Izbira izvajalca za izgradnjo večstanovanjske stavbe - Pečinska, Ljubljana

Zaključen: 20. 4. 2018 , odpiranje prijav: 20. 4. 2018

Datum objave: 27. 3. 2018
Rok za prijavo: 20. 4. 2018 do 08:30 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana
Odpiranje prijav: 20. 4. 2018 ob 09:30 uri na sedežu MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, Klub 15

JSS MOL v postopku izbire izvajalca za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za izgradnjo večstanovanjske stavbe na lokaciji Pečinska v Ljubljani, ki se bo izvedel na osnovi javnega razpisa za izbiro izvajalca po odprtem postopku vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za predmetno javno naročilo.

Rok za vprašanja: 13.4.2018 do 11:00 ure

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN001959/2018-B01

Številka objave spremembe na Portalu javnih naročil: JN001959/2018-K01 - 5.4.2018.

Številka objave spremembe na Portalu javnih naročil: JN001959/2018-K02, - 12.4.2018

 

 

Razpisne datoteke