Javni prevoz v Ljubljani

Obnovljen vozni park Ljubljanskega potniškega prometa

Z načrtno posodobitvijo smo vozni park v zadnjem desetletju posodobili z 201 do okolja prijaznimi vozili, ki izpolnjujejo najvišje standarde z oznako EURO 4, EURO 5 in EURO 6. Kar 87 novih vozil, oziroma 40% mestnega voznega parka poganja stisnjen zemeljski plin oz. metan. Od septembra 2019 je vozni park Ljubljanskega potniškega prometa bogatejši za 17 novih, mestnih enojnih, nizkopodnih in 16 enojnih primestnih, visokopodnih avtobusov. Z nakupom navedenih avtobusov se je zmogljivost Ljubljanskega potniškega prometa v jutranjih konicah povečala, kar je še posebej pomembno za najbolj obremenjene linije, na katerih ti avtobusi obratujejo. Prav tako je zanesljivo zagotovljen prevoz s primestnimi avtobusi v Ljubljano.
Poleg tega pa prihod novih avtobusov pomeni stabilen korak na poti k celotni prenovi flote LPP, katero naj bi v naslednjih letih nato tudi vzdrževali tako pomlajeno, in sicer z letnimi nakupi avtobusov do 10 % voznega parka. Na ta način bi lahko zamenjali vse avtobuse, ki imajo oznako motorja pod EURO IV, kar je še posebej pomembno za vzdrževanje nizkih emisij v urbanem okolju.

Vsi mestni avtobusi so nizkopodni in klimatizirani, v večini opremljeni s klančinami za gibalno ovirane, standardno opremljeni z zvočnimi napovedniki postajališč in na 135 avtobusih, kjer so zasloni v avtobusih, opremljeni z video napovedmi prihajajočih postajališč ter prestopnih točk. Leta 2014 smo na vseh avtobusih mestnega potniškega prometa uvedli možnost potovanja z zložljivimi kolesi.

Trajnostna izgradnja mreže linij LPP v Ljubljani in njeni okolici

V preteklem desetletju smo aktivno prisluhnili meščanom, upoštevali njihove želje
in izvedli več kot 60 sprememb na linijah LPP – s podaljšanjem, prilagajanjem oz. z
uvajanjem novih smo optimizirali mrežo linij LPP. Najuspešnejša je bila sprememba
linije 18 leta 2014, ki je v enem letu pridobila kar za 467 % več potnikov. Vozi od
Kolodvora mimo Ljubljanskega živalskega vrta do Centra Stožic P+R.

Urbana – enotna mestna kartica (EMK)

Leta 2009 smo uvedli Urbano, brezkontaktno kartico, ki je namenjena plačevanju voznine na avtobusih LPP ter omogoča prevoz in neomejeno prestopanje v časovnem obdobju 90 minut. Urbano smo najprej uvedli na mestnih in kasneje na integriranih in medkrajevnih linijah.

Z Urbano lahko uporabniki danes plačajo tudi prevoz na klic z EURBANI, vožnjo z vzpenjačo na Ljubljanski grad in vstopnice za vse prireditve na Ljubljanskem gradu, parkirnino na javnih parkiriščih in P+R parkiriščih, storitve Mestne knjižnice Ljubljana ter jo uporabijo za izposojo kolesa v sistemu BicikeLJ. Urbano za javni prevoz uporabi povprečno 560.000 uporabnikov letno. Že leta 2009 smo na avtobusih uvedli plačevanje z Moneto (vožnja brez prestopanja), od leta 2014 pa si lahko uporabniki na svoje pametne telefone s sistemom Android 5.0 in več namestijo mobilno aplikacijo Urbana, ki ponuja vse, kar sicer omogoča vrednostna kartica Urbana. 

Od leta 2015 je uporabnikom parkirišč ob voziščih omogočeno plačevanje parkirnine s sistemom Urbana SMS parkiranje. Tako uporabnikom, ki se odločijo za plačilo parkirnine s poslanim SMS sporočilom (predhodna polnitev računa na Urbanomatu ali prodajnih mestih Urbane), plačila ni več potrebno izvajati na parkomatih.

  • Kartica Urbana je skupaj s samopostrežnim sistemom izposoje koles BicikeLJ prejela informacijsko jagodo 2012, nagrado za najboljši dosežek na področju informacijske družbe.
  • Da je mobilna aplikacija Urbana resnično uporabnikom prijazna in učinkovita, potrjuje prva nagrada »MasterCard plačilni sistemi v prometu« v kategoriji »Najuspešnejši plačilni sistemi na mobilnih telefonih«, ki smo jo za Urbano prejeli leta 2014 v Londonu. 
  • Mednarodni portal Virgin je leta 2017 Ljubljano uvrstil na seznam sedmih zelenih tehnologij z vsega sveta, ki lahko v prihodnosti dajo zelen pečat našemu načinu življenja, saj je z uvedbo kartice Urbana naredila preskok v smeri varovanja okolja na področju prometa.

5 Kartica Urbana

Integracija medkrajevnih linij iz primestnih občin z mestnimi linijami

S poenotenjem plačilnega sistema EMK Urbana in uvedbo območnih con smo omogočili integracijo medkrajevnih linij iz primestnih občin Škofljice, Brezovice, Dobrove–Polhovega Gradca, Medvod, Grosupljega, Iga in Vodic z mestnimi linijami v Ljubljani. Za polovico nižje cene na integriranih linijah, boljše povezave v celotni mreži linij, usklajeni vozni redi in povezave s parkirišči P + R za lažjo dostopnost do centra mesta so privedli do občutnega dviga števila prepeljanih potnikov na omenjenih območjih.

Dosežki ekip javnega podjetja Ljubljanski potniški promet na svetovnih prvenstvih poklicnih voznikov:

• Leto 2004, Hrvaška, ekipno 2. mesto
• Leto 2010, Avstrija, ekipno 3. mesto
• Leto 2014, Poljska, ekipno 1. mesto
• Leto 2016, Finska, ekipno 2. mesto

Informiranje potnikov

Od leta 2007 smo pomembno izboljšali obveščanje potnikov o prihodih avtobusov z LED prikazovalniki prihodov in informativnimi vrsticami na pomembnejših avtobusnih postajališčih, z govornimi, vizualnimi (LED) in video napovedniki postajališč in prihodov avtobusov v večini avtobusov, z voznimi redi na spletni strani ter s storitvami za načrtovanje poti Google Transit in prilagoditvijo spletnih strani javnega podjetja LPP za pametne telefone.

22k2. slovenska cesta epaper LPP
Pomembna pridobitev so elektronski brezpapirni prikazovalniki voznih redov na Slovenski cesti z minimalno porabo električne energije, ki jih uporabljamo od leta 2015.

Sledenje vozil

Pred dvanajstimi leti smo pridobili sistem, ki v prometno nadzorni center javi natančno lokacijo vozila, vključno z njegovo zamudo ali prehitevanjem. Od leta 2017 so vsi avtobusi LPP opremljeni s prenovljenim sistemom sledenja in tehnologijo ALV (avtomatska lokacija vozil), ki ima še več funkcionalnosti. Razen sledenja avtobusov in napovedi prihodov avtobusov lahko spremljamo porabo goriva na posameznih vozilih, avtomatsko prenašamo podatke v povezavi z vozili in vozniki v privzete sisteme LPP ter prenašamo prometne podatke v ostale sisteme (v PROMinfo ali Google Transit ter ostale aplikacije, ki napovedujejo prihode avtobusov).

Subvencionirane vozovnice

Subvencionirane mestne vozovnice so dostopne starejšim, brezposelnim in osebam z oviranostmi. Dijakom in študentom, ki so najštevilčnejša skupina potnikov na avtobusih LPP, vsako leto omogočimo, da z nakupom junijske mesečne vozovnice brezplačno potujejo v juliju in avgustu. S projektom IJPP Ministrstva za infrastrukturo so bile septembra 2016 na območju vse Slovenije uvedene integrirane dijaške in študentske vozovnice, pri čemer lahko uporabniki z isto vozovnico uporabljajo mestne, medkrajevne in železniške linije. V letu 2018 bo uvedena še integrirana dnevna in terminska vozovnica za meščane.

Prevoz na klic

S storitvijo Prevoz na klic za osebe z oviranostmi, ki smo jo uvedli leta 2012, omogočamo dostopnost do javnega potniškega prometa vsem. Za hitrejše sporazumevanje med voznikom in potnikom smo na avtobusih LPP uvedli tudi identifikacijsko kartico za osebe z oviranostmi, ki vozniku avtobusa omogoča, da hitro prepozna oviranost potnika in mu ustrezno pomaga.

Rumeni pasovi

Leta 2013 smo na Celovški in Dunajski uvedli rumene pasove, že pred tem na Barjanski in leta 2016 še na Slovenski cesti. Potovalni čas avtobusov na linijah, ki potekajo po omenjenih vpadnicah, se je po uvedbi rumenih pasov na teh območjih skrajšal za 3 do 5 minut, povprečne hitrosti avtobusov pa so se povečale s 14 km/h na 18 km/h. Zaradi prostega koridorja so prihodi avtobusov skladnejši z voznim redom.

Z vlakom po Ljubljani

Za potovanje med različnimi lokacijami po Ljubljani lahko uporabljate tudi vlak, ki vozi po ljubljanskem železniškem vozlišču. Slovenske železnice v ta namen omogočajo nakup mestne dnevne oziroma mesečne vozovnice, ki veljata za neomejeno število voženj med 15 postajami oziroma postajališči v ljubljanskem železniškem vozlišču: Ljubljana, Ljubljana Zalog, Ljubljana Polje, Ljubljana Rakovnik, Ljubljana Vodmat, Ljubljana Dolgi Most, Brezovica, Ljubljana Tivoli, Medno, Ljubljana Vižmarje, Ljubljana Stegne, Litostroj, Ljubljana Črnuče, Ljubljana Ježica in Ljubljana Brinje.

Prometne povezave do Ljubljane

Urejena cestnoprometna infrastruktura omogoča enostaven dostop do Ljubljane in Osrednjeslovenske regije, prav tako so vzpostavljene dobre železniške in letalske povezave. Več informacij je na voljo na: