sreda, 16. 5. 2012

Vrtičkarstvo v Ljubljani

V Mestni občini Ljubljana nadaljujemo z urejanjem področja vrtičkarstva in spodbujamo občane MOL k sodelovanju. Možnost desetih novih vrtičkov v Zadobrovi.

Mestna občina Ljubljana je z odstranitvijo vrtičkov z območij, ki za vrtičkarstvo niso primerna in z ureditvijo vzorčnih vrtičkov nakazala, kakšen naj bo razvoj vrtičkarstva, za katerega se zanima vedno več ljudi. Zaradi velikega povpraševanja po obdelovalni zemlji za vrtičke, ki presega razpoložljiva zemljišča v lasti Mestne občine Ljubljana, smo vam pripravljeni posredovati pobude lastnikov zemljišč, ki želijo svojo zemljo ponuditi vrtičkarjem.

Prvo tako območje je že pripravljeno v Zadobrovi, kjer lastnik zemljišča ponuja možnost za vrtnarjenje desetim novim vrtičkarjem. Za vrtiček zainteresirane občanke in občane Ljubljane pozivamo, da se za podrobne informacije obrnejo neposredno na gospoda Bojana Peterko, telefon 051/383 396.

Za vrtičkarstvo zainteresirani lastniki zemljišč pa se lahko obrnete na sodelavko Oddelka za varstvo okolja MOL Heleno Regina, tel. 01/ 306 43 38, e-naslov: helena.regina@ljubljana.si, ki vam bo posredovala potrebne informacije pod kakšnimi pogoji je možno urediti vrtičke in organizirati vrtičkarstvo na vaših zemljiščih.

Pogoje vrtičkarstva v Mestni občini Ljubljana določajo:

- Občinski prostorski načrt
- Odlok o urejanju in oddaji vrtičkov v zakup (Ur.l. RS št., 28/)
- Pravilnik za urejanje območij vrtičkov v Mestni občini Ljubljana (Ur.l. RS št., 83/09).