga kriterij najnižjega deleža vodilnega kadra oziroma zaposlenih, ki morajo opraviti izobraževanje. 

Organizacija pridobi certifikat, ko izpolni dva kriterija – uspešno opravljeno izobraževanje zadostnega števila zaposlenih za pridobitev certifikata in prenos znanj na sodelavke_ce.

Izobraževanje izvajajo po posebnem izobraževalnem modulu, ki je bil narejen v ta namen. Izobraževanje traja 4 ure in se nanaša na temeljne človekove pravice ter na spoznavanje specifičnih potreb LGBT-oseb, pri čemer je tematika prilagojena tudi področju dela organizacij. Izobraževanja izvajajo predstavnice_ki nevladnih organizacij in posameznice_ki, ki že dlje časa delujejo na vsebinskem področju, ki ga pokrivajo (spolna usmerjenost, spolna identiteta, pravna vprašanja vezana na LGBTIQ osebe). Izobraževalno ekipo sestavljajo štiri izvajalke_ci. Pred samim izobraževanjem izobraževalni tim, ki ga koordinirajo pri Društvu Legebitra, organizaciji pošlje kratka vprašanja, ki timu omogočajo, da izobraževanje čim bolj prilagodi potrebam posamezne organizacije. Društvo Legebitra prijavljene organizacije obvešča o terminih izobraževanj, na katera lahko prijavijo svoje zaposlene. Izobraževanja potekajo v prostorih Mestne občine Ljubljana.

Izobraževanje je sestavljeno iz predavanj: o temeljnih konceptih, kot so spolna usmerjenost, spolna identiteta, spolni izraz; vsakdanjem življenju LGBT-oseb in njihovem pravnem položaju v Sloveniji s poudarkom na diskriminaciji. Drugi del izobraževanja pa predstavljajo vodene debate z udeleženkami_ci izobraževanja, ki temeljijo na konkretnih primerih iz delovnega okolja organizacij.

Cena izobraževanja je odvisna od števila udeleženk_cev.

Organizacija pridobi:

  • certifikat v obliki listine, kjer so zapisane zaveze organizacije
  • nalepko oz. nalepke LGBT prijazno, ki jo/jih namesti na vidno mesto ob vhodu v prostore organizacije
  • plakate LGBT prijazno, ki seznanjajo zaposlene ter uporabnike in uporabnice storitev, da se nahajajo v LGBT-prijaznem okolju

V primeru, da organizacija svojih zavez ne uresničuje, se lahko zaposleni ter uporabnice in uporabniki storitev obrnejo na Komisijo za LGBT certifikat, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ozsv@ljubljana.si. Prav tako lahko svoje mnenje oddajo po ustaljenih pritožbenih poteh v posamezni organizaciji.

Komisija obravnava vse pripombe in komentarje uporabnic in uporabnikov storitev ter zaposlenih, ki so bili oddani. V primeru negativnih komentarjev imetnika certifikata najprej opozori, pri večjih kršitvah pa lahko certifikat odvzame. Pred odvzemom certifikata Komisija naredi načrt izvedbe kontrole dejanskega stanja.