Gradbeno, obrtniška in instalacijska dela za izgradnjo stanovanjske stavbe na zemljišču, s parcelno številko 1269/1, k.o. Vič, s pripadajočo zunanjo in komunalno ureditvijo, izdelava projektov izvedenih del ter izdelava energetske izkaznice

Zaključen: 30. 6. 2015 , odpiranje prijav: 30. 6. 2015

Datum objave: 19. 5. 2015
Rok za prijavo: 30. 6. 2015 10.00 ure na naslov naročnika JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 30. 6. 2015 ob 11.00 uri na sedežu JSS MOL (sejna soba št. 311)

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3169/2015.

Zadnji rok za vprašanja ponudnikov: 23.6.2015 do 11.00 ure.

Popravevek RD objavljen na Portalu javnih naročil: JN3696/201, 4.6.2015.

Popravevek RD objavljen na Portalu javnih naročil:JN4073/2015, 17.6.2015.

Razpisne datoteke