Javna dražba za prodajo nepremičnine na naslovu Kusoldova ulica 2, Ljubljana

Zaključen: 6. 11. 2023 , odpiranje prijav: 8. 11. 2023

Datum objave: 2. 10. 2023
Rok za plačilo varščine: 6. 11. 2023
Javna dražba se bo vršila ob 9. uri na sedežu JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana: 8. 11. 2023

OPIS PREDMETA JAVNE DRAŽBE:

  • poslovni prostor ID številka: 1722-8944-2, v izmeri 100,3 m2 , v 1. etaži (pritličje) na naslovu Kusoldova ulica 2, Ljubljana, ki je povezana z zemljiščem s parcelno št. 920/43 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih stavbe.
  • poslovni prostor ID številka: 1722-8944-3, v izmeri 94,4 m2 , v 1. etaži (pritličje) na naslovu Kusoldova ulica 2, Ljubljana, ki je povezana z zemljiščem s parcelno št. 920/43 k.o. 1722 – Trnovsko predmestje, s pripadajočim solastniškim deležem na splošnih in posebnih skupnih delih stavbe.

Ogled nepremičnine bo možen po predhodni prijavi na telefon št.: 01/306-14-39 - Mira Kastelic oziroma po e-pošti na naslov: mira.kastelic@ljubljana.si.
Dražitelji morajo do vključno dne 6. 11. 2023 vplačati varščino, ki znaša 10% izklicne cene.

Razpisne datoteke