Vrtičkarski red na mestnih vrtičkih

Za urejeno in umirjeno vrtičkanje

 1. Območje je razdeljeno na vrtičke, ki so v zakupu in za katere se plačuje zakupnina.
 2. Na vrtičkarskem območju se poleg vrtičkov nahajajo tudi skupne površine (poti med vrtički, površine namenjene druženju, nasadi), objekti za shranjevanje orodja (lope, zabojniki ipd.), različna oprema (mize, klopi, stranišča, zabojniki za odpadke, pitniki, ipd.). Z vsem tem ravnajo vsi zakupniki kot dobri gospodarji in skrbijo za njihovo urejenost in redno vzdrževanje.
 3. Pravico do vstopa na območje vrtičkov imajo zakupniki vrtičkov in njihovi družinski člani. Zakupniki so odgovorni za obnašanje in ravnanje svojih družinskih članov.
 4. Na vrtičkih se je potrebno držati bontona obnašanja. Zakupniki se lahko zadržujejo na svojih vrtičkih in skupnih površinah. Ne hodijo po drugih površinah in ne delajo škode na vrtičkih drugih zakupnikov.
 5. Zakupnik mora obdelovati vrtiček kot dober gospodar – vzdrževati ga tako, da se na sosednje vrtičke ne širijo pleveli in škodljivci in ves čas skrbeti za njegov urejen videz.
 6. Zakupnik mora uporabljati vrtiček tako, da ne ovira drugih uporabnikov vrtičkov.
 7. Na vrtičkih je dovoljeno vrtnarjenje na ekološki način. Za varstvo rastlin se lahko uporabljajo le pripravki za gnojenje in gnojila, ki so dovoljena za ekološko pridelavo.
 8. Posevki se lahko zavarujejo z mrežo proti toči oziroma za zaščito pred škodljivci. Ta je lahko razpeta na nizkih tunelih.
 9. Visokih gred ni dovoljeno postavljati, možna je le postavitev visoke gomile ali dvignjene gredice do višine 30 cm od tal.
 10. Vrtičkov ni dovoljeno ograjevati z lesenimi ali drugimi vrstami ograd, možna je le postavitev oboda vrtička do višine 20 cm od tal.
 11. Rastlinske odpadke morajo zakupniki odlagati v kompostnikih na vrtičkih. Odpadke, ki niso primerni za kompostiranje vsak zakupnik odstrani s svojega vrtička takoj po nastanku in jih odnese domov, oziroma odloži v zabojnike za odpadke, če so ti na vrtičkarskem območju.
 12. Vsi predmeti, v katerih se lahko zadržuje voda (lončki, posode, zalivalke, ipd.) morajo biti primerno zaščiteni, da se v njih ne množijo komarji.
 13. Odpadne snovi (koli, deske, zabojčki, posode in ostalo) oziroma stvari, ki jih zakupnik ne potrebuje, je potrebno z vrtička odstraniti.
 14. V primeru, da ima območje urejeno oskrbo z vodo, je na mestu zajemanja vode prepovedano pranje orodja, obutve in vrtnin.
 15. Na območju vrtov se ne sme prižigati ognja in kuriti organskih ali drugih odpadkov.
 16. Na območju med vrtički so igre z žogo in podobnimi rekviziti prepovedane!
 17. Psi se lahko zadržujejo na območju vrtov, vendar pa morajo biti obvezno na povodcu, ves čas v neposredni bližini lastnika in ne smejo  hoditi po tujih vrtičkih. Lastniki morajo poskrbeti za pobiranje njihovih iztrebkov.
 18. Vrtičkarsko območje ima svoj odbor, sestavljen iz predstavnikov zakupnikov vrtičkov.
 19. Sodi, ki so namenjeni za zbiranje vode, morajo biti vkopani  ¾ v zemljo.

Urbani vrtičkarji smo odgovorni vrtičkarji

 • Aktivno in redno se udeležujemo sestankov, predavanj, skupnih delovnih akcij in drugih dogodkov, ki jih organizira odbor vrtičkarjev in Mestna občina Ljubljana.
 • Kot dobri gospodarji skrbimo za skupno orodje (samokolnice…) in z delom ter finančnimi sredstvi prispevamo k vzdrževanju skupnega objekta, vrtne opreme, skupnih površin z zasaditvijo.
 • Z vodo na vrtu ravnamo varčno in solidarno do drugih vrtičkarjev. Za zalivanje vrtičkov uporabljamo predvsem deževnico, ki se zbira v zbiralnikih za vodo, šele nato vodo iz vodovoda. V poletnih mesecih zalivamo le zjutraj ali le zvečer in vso rastno obdobje uporabljamo zastirko.
 • Na vrtičku uporabljamo le naravne materiale (les, kamen, naravne zastirke…) in s tem ustvarjamo vrtiček, ki je prijeten prostor za ljudi in rastline.
 • Vse rešujemo s strpnim pogovorom s sosedom vrtičkarjem – npr.: predhodno se pogovorimo o vsem tudi o zasaditvah in drugih ureditvah vrtička, v primeru, ko bi le-ta lahko povzročala senco na sosednjem vrtičku.
 • Ne pobiramo zelenjave in ne povzročamo škode na tujih vrtičkih.
 • Odgovarjamo za škodo in ravnanje svojih najbližjih in jih seznanimo s pravili, ki veljajo na vrtičkarskem območju.