Gradbeno, obrtniška in instalacijska dela za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe Vodnikova 5, ter izdelava projektov izvedenih del in energetske izkaznice

Zaključen: 22. 4. 2016 , odpiranje prijav: 22. 4. 2016

Datum objave: 23. 3. 2016
Rok za prijavo: 22. 4. 2016 do 10.00 ure na naslov: JSS MOL, Zarnikova 3, 1000 Ljubljana
Odpiranje prijav: 22. 4. 2016 ob 11.00 uri na naslovu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana

JSS MOL objavlja razpis za oddajo ponudb za rekonstrukcijo in spremembo namembnosti stavbe ter izdelava projektov izvedenih del in energetske izkaznice na naslovu Vodnikova 5, Ljubljana, na zemljiščih s parcelnimi številkami 1026/1, 1025/2, 1025/3 in 1495/4, vse k.o. Spodnja Šiška, s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN1995/2016

Rok za vprašanja ponudnikov: 18.4.2016 do 11.00 ure

Razpisne datoteke