Javno naročilo JSS MOL - Fasadarska in štukaterska dela

Zaključen: 27. 8. 2014 , odpiranje prijav: 27. 8. 2014

Datum objave: 6. 8. 2014
Rok za prijavo: 27. 8. 2014
Odpiranje prijav: 27. 8. 2014

Javni stanovanjski sklad MOL je objavil javno naročilo katerega predmet je sanacija fasadnega ovoja šestih večstanovanjskih objektov v soseski Polje I v Ljubljani.

Številka objave na Portalu javnih naročil: JN8251/2014

Rok za oddajo: 27. avgust 2014 do 9.00 ure na naslov JSS MOL, Zarnikova 3, Ljubljana.

Odpiranje ponudb: 27. avgust 2014 ob 9.30 uri v sejni sobi JSS MOL.

Zadnji dan za vprašanja: 20. avgust 2014 do 12.00 ure.

Razpisna dokumentacija in poročili so v priponkah, projekti za izvedbo del (PZI.zip) pa so dostopni na spletni strani Javnega stanovanjskega sklada MOL.

Razpisne datoteke