torek, 18. 2. 2020

Mesta prihodnosti v očeh devetošolcev

Podnebje je postalo pomembna tema, o kateri vse pogosteje govorimo v javnosti, medijih in doma. To dokazuje tudi kot izbrana beseda leta 2019, tematika pa se posebej žgoče dotika mladih. Na Osnovni šoli Jožeta Moškriča so zato pripravili delavnice Vodni detektiv za devetošolce: Načrtovalske igre v poplavnem območju z Marto Vahtar, krajinsko arhitekto z Inštituta za celostni razvoj in okolje.
Avtorica: Tina Drolc, OŠ Jožeta Moškriča

Cisto zate Logotip 16

V okviru delavnic so devetošolci za simuliranje naravnih pojavov, povezanih z vodo in poplavami, izdelali različne modele: v veliki posodi so izdelali površje različnih pokrajin z različnimi prepustnimi in neprepustnimi podzemnimi plastmi, kraški svet, prodnato ravnico itd. Na takšno pokrajino so postavili naselja in gozdove, z vodo simulirali padavine in nato opazovali, kako se obnaša voda v njihovih modelih. Z zanimanjem so spremljali procese in jih prepoznali v lokalnem okolju. Ugotavljali so, kako lahko vsak posameznik pomembno vpliva, da se nivo vode v vodotoku ob hudih nalivih dviguje počasneje oziroma da ne doseže kritične višine, ko prestopi bregove.

Opazovali smo, kaj se zgodi, če naenkrat pade velika količina dežja, predvsem kaj se zgodi z vodotokom, kjer ni gozdov, mokrišč ali drugih ovir, ki bi lahko zadrževale velike količine vode. – Jernej

Spoznali smo, da lahko vodo po obilnem deževju na različne načine zadržimo, da se ne izteče takoj v vodotok, npr. z zbiralniki za zalivanje vrta ali v majhnih vrtnih vodnih ureditvah, kjer zbiramo meteorne vode. Pred poplavami nas varujejo tudi zelene površine in drevesa, saj vodo vpijejo. – Inja
V vseh zelenih površinah v mestu se voda vpije v tla in tako ne odteče po tlaku. Ugotovila sem, kako pomembna so drevesa in rastline, ki lahko zadržijo veliko vode. Na našem modelu pokrajine je bilo zanimivo opazovati, kako se voda pretaka, vpija v podzemlje, pride na površje … – Tita
Dotok so padavine, odtok reke. Vmes pa voda teče po različnih poteh. V naravni pokrajini se veliko vode vpije v podzemlje in polni naše rezerve pitne vode in tako počasi odteka iz pokrajine. Veliko novega sem se naučil in zdaj vem, kaj tudi lahko vpliva na zmanjšanje negativnih posledic poplav. – Miha
V močno urbaniziranem okolju steče voda po nepropustnih površinah po najkrajši poti v vodotok, povzroča poplave dolvodno (morda v sosednjem mestu ali državi), dolgoročno pa zmanjšuje zaloge pitne vode. Delavnica nam je pokazala globalne probleme, povezane z vodo, pa tudi mogoče rešitve. Bilo je super. – Edis
Devetošolci se bodo čez nekaj mesecev odločali, kako nadaljevati šolanje, zato je bil del delavnice namenjen tudi pogovoru o poklicih, ki sodelujejo pri načrtovanju vode v prostoru in varovanju pred poplavami. Za vse pa velja zavedanje, da je načrtovanje in upravljanje z vodo odgovornost vseh, saj lahko že posamezna lokalna skupnost ali pa vsak posameznik prispevata k znižanju nevarnosti ob obilnejšem dežju.

Knjižica Vode Ljubljanskega barja

Izšla je brezplačna e-knjižica Vode Ljubljanskega barja, prva v seriji poljudnih knjižic o Ljubljanskem barju, ki skuša vode Ljubljanskega barja predstaviti čim bolj celostno in pokazati na medsebojno povezanost med posameznimi naravnimi procesi in pojavi ter našim delovanjem. Prva knjižica ne razlaga globin posameznega procesa ali pojava, temveč skuša podati le osnove in predstavlja nekakšen uvod v tematiko prihodnjih knjižic. Priskrbite si jo lahko na spletni strani Vodnega detektiva.

Preberite tudi: