petek, 1. 4. 2022

Akcija Za lepšo Ljubljano – veliko več kot le čistilna akcija okolja

V Ljubljani tudi letos poteka tradicionalna akcija Za lepšo Ljubljano, v okviru katere od 22. marca do 22. aprila poleg čistilnih akcij, na katerih pobiramo odpadke in urejamo okolico, pripravljamo še vrsto drugih aktivnosti.

Osrednja čistilna akcija prestavljena

Osrednjo čistilno akcijo Mestne občine Ljubljana, v okviru katere bomo sodelavke in sodelavci Mestne uprave MOL ter ljubljanskih javnih zavodov in podjetij skupaj čistili izbrana območja po Ljubljani, smo zaradi slabe vremenske napovedi prestavili na torek, 12. aprila 2022.

Poleg omenjene akcije bodo do 22. aprila potekale še številne akcije čiščenja okolja, ki jih organizirajo četrtne skupnosti ter turistična in druga društva, ki delujejo v Ljubljani, pa tudi posamezniki ter skupine meščank in meščanov, ki jim ni vseeno za naše okolje. Sodelavke in sodelavci ljubljanskih javnih podjetij in zavodov bodo čistili tudi okolice stavb in drugih objektov v njihovem upravljanju.

V javnem podjetju Voka-Snaga organizatorjem čistilnih akcij tudi letos zagotavljajo vreče in rokavice ter skrbijo za odvoz zbranih odpadkov. Podrobnosti ter kontaktne številke so navedene tukaj:

cistilne akcije

Obešanke za ulične koške

Samo skupaj lahko naše mesto ohranimo čisto in prijetno. V javnem podjetju Voka-Snaga opažajo, da so koši za odpadke na javnih površinah, v parkih in na otroških igriščih hitro polni, odpadki pa pogosto ležijo ob njih ali na klopeh. Koške na javnih zelenih površinah ponekod praznijo večkrat na dan, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih. Ponekod uvajajo celo pogostejši režim čiščenja in dodajajo koške oziroma zabojnike za odpadke. Žal kljub temu pogosto okolice ne (z)morejo očistiti.

 OBESANKA

Pogostejše čiščenje in dodajanje košev ni dolgoročna rešitev za naš skupni prostor, še posebej zato, ker lahko spodbuja odlaganje gospodinjskih odpadkov, ki sicer sodijo v klasične zabojnike doma, zato bomo v okviru akcije Za lepšo Ljubljano ulične koške opremili z obešankami, s katerimi bomo opozarjali na pomen nepravilnega odlaganja odpadkov, ki negativno vpliva na naše okolje in zdravje ljudi, ogroža živali in dodatno obremenjuje komunalne delavce.
Obešanke so v društvu Smetumet izdelali po principu krožnega gospodarstva, s tiskom na odpadne tovornjakarske cerade, ki so tako dobile novo priložnost in nov namen.

Akcija Za lepšo Ljubljano je veliko več kot samo čistilna akcija

Akcija Za lepšo Ljubljano je v zadnjih letih prerasla v veliko več kot samo spomladansko akcijo čiščenja okolja: v tem obdobju izpostavljamo številne druge projekte, ukrepe in dejavnosti, s katerimi ozaveščamo o pomenu urejenosti prostora, trajnostni mobilnosti, čistem zraku in drugih temah, povezanih z izboljševanjem kakovosti življenja v mestu.

280 dreves za še bolj zeleno Ljubljano

V (pred)spomladanskem času tudi letos sadimo nova drevesa – Ljubljana jih bo dobila kar 280. Nekaj drevoredov bomo osnovali popolnoma na novo, na primer ob Ulici Martina Krpana (11 dreves bomo zasadili v sodelovanju z vrtcem Hans Christian Andersen) ter na Prušnikovi in Teslovi ulici. Nekaj drevoredov bomo obnovili, kakor smo že tistega v parku Kodeljevo, dodatno še ob Rožičevi ulici, Hladnikovi cesti in na POT-i.
Ob Cesti dveh cesarjev bomo dokončali v lanskem letu zasnovan drevored, na nekaj lokacijah pa bomo nadomestili drevesa, ki smo jih v preteklosti odstranili zaradi oslabljenosti, bolezni oz. škodljivcev ali kakega drugega utemeljenega razloga.

Kampanja Človek za spoštovanje dreves

V okviru akcije Za lepšo Ljubljano začenjamo tudi letošnje aktivnosti družbeno-odgovorne kampanje Človek, čuvaj svoje mesto, v kateri že več let ozaveščamo o pomenu spoštovanja skupnega javnega prostora. Tokrat se osredotočamo na skrb za drevesa in s plakati ter drugimi komunikacijskimi dejavnostmi opozarjamo, da dreves ni dovoljeno poškodovati na kakršen koli način. To pomeni, da nanje ne smemo ničesar pritrjevati, obešati, vrezovati, risati, jih sekati, lomiti ali drugače poškodovati.

tuji tatuji na drevesu

Tudi pasje uriniranje lahko drevesu škodi, zato v akciji pozivamo, da je za drevo koristno le, če ga zalivamo samo z vodo, zlasti v sušnih obdobjih. Pri tem nam dostikrat pomagajo tudi meščani, za kar smo jim hvaležni.

NAJ DREVESA PIJEJO LE VODO

V gozd po zdravje

V okviru projekta URBforDAN – upravljanje in raba urbanih gozdov kot naravne dediščine v podonavskih mestih smo na Golovcu, nedaleč od vstopne točke Rakovnik, uredili posebno krožno tematsko pot V gozd po zdravje. Z njo želimo obiskovalcem mestnega gozda predstaviti blagodejne vplive mestnih gozdov na naše zdravje in dobro počutje.
Pot je dolga približno 2,5 km in poteka po pohodnih poteh od Velikega bajerja na Rakovniku, mimo Astronomsko-geofizikalnega observatorija Golovec ter nazaj proti bajerju. Na sedmih lokacijah so na tablicah predstavljene dejavnosti in vaje, ki sproščajo, izboljšujejo čustveno stanje in razpoloženje obiskovalcev, vzpostavljajo pozitivno povezanost z naravo in spodbujajo samorefleksijo na trenutno stanje v življenju posameznika.

V akciji Za lepšo Ljubljano bomo pripravili voden ogled po poti v sodelovanju z dr. Uršo Vilhar, strokovnjakinjo na področju gozdne ekologije z Gozdarskega inštituta Slovenije, ki je pot zasnovala. Aktivni ogled bo potekal predvidoma v sredo, 6. aprila, ob 15. uri.
Sprehodili se bomo tudi mimo novo urejenega vodnega in suhega zadrževalnika na Rakovniku. Z letošnjo sanacijo tega bajerja smo prispevali k zmanjšanju poplavne ogroženosti, z renaturacijo pa smo tudi okrepili potencial mestnih gozdov kot naravne dediščine.

Nadaljujemo obnovo fontan v Tivoliju

Po obnovi fontane Deček s skledo in vodnjaka Žaba, ki smo ju izvedli lani, bomo kmalu začeli obnavljati še fontano ob športnih igriščih, ki jo je zasnoval arhitekt Marjan Božič.
Po Ljubljani je razporejenih kar 51 pitnikov, letos pa bomo dodali še enega pri mini golfu v Tivoliju. Pitniki po Ljubljani bodo začeli delovati še ta mesec, ko bodo temperature ponoči in zjutraj primerne, tako da voda ne bo več zmrzovala. Prezgodnji priklop na vodovod lahko povzročilo okvaro pitnikov.

Nov prostor za umetniško grafitiranje

Mesto diha tudi skozi subkulturna izražanja, grafiti pa niso le način umetniškega ustvarjanja, ampak tudi način komuniciranja in sooblikovanje urbanega prostora. Z dovoljenimi mesti za grafitiranje se izognemo včasih zabrisani meji med ustvarjalnostjo in vandalizmom, zato v Mestni občini Ljubljani dopolnjujemo in nadgrajujemo seznam mest za dovoljeno grafitiranje. Letos smo dodali novo, že 17. lokacijo - Skate park pri Palači Cukrarna, ki je priljubljeno shajališče mladih. Novo grafitno mesto tako poudarja sožitje s sosednjo Palačo Cukrarna, v kateri je načrtovana vzpostavitev osrednjega prostora za mlade v Ljubljani. Z uvrstitvijo Skate parka na seznam lokacij za grafitiranje so mladi pridobili dodatno možnost za ustvarjanje in umetniško izražanje, s predpisano lokacijo za grafitiranje pa se izognemo vandaliziranju sten na tej lokaciji.

Tudi za kolesarje lepša Ljubljana

Vsako leto poskrbimo za izboljšanje razmer za kolesarjenje, letos pa ta prizadevanja še krepimo, saj bomo od 14. do 17. junija v Ljubljani gostili največji mednarodni kolesarski kongres Velo-city pod osrednjo temo Kolesari – spremembo ustvari.

kolesarska steza

V letu 2021 smo postavili kar 187 novih stojal za kolesa na javnih površinah. Glede na porast s kolesom opravljenih poti v Ljubljani pa parkirnih mest za kolesa, zlasti takih pod streho, nikoli ni dovolj. Zato bomo v času akcije Za lepšo Ljubljano začeli urejati prvo javno varovano kolesarnico v mestu za okoli 60 koles, ki bo v garažni hiši Kongresni trg.

V okviru akcije bomo uredili tudi manjkajoče površine za kolesarje na Barjanski cesti, na odseku od mostu čez Gradaščico do križišča Barjanska–Aškerčeva–Zoisova–Slovenska cesta. Poleg tega nameravamo izvesti še več manjših ureditev, kot so izboljšave prometne signalizacije za kolesarje – zarisali bomo nove površine za kolesarje, obnovili talne označbe na kolesarskih površinah, s postavitvijo dopolnilnih tabel pa omogočili promet kolesarjev v nasprotno smer po izbranih enosmernih ulicah.

Za zaključek tradicionalno čiščenje Ljubljanice

Akcijo Za lepšo Ljubljano bomo zaključili v soboto, 23. aprila, s čistilno akcijo Ljubljanice ter pestrim programom na nabrežjih. O podrobnostih akcije bomo javnost še obvestili.

Pridružite se akciji Za lepšo Ljubljano tudi vi!

Preberite tudi: