Prenos dobre prakse Mestne občine Ljubljana v mesta EU

Razvoj študije prenosljivosti v 1. fazi

Ključni cilji prve faze projekta so bili razširitev partnerstva,razvoj študije prenosljivosti ljubljanske dobre prakse in prijava projekta na drugo fazo.

Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Cesena in mestu Bydgoszcz so se v partnerstvu pridružili še mestna občina Amarante, Hegyvìdek - okrožje XII, Budimpešta in mestna občina Nea Propontida. Vsa partnerska mesta so ustanovila svoje lokalne skupine, sestavljene iz ključnih lokalnih zainteresiranih strani, identificirala njihove prednosti, pomanjkljivosti in zmogljivosti z namenom prenosa dobre prakse ČEBELJE POTI.

Razvit je bil tudi podroben opis dobre prakse, hkrati pa tudi mestni kontekst dobre prakse, partnerski profil in pa ocena prenosljivosti za vsako od petih mest za prenos.

Ta pomembna analiza izhodiščnih podatkov je skupaj z nadnacionalno izmenjavo ter učnim pristopom in metodologijo združena v študiji prenosljivosti BeePathNet, ki je postala ključni dokument mreže čebeljih poti.

Potek prenosa dobre prakse v 2. fazi

Zaradi kompleksnosti ČEBELJE POTI smo primer dobre prakse razdelili na segmente ali module, ki bodo zagotovili bolj strukturiran in enostaven prenos v partnerska mesta. Oblikovali smo obvezne module, ki so ključni za prenos dobre prakse in vizije ter izbirne module, s katerimi se prenašamo vsebine skladne s specifičnimi potrebami oz. interesi posameznega mesta. Ker pa si Ljubljana želi prenos svoje dobre prakse izkoristiti tudi kot priložnost za nadaljnjo nadgradnjo, smo uvedli tudi nadgradnje module.

Prenos modulov bomo podprli z vsemi projektnimi dejavnostmi:
– vzpostavitev delovnih skupin in priprava akcijskih načrtov o urbanem čebelarstvu v vsakem partnerskem mestu,
– študijska tura po ljubljanski ČEBELJI POTI in trening za člane lokalnih skupin iz partnerskih mest,
– tematski projektni sestanki z ogledom partnerskih dobrih praks: ohranjanje biotske raznovrstnosti v urbanih območjih, izobraževalni paketi BeePathNet, ozaveščanje javnosti, ustanovitev »čebeljih poti« in razvoj novih čebeljih proizvodov,
– priprava paketa tematskih priročnikov, glasil in projektne brošure za prenos znanja znotraj partnerstva in širše,
– razširjanje in promocija projektnih rezultatov, dobre prakse partnerjev, dosežkov itn. prek različnih medijev,
– organizacija praznovanja svetovnega dneva čebel, 20. maj 2020, pod okriljem mreže BeePathNet v vseh šestih partnerskih mestih ter več drugih nacionalnih dogodkov,
– končna konferenca mreže BeePathNet.