Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za spremembo namembnosti poslovnih prostorov v tri stanovanja na naslovu Kunaverjeva 12-14 v Ljubljani

Zaključen: 26. 8. 2020 , odpiranje prijav: 26. 8. 2020

Datum objave: 6. 8. 2020
Rok za prijavo: 26. 8. 2020 do 11.00 ure, e-JN
Odpiranje prijav: 26. 8. 2020 ob 11.01 uri, e-JN

Rok za vprašanja: 21.8.2020 do 12.00 ure na Portal javnih naročil.

Obvezen ogled: 20.8.2020 ob 10.00 uri na lokaciji Kunaverjeva 12 – 14, Ljubljana

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN004936/2020-W01.

Razpisne datoteke