Program

Objavljen poziv za oddajo povzetkov vsebinskih prispevkov

Na spletni strani www.velo-city2022.com objavljamo poziv za oddajo povzetkov vsebinskih prispevkov za konferenco (t. i. Call for abstracts).

Iščemo vsebine, ki predstavljajo izvirne raziskave, učinkovite ukrepe, rezultate projektov, prodorne ideje, uspešne kampanje in drugo ter so povezane s krovno temo »Cycling the change«. Predloge sprejemamo do 13. oktobra 2021.

Podrobnejši program konference bomo pripravili na podlagi prejetih povzetkov in ga objavili na www.velo-city2022.com.

Ključni elementi srečanja

Kongres Velo-city je običajno sestavljen iz konferenčnega dela, na katerem različni strokovnjaki z vsega sveta predstavijo projekte, ukrepe, dejavnosti in izkušnje na področju kolesarjenja in širše. Prispevke izbere programski odbor na podlagi poziva za oddajo povzetkov.

Poleg tega imajo udeleženci možnost sodelovanja na strokovnih terenskih ogledih. Organizatorji pripravijo tudi bogat spremljevalni program s pestrimi dogodki, obiski in turistično obarvane vsebine.

Eden bolj priljubljenih dogodkov v okviru kongresa je množična kolesarska parada po mestu, ki konferenco gosti. Tudi v Ljubljani bomo pripravili tovrstno kolesarjenje, s katerim želimo predstaviti nekaj največjih kolesarskih dosežkov in mesto nasploh, pa tudi promovirati kolesarjenje med občankami in občani ter obiskovalci Ljubljane.

Prav tako je veliko pozornosti namenjene sponzorjem in razstavljavcem, ki imajo na voljo prostor v razstavnem delu konference. Podrobnejše informacije o možnostih sodelovanja kot sponzor ali razstavljavec so na voljo tukaj.

Osrednje prizorišče konferenčnega in razstavnega programa bo Gospodarsko razstavišče. Terenski ogledi in spremljevalni program bo potekal na drugih lokacijah po Ljubljani.