Kratke prehranske verige

Povečujemo delež lokalno pridelane hrane v vzgojno-izobraževalnih institucijah

V Mestni občini Ljubljana se zavedamo pomena lokalno pridelane hrane pri pripravi obrokov, bodisi v javnih zavodih (šole, vrtci, domovi za ostarele …) bodisi v gostinskih lokalih in hotelih.

Kratka veriga pomembno vpliva na kakovost obroka, ki je postavljen na mizo. S krajšanjem poti med pridelovalci in potrošniki se bistveno zmanjša oglični odtis na okolje, kmetijski pridelki in izdelki pa, zaradi obiranja v polni zrelosti in kratkega časa od obiranja do priprave jedi in postrežbe, ohranijo svežino in visoko prehransko vrednost.

Kar 826 kmetij ponuja svoje pridelke in izdelke meščanom na domačem pragu in na tržnicah, redkejši pa so tisti, ki vzpostavijo trgovske poti z javnimi zavodi.

V Mestni občini Ljubljana smo si tako zadali nalogo, da povečamo delež lokalno pridelane hrane v obrokih, ki jih mladini nudijo vzgojno-izobraževalne institucije v njenem območju in šole ter vrtce povezala z lokalnimi pridelovalci.

Pri sklepanju novih naročil se skušamo tako čim bolj približati 20 % skupne vrednosti izločenega sklopa javnega naročila (ta ne sme preseči vrednosti 80.000,00 EUR brez DDV) javnega naročila za živila, kupljena neposredno pri lokalnih proizvajalcih.

Zelene nabavne verige

Osrednji cilj projekta Zelene nabavne verige, ki ga izvajamo skupaj s Turizmom Ljubljana, Tovarno trajnostnega turizma GoodPlace in Zadrugo Jarina, je hotelirjem in restavracijam v regiji Osrednja Slovenija ponuditi možnost preproste, organizirane nabave 100-odstotno lokalno – kadar to ni mogoče, pa regionalno oziroma nacionalno pridelanih živil po ugodnih cenah. 

Oskrba z lokalno pridelano hrano po sistemu kratkih verig

V Mestni občini Ljubljana smo že leta 2015 pristopili k Milanskemu prehranskemu paktu (Milan Urban Food Policy Pact). Vsako leto MUFPP objavi razpis za nagrade za dobre prakse. 

V letu 2017 smo se prijavili na razpis MUFPP Annual Awards dve dobri praksi, in sicer Čebeljo pot in Kratke prehranske verige. Prijava Kratke prehranske verige je prejela Special Mention Award, v kategoriji Food Supply and Distribution (Oskrba s hrano in distribucijske poti). MUFPP namreč vsako leto od vseh prispelih vlog izbere dve dobri praksi, ki jima dodeli sredstva za deseminacijo in 6 praks, ki jih nagradi z Nagrado za posebno omembo. 

Organiziramo borze lokalnih živil, prva je bila izvedena spomladi 2018. Glavni namen borze, ki poteka v obliki kratkih sestankov med ponudniki in kupci hrane, je spodbujanje kratkih nabavnih verig, kar je mogoče doseči s spodbujanjem čim večjega števila stikov in izmenjave informacij o ponudbi lokalno pridelanih živil in povpraševanja po njej. Kratke nabavne verige oziroma uporaba lokalnih sestavin v kulinariki imajo številne pozitivne učinke.

Med drugim pripomorejo k trajnostnem razvoju mesta tako na področju gospodarstva in okolja kot tudi družbenih odnosov. Borzo organiziramo skupaj z Regionalno razvojno agencijo Ljubljanske urbane regije, Turizmom Ljubljana in Kmetijsko gozdarsko zbornico.

Da je borza lokalnih živil prava odločitev, dokazuje tudi nagrada Premik naprej 2018 za najboljšo izboljšavo v javni upravi, ki smo jo prejeli na Dnevih slovenske uprave Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Lokalna samooskrba je tudi prednostna tema na vseh ravneh trajnostnega razvoja Ljubljane.

Najboljša komunikacija na področju odgovornega turizma

V novembru 2017 smo v Londonu prejeli prestižno nagrado WTM Responsible Tourism Award, v kategoriji »Najboljša komunikacija na področju odgovornega turizma«. Za podelitev nagrade Ljubljani so žirijo prepričali med drugimi tudi organizirane nabave in distribucija hrane preko Zelenih nabavnih verig.

Prednosti, ki jih poslovni model prinaša, so zmanjšanje pritiska na okolje, saj zaradi krajšega transporta znižujemo ogljični odtis in izpuste toplogrednih plinov, podpora slovenskih kmetov in lokalnih pridelovalcev, podpora kmetijske panoge in utrjevanje lokalne samooskrbe, prispevek k razvoju lokalnega okolja, ohranjanje genske raznolikosti, prispevek k ohranjanju podeželja in skrb za skladen regionalni razvoj ter ustvarjanje novih delovnih mest.