Kakovost zraka - aktualni podatki

AirFilterForm.LEGEND_TITLE
Ura SO2
µg/m3
(normativi)
NO
µg/m3
NO2
µg/m3
(normativi)
PM10
µg/m3
Benzen
µg/m3
(normativi)
Toluen
µg/m3
meta in para ksilen
µg/m3
Trdni delci PM2.5
µg/m3
(normativi)
00:00 5 2 16 9 0 1 0 5
01:00 5 1 14 10 0 1 0 6
02:00 5 2 14 12 0 1 0 6
03:00 5 3 13 11 0 1 0 5
04:00 5 15 27 12 0 1 0 5
05:00 6 71 42 16 0 3 0 6
06:00 6 74 49 15 1 1 1 7
07:00 5 64 56 23 1 0 1 9
08:00 5 25 48 21 1 1 0 8
09:00 6 27 48 11 1 6 1 6
10:00 5 14 39 9 0 3 1 6
11:00 5 14 38 9 1 1 1 5
12:00 5 9 29 8 1 0 0 5
13:00 5 9 33 9 1 2 0 4
14:00 5 14 38 10 1 0 1 5
15:00 5 20 48 11 1 5 1 5
16:00 5 15 39 12 1 3 0 6
17:00 5 7 25 13 1 2 0 6
18:00 5 8 29 12 0 3 0 6
mejne vrednosti 350 200 50
alarmne vrednosti 500 400

Vir: Okoljski merilni sistem MOL

 

Benzen: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015

KriterijČas povprečenjaMejna vrednostZahtevani delež veljavnih podatkov
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi Koledarsko leto 5 µg/m3 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov.

Trdni delci PM10: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015

KriterijČas povprečenjaMejna vrednostZahtevani delež veljavnih podatkov
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi 1 ura 50 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti)
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi Koledarsko leto 40 µg/m3 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov.

Trdni delci PM2,5: Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015

KriterijČas povprečenjaMejna vrednostZahtevani delež veljavnih podatkov
      75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti)
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi Koledarsko leto 25 µg/m3 do 1.1.2020
20 µg/m3 od 1.1.2020
90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov.

Dušikov dioksid (NO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015

KriterijČas povprečenjaMejna vrednostZahtevani delež veljavnih podatkov
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi 1 ura 200 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 18-krat v koledarskem letu 75% (tj. 45 minut)
Letna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi Koledarsko leto 40 µg/m3 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov.
Kritična vrednost za varstvo rastlin Koledarsko leto 30 µg/m3 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov.
Alarmna vrednost V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. 400 µg/m3 75%

Žveplov dioksid (SO2): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015

KriterijČas povprečenjaMejna vrednostZahtevani delež veljavnih podatkov
Urna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi 1 ura 350 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 24-krat v koledarskem letu 75% (tj. 45 minut)
Dnevna mejna vrednost za varovanje zdravja ljudi 1 dan 125 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 3-krat v koledarskem letu 75% urnih povprečij (tj. vsaj osemnajsturne vrednosti)
Kritična vrednost za varstvo rastlin Koledarsko leto in zima (od 1. oktobra do 31. Marca) 20 µg/m3 90% enournih vrednosti ali (če niso na voljo) štiriindvajset urnih letnih vrednosti). Zahteva za izračun letnih srednjih vrednosti ne vključuje izgub podatkov zaradi rednega umerjanja ali običajnega vzdrževanja inštrumentov.
Alarmna vrednost V treh zaporednih urah na mestih, ki so reprezentativna za kakovost zraka na vsaj 100 km2 ali na celotnem območju ali v aglomeraciji, kar koli od tega je manjše. 500 µg/m3 75%

Ogljikov monoksid (CO): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015

KriterijČas povprečenjaMejna vrednostZahtevani delež veljavnih podatkov
Največja dnevna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi 8 ur 10 mg/m3 75% drsečih osemurnih povprečij (tj. 18 osemurnih povprečij na dan)

Ozon (O3): Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Ur.list RS, št. 9/2011 in 8/2015

KriterijČas povprečenjaMejna vrednostZahtevani delež veljavnih podatkov
Ciljna osemurna srednja vrednost za varovanje zdravja ljudi največja dnevna osemurna srednja vrednost Vrednost 120 µg/m3, ne sme biti presežena več kot 25-krat v koledarskem letu triletnega povprečja 75% drsečih osemurnih povprečij (npr. 18 osemurnih povprečij na dan)
Ciljna vrednost za varstvo rastlin Od maja do julija Vrednost AOT40 (izračunana iz urnih vrednosti) 18000 µg/m3. h v povprečju petih let 90% urnih vrednosti v obdobju, opredeljenem za izračun vrednosti AOT40.

Vrednost AOT40, izražena v µg/m3.h, pomeni vsoto razlik med urnimi koncentracijami, večjimi od 80 µg/m3 (=40 delov na milijardo), in 80 µg/m3 v danem času z upoštevanjem enournih vrednosti, izmerjenih vsak dan med 8.00 in 20.00 po srednjeevropskem času (CET).
Opozorilna vrednost 1 ura 180 µg/m3 75% (tj. 45 minut)
Alarmna vrednost 1 ura 240 µg/m3 75% (tj. 45 minut), za izvajanje 16. Člena uredbe je treba preseganja vrednosti meriti v treh zaporednih urah ali jih za to obdobje predvideti.