Nelegalna odlagališča odpadkov

Odlagališč vsako leto vse manj

Nelegalna odlagališča odpadkov so nezaželen in moteč del pokrajine, ki neposredno vpliva na kakovost bivanja, hkrati pa so tudi potencialno škodljiva za zdravje. Najbolj problematična so odlagališča na vodovarstvenih območjih, saj lahko vplivajo na kakovost pitne vode.

Odstranjevanje nelegalno odloženih azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč, ki so v lasti MOL ter sanacijo teh odlagališč izvajamo od leta 2009. V zadnjih letih opažamo, da sta se ozaveščenost in skrb za okolje močno dvignili in tovrstnih odlagališč je iz leta v leto manj.

Količine odstranjenih azbestnih in gradbenih odpadkov z zemljišč v lasti MOL

LETO

AZBESTNI ODPADKI
(količina v tonah)

                 GRADBENI ODPADKI
                       (količina v tonah)

2009

170

 

2010

296

21.481

2011

70

50.210

2012

12

12.420

2013

18

700

2014

23

453

2015

18

326

2016

10

591

2017

6

219

2018                

 14  1894 

2019

9 238

2020

19 718

Vir: Oddelek za varstvo okolja MU MOL