Teme

Na konferenci se bodo srečali strokovnjaki s celega sveta, ki delujejo in raziskujejo na področjih kolesarjenja in trajnostne mobilnosti, načrtovanja mest in urejanja prostora, varstva okolja, zdravja, športa idr. ter predstavniki mest, držav in različnih organizacij.

Predstavili bodo svoje delo, izkušnje, dobre prakse, napredne pristope ter inovacije, ki so jim spremembe iz naslovne teme – tako v družbi in v razvoju mest kot v kolesarjenju in drugih načinih mobilnosti – skupni imenovalec. Obenem bo kongres osvetlil spremembe, ki so posledice razvoja kolesarjenja v zadnjih letih.

Osrednja tema: Kolesari – spremembo ustvari

Pandemija COVID-19 je spremenila naš način življenja in pod vprašaj postavila naš pogled na realnost. Kolesarjenje igra pomembno vlogo pri spodbujanju in ohranjanju te spremembe tudi po krizi ter nam pomaga doseči naše globalne podnebne cilje. Kolesarjenje pomeni »veter sprememb« v urbanem razvoju. Razkriva se v preoblikovanju infrastrukture, prerazporeditvi javnega prostora, razvoju konceptov souporabe, idejah za gradnjo mest za ljudi, inovativnih pristopih pri zagotavljanju različnih oblik storitev državljanom in zbliževanju ljudi s ciljem, da se prilagodimo »novi normalnosti« in izboljšamo kakovost življenja.

Izraz gonilo sprememb (angleško »driving the change«) opisuje gibalo oziroma priganjača, ki vodi v spremembo (v organizaciji, delovanju, strategiji, načrtu, zasnovi, izdelkih, storitvi itd.). Zagon je zelo močna potreba, želja, odločenost ali sila, ki sproži delovanje – to ustvarja spremembo. Omogoča napredek, razvoj in rast.

V naših prizadevanjih za spodbujanje prehoda z osebnih avtomobilov na trajnostne načine prevoza (zlasti kolesarjenje) glavna tema predstavlja zasuk v prej omenjenem izrazu, ki nakazuje, da je kolesarjenje tista gonilna sila, ki spreminja svet. Zato smo angleško besedno zvezo »driving the change« nadgradili v »cycling the change«, to pa prevedli in priredili v slovensko verzijo glavne teme, ki je »Kolesari – spremembo ustvari«.

Podteme

Ponovni razmislek o urbanem prostoru

Načrtovanje kolesarske infrastrukture ali javnega prostora je prav tako pomembno kot izvedba. Pandemija je mestom prinesla nove ideje, izzive in priložnosti. Poleg tega je razkrila potrebo, da še več pozornosti posvetimo zdravemu načinu življenja. V mestih, regijah in čez mejo je treba vzpostaviti dobro kolesarsko infrastrukturo, ki povezuje ljudi, jim omogoča varno gibanje in zagotavlja večjo dostopnost izven mestnih središč. Od urbanega okolja do čezmejne kolesarske povezljivosti: cilj te teme je prikazati različne pristope in sprožiti razprave o izzivih pri ustvarjanju dostopnih, varnih, čistih, skupnih in funkcionalnih prostorov za ljudi.
Osredotočenost na meščane, deležnike in skupnost
Pogledi in odzivi ljudi na nove rešitve so pomembni. Usklajevanje javnega mnenja s strokovnimi in političnimi stališči je lahko po eni strani izziv, po drugi strani pa ideje in predlogi državljanov, deležnikov, skupnosti in različnih interesnih skupin pomagajo tudi odločevalcem pri iskanju boljših rešitev za vse (oziroma vsaj za večino, če upoštevamo, da ne moremo nikoli zadovoljiti prav vseh). Prispeva k večji podpori in sprejetosti posebnih projektov in ukrepov.

Politike za več kolesarjenja

Kolo je rešitev za številne težave sveta. Prispeva k boljšemu zdravju, večji dostopnosti, okolju prijaznejšim gospodarstvom, ustvarjanju delovnih mest, socialnemu vključevanju in boljšemu okolju. Vendar pogosto ne dobi zasluženega mesta v politikah na vseh ravneh in njihovih proračunih. Boljše vključevanje kolesarjenja v širšo prometno, podnebno, prostorsko, zdravstveno socialno, gospodarsko in druge zadevne politike omogoča povečanje števila kolesarjev in zmanjšanje negativnih zunanjih vplivov motoriziranega cestnega prometa. Potencial kolesarjenja je v mnogih državah še vedno možno izboljšati. Potreben je tudi celosten evropski politični okvir, a tudi ustrezno financiranje. Izboljšanje kolesarjenja s pravo politiko v pravem kontekstu je ključnega pomena. Izmenjava znanj in prenos politik se zgodita, ko se delijo navdihujoče najboljše prakse.

Zeleni turizem, zeleno gospodarstvo

V zelenem gospodarstvu rast zaposlovanja in dohodkov temelji na naložbah v gospodarske dejavnosti, s katerimi se zmanjšujejo emisije ogljika in onesnaževanje ter povečuje učinkovito izkoriščanje energije in virov. Kako kolesarjenje prispeva h gospodarstvu in ustvarjanju delovnih mest? Kolesarski turizem je znova v porastu – kako lahko spodbujamo in vzdržujemo ta trend? Kljub dejstvu, da je turizem prizadela epidemija COVID-19, ne smemo spregledati vpliva turizma na gospodarstvo. Ta podtema se osredotoča na umestitev kolesarjenja kot ključnega pri prehodu na bolj zeleno gospodarstvo in bolj trajnostni turizem.

Inovacije s področja urbane mobilnosti

Ko slišimo o najnovejših inovacijah v zvezi z avtomatiziranimi vozili za urbano mobilnost, se veliko govori o mobilnosti kot storitvi, pametnih mestih, tehnologijah z ničelnimi emisijami in urbani mobilnosti po zraku. Zdi se, da nas vodijo naravnost v visokotehnološko pametno in povezano prihodnost urbane mobilnosti. Kako se aktivna mobilnost ujema z inovacijami s področja urbane mobilnosti? Ali lahko tehnološke inovacije in trajnost gredo z roko v roki? Kako lahko s kolesarsko logistiko dostave v mestih postanejo bolj trajnostne? Prihodnost urbane mobilnosti in vloga kolesarjenja sta v središču te podteme.